– Đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Hóa lớp 9: một số trong những Bazơ quan trọng ( canxi hiđroxit -Ca(OH)2).

Bạn đang xem: Bài tập hóa 9 trang 30

1. đặc điểm dung dịch canxi hiđroxit

Để bao gồm dung dịch canxi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta tổng hợp một ít vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Lọc vôi nước, chất lỏng thu được là hỗn hợp Ca(OH)2.

2. đặc điểm hóa học

Dung dịch can xi hiđroxit: Ca(OH)2 tất cả những đặc điểm của một bazơ tan.

a) Làm chuyển màu sắc qùy tím thành xanh, hỗn hợp phenolphatalein ko màu thành color đỏ.

b) công dụng với axit, tạo thành muối cùng nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

c) chức năng với axit tạo ra thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

d) công dụng với hỗn hợp muối.


Quảng cáo


Thí dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

3.Ứng dụng

Canxi hiđroxit được dùng:

– Làm vật tư trong xây dựng.

– Khử chua đất trồng trọt.

– Khử độc các chất thải công nghiệp, khử trùng chất thải sinh hoạt và xác bị tiêu diệt động vật…

Thang PH biểu hiện độ axit hoặc bazơ của dung dịch

PH = 7: hỗn hợp trung tính (nước cất có PH = 7)


Quảng cáo


PH 7: Dung dịch có tính bazơ, PH càng khủng độ axit càng lớn

Hướng dẫn làm bài bác tập cùng trả lời thắc mắc Sách giáo khoa trang 30 – một vài bazơ đặc biệt quan trọng – canxi hiđroxit Ca(OH)2

Bài 1: Viết các phương trình hóa học thực hiện những biến hóa hóa hoặc sau: 

Hướng dẫn :(1) CaCO3 t0 → CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Bài 2. Có bố lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận ra chất đựng trong mỗi lọ bằng cách thức hóa học. Viết các phương pháp hóa hoc.

Hướng dẫn:Dùng H2O, quỳ tím và dd HCl để nhận ra được mỗi hóa học theo sơ đồ nhận ra sau đây:

*

Bài 3. (Trang 30 hóa 9): Hãy viết những phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng khi đến dung dịch NaOH tính năng với hỗn hợp H2SO4 tạo ra:

a) muối hạt natri hiđrosunfat. B) muối bột natrisunfat.

Xem thêm: Screening Là Gì ? Nghĩa Của Từ Screening

Giải bài xích 3:

a) H2SO4 + NạOH → H2O + NaHSO4

b) H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Bài 4: Một dung dịch bão trung khí CO2 vào nước bao gồm pH = 4. Hãy phân tích và lý giải và viết phương trình hóa học của CO2 với nước.

Hướng dẫn giải: Dung dịch bão hòa CO2 tất cả pH = 4, tức là dung dịch tất cả tính axit yếu. Vị khí CO2 tính năng với nước tạo thành axit cacbonic, là một axit vô cùng yếu: