Hướng dẫn giải bài 1. Este sgk hóa học 12. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 7 sgk chất hóa học 12 bao gồm đầy đầy đủ phần kim chỉ nan và bài xích tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… tất cả trong SGK để giúp các em học sinh học xuất sắc môn chất hóa học 12, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 trang 7


LÍ THUYẾT

1. Khái niệm, danh pháp

♦ Khi núm nhóm OH ở đội cacboxyl của axit cacbohidric bằng nhóm OR’ thì vẫn thu được este.

Công thức phổ biến của este là RCOOR’. (R là H hoặc là nơi bắt đầu hidro cacbon, R’ là nơi bắt đầu hidro cacbon)

♦ Phân loại:

– Este no, đơn chức: CnH2nO2 (n ≥ 2)

– Este ko no đơn chức: + Este 1-1 chức, mạch hở, không no : CmH2m+2-2kO2 (k là số liên kết pi, k ≥ 2)

Ví dụ: Este đối kháng chức, mạch hở, ko no và bao gồm chứa 1 liên kết đôi: CmH2m-2O2

– Este nhiều chức:

+ Este tạo do axit đơn chức cùng rượu đa chức tất cả dạng: (RCOO)mR’


+ Este tạo bởi vì rượu solo chức và axit đa chức gồm dạng: R (COOR’)m

+ Este chế tạo ra bời axit đa chức R(COOH)n cùng ancol nhiều chức R’(OH)m có dạng: Rm(COO)nmR’n

♦ Danh pháp:

Tên este = Tên cội hidrocacbon R’ + tên anion nơi bắt đầu axit (thay đuôi ic bởi đuôi at)

– Tên một số gốc axit thường xuyên gặp:

HCOO–: Fomat CH3COO–: Axetat

CH2=CHCOO–: Acrylat C6H5COO–: Benzoat

– Tên một số gốc R’ hay gặp:


CH3–: metyl; C6H5– : phenyl

C2H5–: etyl; C6H5CH2– : benzyl

CH2=CH–: Vinyl

Ví dụ: CH3COOC6H5 : phenyl axetat

2. Tính chất vật lí

– Là chất lỏng hoặc chất rắn ở đk thường, không nhiều tan trong nước.


– Có ánh nắng mặt trời sôi tốt hơn những so với các axit tất cả cùng khối lượng mol hoặc các phân tử có cùng số C, bởi vì trong este không có liên kết hidro

– những este thường có mùi sệt trưng:

+ isoamyl axetat (CH3COOCH2CH2(CH3)2): mùi thơm của chuối.

+ Etyl isovalerat ((CH3)2CHCH2COOC2H5): mùi hương táo.

+ Etyl butirat (CH3CH2CH2COOC4H9): mùi thơm của dứa.

+ Geranyl axetat (CH3COOC10H17): mùi hoả hồng …


+ Benzyl propionat: CH3CH2COO-CH2C6H5: mùi hoa nhài.

3, tính chất hóa học

a) bội phản ứng ở đội chức

– phản bội ứng thủy phân:

+ Trong môi trường thiên nhiên axit :

RCOOR’ + H2O (oversetH^+⇄) RCOOH + R’OH.


+ Trong môi trường bazơ : làm phản ứng xà chống hóa.

RCOOR’ +NaOH (oversett^o ightarrow) RCOONa + R’OH.

Một số làm phản ứng thủy phân đặc biệt quan trọng của este:

– Este của phenol gia nhập phản ứng xà phòng hóa ra đời 2 muối:

– một số trong những este gồm dạng đặc biệt thủy phân hiện ra andehit, xeton

RCOOCH=CH-R’ + NaOH → RCOONa + R’CH2-CHO + H2O

RCOOC(R’)=R’’ + NaOH → RCOONa + R’-CO-R’’ + H2O

b) phản nghịch ứng ở nơi bắt đầu hidrocacbon

Dựa vào điểm lưu ý của cội hidrocacbon, este có thể tham gia được bội phản ứng thế, cộng, trùng hợp, …..

4. Điều chế

– hay được điều chế bởi phản ứng este hóa.

RCOOH + R’OH (oversetH^+⇄) RCOOR’ + H2O

– một trong những este có phương thức điều chế riêng, ví dụ như vinyl axetat được điều chế qua phản bội ứng sau:

(CH_3COOH+CHequiv CHxrightarrowt^o,, xt)(CH_3COOCH=CH_2)

5. Ứng dụng

Được dùng làm dung môi nhằm tách, chiết, sản xuất chất dẻo, có tác dụng hương liệu vào công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm…

BÀI TẬP

Dưới đó là phần hướng dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 trang 7 sgk hóa học 12 đầy đủ và gọn gàng nhất. Nội dung cụ thể bài giải các bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài 1 trang 7 hóa 12

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong những ô trống lân cận các câu sau:

a) Este là thành phầm của phản bội ứng giữa axit cùng ancol.$square$
b) Este là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm $COO^-$.$square$
c) Este no, 1-1 chức, mạch hở tất cả công thức phân tử $C_nH_2nO_2$, cùng với $n≥2$.$square$
d) Hợp hóa học $CH_3COOC_2H_5$ thuộc một số loại este.$square$
e) sản phẩm của phản nghịch ứng giữa axit và ancol là este.$square$

Bài giải:

a) Este là sản phẩm của phản bội ứng thân axit với ancol.S
b) Este là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm $COO^-$.S
c) Este no, đối chọi chức, mạch hở có công thức phân tử $C_nH_2nO_2$, với $n≥2$.Đ
d) Hợp hóa học $CH_3COOC_2H_5$ thuộc loại este.Đ
e) sản phẩm của bội phản ứng thân axit và ancol là este.S

a) Sai. Ví dụ phản bội ứng thân axit vô cơ cùng ancol chưa phải là este.

Hoặc: có một số trong những este được pha chế bằng cách thức điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) Sai bởi phân tử este không có nhóm COO– (chỉ bao gồm RCOO–)

e) Sai bởi axit hoàn toàn có thể là axit vô cơ. Câu đúng đề xuất là: “Sản phẩm của phản nghịch ứng thân axit cacboxylic với ancol là este.”

Ví dụ phản ứng giữa axit vô cơ và ancol chưa phải là este.

2. Giải bài 2 trang 7 hóa 12

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 gồm bao nhiêu este đồng phân của nhau?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

Bài giải:

Các đồng phân của $C_4H_8O_2$ là:

(CH_3 – CH_2 – COO – CH_3) : metyl propionat.

(CH_3 – COO – CH_2 – CH_3) : etyl axetat.

(HCOO – CH_2 – CH_2 – CH_3): propyl fomat.

(eginmatrix HCOO – CH – CH_3 \ ^| \ CH_3 endmatrix) : isopropyl fomat.

⇒ có 4 đồng phân của $C_4H_8O_2$.

⇒ Đáp án: C.

3. Giải bài xích 3 trang 7 hóa 12

Chất X gồm công thức phân tử C4H8O2. Khi X chức năng với dung dịch NaOH sinh ta hóa học Y tất cả công thức C2H3O2Na. Công thức kết cấu của X là :

A. HCOOC3H7.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC­3H5.

Bài giải:

$X$ tất cả công thức cấu tạo $C_4H_8O_2$ cần $X$ là este no, đối chọi chức, mạch hở.

$Y$ có công thức cấu tạo là $CH_3COONa$

Vậy $X$ là $CH_3COOC_2H_5$

⇒ Đáp án: C.

4. Giải bài 4 trang 7 hóa 12

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y cùng Z trong số ấy Z tất cả tỉ khối khá so với H2 là 23. Thương hiệu của X là

A. Etyl axetat.

B. Metyl axetat.

C. Metyl propionate.

D. Propyl fomat.

Bài giải:

Phương trình hóa học:

$RCOOR’ + NaOH oversett^0→ RCOONa + R’OH$

Vì $Z$ gồm tỉ khối hơi so với $H_2$ buộc phải suy ra $Z$ có thể ở dạng hơi. Cho nên vì vậy $Z$ là rượu.

Công thức phân tử của este $X$ có dạng $C_nH_2nO_2$ buộc phải $X$ là este no đơn chức mạch hở. Vì thế $Z$ là rượu no đối kháng chức.

Gọi công thức phân tử của $Z$ là $C_mH_2m+2O$.

Ta có:

(d_fracZH_2= fracM_ZM_H_2 =23 ⇒ M_Z = 23 . 2 = 46)

$M_Z = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2$

Do đó: (Z: C_2H_5OH o X: CH_3COOC_2H_5)

⇒ Đáp án: A.

5. Giải bài bác 5 trang 7 hóa 12


Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit cùng bazơ khác biệt ở điểm nào?

Bài giải:

– bội phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là bội nghịch ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên mặt phẳng dung dịch.

(CH_3COOC_2H_5 + H_2O oversett^0,,H_2SO_4⇄ CH_3COOH + C_2H_5OH)

– phản nghịch ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều, este phản bội ứng hết.Phản ứng này còn gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(CH_3COOC_2H_5 + NaOH xrightarrowt^0 CH_3COONa + C_2H_5OH)

6. Giải bài xích 6 trang 7 hóa 12

Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X solo chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước.

a) khẳng định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến khi phản ứng trọn vẹn thu được 3,2 gam ancol Y với một lượng muối bột Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính cân nặng của Z.

Bài giải:

Theo đề bài ta có:

(n_CO_2= frac6,7222,4 =0,3 (mol))

(n_H_2O= frac5,418 =0,3 (mol))

a) bởi $nCO_2 = nH_2O ⇒ X$ là este no đơn chức mạch hở.

Gọi bí quyết phân tử của este $X$ là $C_nH_2nO_2$

Phương trình hóa học:

(\ C_nH_2nO_2 + (frac3n-22) O_2 oversett^0→ nCO_2 + nH_2O)

(n_este = frac0,3n ⇒ M_este = frac7,4frac0,3n = frac744n)

$⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3$

⇒ cách làm phân tử của este $X$ là $C_3H_6O_2$

b) Ta có:

(n_x= frac7,474 = 0,1 (mol))

Gọi bí quyết phân tử của $X$ là $RCOOR_1$.

$RCOOR_1 + NaOH → RCOONa + R_1OH$

$n_R_1OH = n_X = 0,1$.

Xem thêm: Ngữ Pháp, Bài Tập Gerund And Infinitive Lớp 8 Có Đáp Án, Bài Tập Về Gerund Lớp 8

$Y$ là rượu $R_1OH$, $Z$ là muối bột $RCOONa$

$M_R_1OH = frac3,20,1 = 32 ⇒ R_1 = 15: -CH_3$

⇒ $Y$ là: $CH_3OH$

Do kia este $X$ là: $CH_3COOCH_3$ với muối $Z$ là: $CH_3COONa$.

$n_Z = 0,1 (mol) ⇒ m_Z = 0,1.82 = 8.2(g)$

Công thức kết cấu của $X$:

(eginmatrix CH_3 – C – OCH_3 \ ^ \ O endmatrix)

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần trả lời Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 7 sgk hóa học 12 đầy đủ, gọn ghẽ và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học 12 tốt nhất!