d) bằng cách ...... Butan với hóa học xúc tác phù hợp người ta thu được axit axetic.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 9 trang 143


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, rã vô hạn trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, hóa học dẻo với tơ nhân tạo

c) Giấm ăn là hỗn hợp axit axetic bao gồm nồng độ từ 2 đến 5%.

d) bằng phương pháp oxi hóa butan với hóa học xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic.

Xem thêm: Giải Bài 80 Trang 40 Sgk Toán 6 Tập 2, Tính:, Bài 80 Trang 40 Sgk Toán 6 Tập 2, Tính:

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.