Hướng dẫn giải bài bác 12. Luyện tập: cấu trúc và đặc điểm của amin, amino axit và protein sgk chất hóa học 12. Nội dung bài bác Giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 58 sgk chất hóa học 12 bao hàm đầy đầy đủ phần kim chỉ nan và bài bác tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, siêng đề… tất cả trong SGK để giúp đỡ các em học viên học tốt môn hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 12 trang 58

I – KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Loại phù hợp chấtAmin bậc 1AminoaxitProtein
Công thức chung$R-NH_2$$C_6H_5NH_2$$H_2N-CH(R)COOH$$…-NH-CH(R_i)-CO-$
Tính hóa học hoá học
$+H_2O$Tạo dd bazơ
$+HCl$Tạo muốiTạo muốiTạo muốiTạo muối hoặc bị thuỷ phân khi đun nóng
$+NaOH$Tạo muốiThuỷ phân khi đun nóng
$+ R_1OH / , Khí HCl$Tạo este
$+ Br_2(dd) / H_2O$Tạo kết tủa
+ Trùng ngưngε–ωamino axit gia nhập phản ứng trùng ngưng
$+ Cu(OH)_2$Tạo hợp hóa học màu tím

Chú thích:

(+) gồm phản ứng, ko yêu cầu viết phương trình.

(-) ko phản ứng.

*

II – BÀI TẬP

Dưới đây là phần khuyên bảo Giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 58 sgk hóa học 12 vừa đủ và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 58 hóa 12

Dung dịch hóa học nào dưới đây làm chuyển màu quỳ tím thành xanh?

*

Bài giải:

Ta thấy:

$C_2H_5NH_2$ tất cả tính bazơ đề nghị không phản ứng với NaOH.

$C_2H_5NH_2$ có tác dụng quỳ tím thay đổi màu sắc xanh.

$C_2H_5NH_2$ bội nghịch ứng cùng với axit tạo thành muối.

Phương trình hóa học:

$C_2H_5NH_2 + HCl o C_2H_5NH_3Cl$

$C_2H_5NH_2 + H2SO4 o (C_2H_5NH_3)_2SO_4$

⇒ Đáp án: C.

2. Giải bài xích 2 trang 58 hóa 12

C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với hóa học nào trong số các hóa học sau ?

A. HCl;

B. H2SO4;

C. NaOH;

D. Quỳ tím.

Bài giải:

Ta thấy $C_2H_5NH_2$ vào $H_2O$ mang ý nghĩa bazơ nên không phản ứng với đều chất bao gồm tính bazơ.

⇒ Đáp án: C.

3. Giải bài xích 3 trang 58 hóa 12

Viết các phương trình chất hóa học của phản bội ứng giữa tirozin

*
với các chất sau:

a) HCl;

b) Nước brom;

c) NaOH;

d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

Bài giải:

a) Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng thân tirozin với HCl:

(HO-C_6H_4-CH_2-CH(NH_2) – COOH + HCl ightarrow) (HO-C_6H_4-CH_2-CH(NH_3Cl)-COOH + 2HBr)

b) Phương trình hóa học của làm phản ứng giữa tirozin với nước brom:

(HO-C_6H_4-CH_2-CH(NH_2)-COOH + 2Br_2 ightarrow) (HO-C_6H_2Br_2-CH_2-CH(NH_3Cl)-COOH + 2HBr)

c) Phương trình hóa học của làm phản ứng thân tirozin với NaOH:

(HO-C_6H_4-CH_2-CH(NH_2 )-COOH + 2NaOH ightarrow) (NaO-C_6H_4-CH_2-CH(NH_3Cl)-COONa + 2H_2O)

d) Phương trình hóa học của bội phản ứng giữa tirozin với CH3OH/HCl (hơi bão hòa):

(HO-C_6H_4-CH_2-CH(NH_2)-COOH + CH_3OH xrightarrow< > HCl bao hoa ) (HO-C_6H_4-CH_2-CH(NH_2) – COOCH_3 + H_2O)

*

4. Giải bài 4 trang 58 hóa 12

Trình bày phương thức hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong những nhóm sau:

a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa.

b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO.

Bài giải:

a) khác nhau dung dịch: $CH_3NH_2$, $NH_2-CH_2-COOH$, $CH_3COONa$.

Chất yêu cầu tìm/Thuốc thử$CH_3NH_2$$NH_2-CH_2-COOH$$CH_3COONa$
Quỳ tímXanhXanh
Dung dịch $HCl$Khói trắng

Trích mỗi hỗn hợp một không nhiều làm chủng loại thử.

– Nhúng quỳ tím theo thứ tự vào các mẫu thử:

+ mẫu thử không có hiện tượng gì là $NH_2-CH_2-COOH$.

+ Hai mẫu thử còn sót lại làm quỳ tím hóa xanh là $CH_3NH_2$ và $CH_3COONa$.

– cần sử dụng đũa thủy tinh trong nhúng vào dung dịch hai chất này rồi gửi lại sát miệng ống nghiệm chứa $HCl$ đặc, mẫu mã nào có hiện tượng kỳ lạ khói trắng là $CH_3NH_2$, còn sót lại là $CH_3COONa$.

Phương trình hóa học:

(CH_3NH_2 + HCl o CH_3NH_3Cl)

b) rành mạch dung dịch: $C_6H_5NH_2$, $CH_3-CH(NH_2)-COOH$, $CH_2OH-CHOH-CH_2OH$, $CH_3-CHO$.

Chất bắt buộc tìm/Thuốc thử$C_6H_5NH_2$$CH_3-CH(NH_2)-COOH$$CH_2OH-CHOH-CH_2OH$$CH_3-CHO$
Dung dịch $Br_2$Kết tủa trắngMất màu hỗn hợp brom
$Cu(OH)_2$Dung dịch màu xanh lá cây lam

Trích mỗi chất một ít làm mẫu mã thử.

– cho nước brom vào những mẫu thử:

+ xuất hiện thêm kết tủa trắng là của $C_6H_5NH_2$.

Phương trình hóa học:

(C_6H_5NH_2 + 3Br_2 o C_6H_2NH_2Br_3↓ + 3HBr)

+ Mất màu dung dịch brom là $CH_3-CHO$.

Phương trình hóa học:

$CH_3-CHO + Br_2 + H_2O → CH_3COOH + 2HBr$

– dùng $Cu(OH)_2$ bỏ vô 2 mẫu mã thử còn lại:

+ nhận biết được glixerol vì tạo hỗn hợp xanh lam sệt trưng.

Phương trình hóa học:

(2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 o m_2Cu (xanh ,lam) + 2H_2O)

+ sót lại là: $CH_3-CH(NH_2)-COOH$.

5. Giải bài bác 5 trang 58 hóa 12

Cho 0,01 mol amino axit A chức năng vừa đầy đủ với 80 ml hỗn hợp HCl 0,125M; tiếp đến đem cô cạn thì được 1,815 gam muối. Nếu trung hòa - nhân chính A bởi một số lượng vừa đủ NaOH thì phần trăm mol thân A và NaOH là một trong : 1.

a) xác định công thức phân tử với công thức cấu trúc của A, hiểu được phân tử của A gồm mạch cacbon ko phân nhánh cùng A thuộc loại α-amino axit.

b) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của A và call tên chúng theo danh pháp vậy thế, khi

– thay đổi vị trí team amoni.

– thay đổi cấu chế tạo ra gốc hiđrocacbon với nhóm amino vẫn ở chỗ α .

Xem thêm: Bài 5: Read And Match Nghĩa Là Gì, Read And Match (Đọc Và Nối)

Bài giải:

a) xác định công thức phân tử với công thức cấu trúc của $A$.

Ta có:

$n_HCl = 0,08 .0,125 = 0,01 (mol)$

$n_HCl = n_A ⇒ A$ chỉ có 1 nhóm $NH_2$

⇒ (M_A= frac1,8510,01 – 36,5 = 145 (g/mol))

⇒ Tỉ lệ: $n_A : n_NaOH = 1 : 1 ⇒ A$ chỉ tất cả $1$ đội $COOH$

Gọi cách làm phân tử của $A$ là $H_2N-R-COOH$

$⇒ m_R = 145 – 45 – 16 = 84 (gam)$

Biện luận suy ra $R$ là cội $C_6H_12$

Công thức kết cấu của $A$ là:

*

b) Công thức kết cấu các đồng phân có thể có của $A$ cùng tên theo danh pháp nạm thế:

– Công thức kết cấu các đồng phân có thể có của $A$ khi biến đổi vị trí amino là:

*

– Công thức cấu tạo các đồng phân hoàn toàn có thể có của $A$ khi đổi khác cấu tạo thành gốc hidrocacbon với nhóm amino vẫn giữ ở phần $α$ là:

*

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần giải đáp Giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 58 sgk hóa học 12 đầy đủ, ngăn nắp và dễ nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn chất hóa học 12 giỏi nhất!