Giải bài bác tập trang 9 bài bác 2 một trong những oxit quan trọng Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học mang lại mỗi chuyển đổi sau...

Bạn đang xem: Bài tập hóa trang 11


Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9

Viết phương trình hóa học cho mỗi biến hóa sau:

*

Bài giải:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + Na2O → Na2SO4 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2 trang 11 sgk hóa học 9

Hãy nhận thấy từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng cách thức hóa học

a) Hai chất rắn màu trắng là CaO với P2O5

b) Hai chất khí ko màu là SO2 với O2

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

a) chan nước vào hai ống nghiệm có chứa CaO và P2O5. Sau đó cho quỳ tím vào từng dung dịch:

- hỗn hợp nào làm chuyển màu quỳ tím thành xanh là hỗn hợp bazơ, chất ban sơ là CaO.

- hỗn hợp nào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là hỗn hợp axit, chất ban đầu là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn theo lần lượt từng khí vào dung dịch nước vôi trong, nếu gồm kết tủa lộ diện thì khí dẫn vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì khí đưa vào là khí O2. Để xác minh là khí O2 ta cần sử dụng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ bùng cháy trong khí oxi.

Bài 3 trang 11 sgk hóa học 9

 Có rất nhiều khí độ ẩm (khí gồm lần khá nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, diêm sinh đioxit. Khí nào rất có thể được có tác dụng khô bởi canxi oxit ? Giải thích.

Bài giải:

Làm khô một chất là các loại nước ra khỏi chất đó tuy thế không làm chất đó biến thành chất khác.

Như vậy CaO chỉ có tác dụng khô phần đa chất không có phản ứng hóa học với CaO, đó là những chất H2, O2. Phần nhiều chất không làm khô bằng CaO là CO2 cùng SO2, vì có phản ứng cùng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 11 sgk chất hóa học 9

Có đông đảo chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho thấy thêm chất như thế nào có tính chất sau:

a) nặng hơn không khí.

b) nhẹ nhàng hơn không khí

c) cháy được trong ko khí.

d) tính năng với nước tạo thành hỗn hợp axit

e) làm đục nước vôi trong

g) đổi màu giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ.

Bài giải:

a) những khí nặng rộng không khí:CO2 , O2, SO2

b) các khí nhẹ hơn không khí: H2 , N2

c) Khí cháy được trong không khí: H2

d) phần đa khí tính năng với nước chế tạo ra thành dung dịch axit

e) làm đục nước vôi vào : CO2, SO2

g) Đổi màu sắc giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5 trang 11 sgk chất hóa học 9

Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành tự cặp chất nào sau đây ?

a) K2SO3 cùng H2SO4. B) K2SO4 với HCl. C) Na2SO3 cùng NaOH

d) Na2SO4 cùng CuCl2. E) Na2SO3 với NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Tại Sao Tiền Có Quan Trọng Không, Tại Sao Tiền Lại Quan Trọng

Bài giải:

Trong những cặp hóa học cho, SO2 chỉ tạo nên từ cặp chất K2SO3 cùng H2SO4, vì có phản ứng hiện ra SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 sgk chất hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có độ đậm đặc 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit.