*

*

Bài 4: Một số axit quan tiền trọng

Bài 3 (trang 19 SGK Hóa 9)

Bằng giải pháp nào có thể nhận biết được từng chất vào mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học?

a) Dung dịch HCl cùng dung dịch H2SO4

b) Dung dịch NaCl cùng dung dịch Na2SO4

c) Dung dịch Na2SO4 với H2SO4

Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

a) mang lại dung dịch BaCl2 vào hai ống nghiệm

xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch H2SO4; không hiện tượng gì là dung dịch HCl

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

b) sử dụng dung dịch BaCl2 thấy kết tủa là dung dịch Na2SO4 không có kết tủa là dung dịch NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

c) mang đến quỳ tím vào từng dung dịch: quỳ tím đối sang màu sắc đỏ là H2SO4, không có tác dụng đổi màu quỳ tím là Na2SO4.

Xem toàn bộGiải Hóa 9: bài 4. Một số axit quan lại trọng