Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng hóa học rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình diễn cách nhận biết chất đựng trong những lọ bằng phương pháp hóa học. Viết những phương trình hóa học (nếu có).
Bạn đang xem: Bài tập hóa 9 trang 27

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Dựa vào tính chất hóa học của những chất và hiện tượng khác nhau quan gần kề được => lựa chọn chất thông tư phân biệt những chất trên

Gợi ý: Hòa tan những mẫu test trên vào nước, sau đó dùng quỳ tím cùng dd H2SO4 loãng


Lời giải đưa ra tiết

Hòa tan mẫu thử từng hóa học vào nước để chế tạo thành những dung dịch tương ứng. đến quỳ tím vào mỗi dung dịch: ví như quỳ tím gửi sang màu xanh da trời là NaOH với Ba(OH)2, nếu quỳ tím không chuyển màu là NaCl.

Dẫn khí CO2 vào hai dung dịch bazơ còn lại. Hỗn hợp nào bao gồm kết tủa xuất hiện là Ba(OH)2 , dung dịch không có kết tủa là NaOH.

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
Xem thêm: Toán Lớp 6 Bài Tập Cuối Chương Vii Lớp 6 Trang 42 Kết Nối Tri Thức

Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 1 trang 27 SGK hóa học 9 hijadobravoda.com"