Hướng dẫn giải bài xích 16: đặc thù hoá học tập của kim loại, sách giáo khoa chất hóa học 9. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 9 bao hàm đầy đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chăm đề hóa học, … tất cả trong SGK sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 9 trang 51


Lý thuyết

I. Phản nghịch ứng của sắt kẽm kim loại với phi kim

1. Chức năng với oxi

Hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag,…) công dụng với oxi ở ánh nắng mặt trời thường hoặc ánh nắng mặt trời cao, sinh sản thành oxit.

2. Tác dụng với phi kim không giống (Cl.,, S,…)

Nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim, sinh sản thành muối.

II. Phản bội ứng của kim loại với hỗn hợp axit

Nhiều kim loại tác dụng với hỗn hợp axit (HCl,…) chế tạo ra thành muối bột và H2.

III. Phản bội ứng của sắt kẽm kim loại với hỗn hợp muối

Kim lọại hoạt dộng mạnh khỏe hơn (trừ Na, K, Ba,…) tính năng với muối của sắt kẽm kim loại yếu hơn, sinh sản thành muối và kim loại mới.

Dưới đấy là phần hướng dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 9. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

hijadobravoda.com trình làng với các bạn đầy đủ cách thức trả lời các câu hỏi, giải các bài tập chất hóa học 9 kèm bài bác giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 9 cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể câu trả lời, bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

1. Giải bài xích 1 trang 51 sgk hóa học 9

Kim loại bao gồm những đặc thù hoá học tập nào? đem thí dụ với viết các phương trinh hoá học minh hoạ với sắt kẽm kim loại magie.


Trả lời:

Kim loại có các đặc thù hóa học tập là:

– chức năng với oxi.

Thí dụ: 2Mg +O2 (xrightarrowt^0) 2MgO

– chức năng với phi kim khác

Thí dụ: Mg + Cl­2 (xrightarrowt^0) MgCl2

– tác dụng với hỗn hợp axit

Thí dụ: Mg +2 HCl → MgCl2 + H2↑


d) can xi + Clo.

Bài giải:

Các phương trình hóa học

a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 (xrightarrowt^0) CaCl2

4. Giải bài bác 4 trang 51 sgk hóa học 9

Dựa vào đặc điểm hoá học tập của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học trình diễn các thay đổi sau đây:

*

Bài giải:

1) Mg +Cl2 (xrightarrowt^0) MgCl2

2) 2Mg + O2 (xrightarrowt^0) 2MgO

3) Mg + H2SO­4 loãng → Mg SO4 +H2↑

4) Mg + 2 AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5) Mg + S → MgS↓

5. Giải bài xích 5 trang 51 sgk chất hóa học 9

Dự đoán hiện tượng lạ và viết phương trình hoá học tập khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) cho một đinh sắt vào ống thử đựng hỗn hợp CuCl2.

c) cho một viên kẽm vào dung dịch CuS04.

Bài giải:

a) hiện tại tượng: sắt bị lạnh chảy, phun thành các hạt sáng đôi khi thu được FeCl3 có màu đỏ nâu.

2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

b) hiện tượng: thanh sắt chảy dần, gồm kim loại red color sinh ra phụ thuộc vào đinh sắt đôi khi dung dịch màu xanh da trời lam phai và nhạt màu dần.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu↓ (màu đỏ)

c) hiện tượng: Viên kẽm tan dần cho hết, màu xanh lá cây của dung dịch CuSO4 phai và nhạt màu dần đồng thời xuất hiện thêm kim nhiều loại màu đỏ.

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓ (đỏ)

6. Giải bài 6 trang 51 sgk chất hóa học 9

Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm ko tan được nữa. Tính cân nặng kẽm đang phản ứng với dung dịch trên với nồng độ xác suất của dung dịch sau làm phản ứng.

Bài giải:

Ta có:

mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g)

⇒ nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4 ⇒ ZnSO4 + Cu ↓

1 mol 1 mol 1 mol

0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol

⇒ mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

⇒ mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

Ta có:

mdd sau bội nghịch ứng = mdd CuSO4 + mZn – mCu giải phóng

Nồng độ % hỗn hợp ZnSO4 là:

C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%)

7. Giải bài 7* trang 51 sgk chất hóa học 9

Ngâm một lá đồng trong trăng tròn ml dung dịch bạc đãi nitrat cho tới khi đồng chẳng thể tan thêm được nữa. Rước lá đồng ra, rửa nhẹ, có tác dụng khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bội nghĩa nitrat đã sử dụng (giả thiết tổng thể lượng bạc bẽo giải phóng bám hết vào lá đồng).

Xem thêm: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Gồm Những Loại Nào, Chã¢ÌT Hæ°ÌƒU Cæ¡ Laì€ Giì€

Bài giải:

Phương trình hóa học:

(Cu + m 2AgNO_3 o Cu(NO_3)_2 + 2Ag m downarrow )

Theo PTHH:

1 mol Cu tác dụng với 2 mol AgNO3 thì khối lượng tăng 152 gam

x mol Cu công dụng với 2x mol AgNO3 thì khối lượng tăng 1,52 gam

Suy ra:

(Rightarrow x = 1,52over 152=0,01, (mol))

( Rightarrow n_AgNO_3 = 2.0,01=0,02 m left( mol ight))

Nồng độ dung dịch AgNO3:

(CM_AgNO_3 = n over V = m 0,02 over 0,02 = 1left( M ight))

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần trả lời Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 9 đầy đủ và gọn gàng nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn chất hóa học lớp 9 thật tốt!

“Bài tập nào cực nhọc đã tất cả hijadobravoda.com“


This entry was posted in chất hóa học lớp 9 & tagged bài 1 trang 51 hóa 9, bài bác 1 trang 51 sgk Hóa 9, bài xích 1 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài xích 16 trang 51 hóa 9, bài 2 trang 51 hóa 9, bài xích 2 trang 51 sgk Hóa 9, bài bác 2 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài bác 3 trang 51 hóa 9, bài 3 trang 51 sgk Hóa 9, bài 3 trang 51 sgk hóa học 9, bài 4 trang 51 hóa 9, bài 4 trang 51 sgk Hóa 9, bài 4 trang 51 sgk hóa học 9, bài 5 trang 51 hóa 9, bài xích 5 trang 51 sgk Hóa 9, bài xích 5 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài bác 6 trang 51 hóa 9, bài 6 trang 51 sgk Hóa 9, bài bác 6 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài bác 7 trang 51 hóa 9, bài 7 trang 51 sgk Hóa 9, bài xích 7 trang 51 sgk hóa học 9, câu 1 trang 51 hóa 9, Câu 1 trang 51 sgk Hóa 9, câu 2 trang 51 hóa 9, Câu 2 trang 51 sgk Hóa 9, câu 3 trang 51 hóa 9, Câu 3 trang 51 sgk Hóa 9, câu 4 trang 51 hóa 9, Câu 4 trang 51 sgk Hóa 9, câu 5 trang 51 hóa 9, Câu 5 trang 51 sgk Hóa 9, câu 6 trang 51 hóa 9, Câu 6 trang 51 sgk Hóa 9, câu 7 trang 51 hóa 9, Câu 7 trang 51 sgk Hóa 9.