In order to và So as to là một trong những trong những kết cấu ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu tạo này gặp mặt trong những bài bài bác thi cũng tương tự trong các cuộc hội thoại sản phẩm ngày. Vậy làm thế nào để thực hiện cặp cấu tạo này công dụng và thạo nhất. Hãy cùng Step Up kiếm tìm hiểu chi tiết về cấu trúc chỉ mục đích này ngay lập tức trong bài viết nhé.

Bạn đang xem: Bài tập in order to/ so as to


1. In order to và So as to lớn trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” và “so as to” phần nhiều mang nghĩa là “để, để mà”. Được sử dụng trong câu nhằm mục tiêu thể hiện mục tiêu của hành vi đã được nhắc đến ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order to go to the office on time. = He got up early so as to lớn go to the office on time.

(Anh ấy ngủ dậy sớm để đến văn chống đúng giờ.)

=> trong trường thích hợp này, bài toán “thức dậy sớm” có mục đích là nhằm “đến văn phòng công sở đúng giờ”. Vì đó, ta sử dụng “in order to” hoặc “so as to” để biểu đạt ý nghĩa trên.

Do ý nghĩa ngữ pháp trong câu, kết cấu in order to với so as to còn được áp dụng để nối 2 câu chỉ mục đích lại với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is lớn work in China. 

(Jane học tiếng Trung Quốc rất siêng chỉ. Mục tiêu của anh ấy là làm việc ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as to lớn work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung rất cần cù để thao tác làm việc ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Cấu tạo with an aim of V-ing: nhằm …

Cấu trúc with a view to với with an aim of rất nhiều đi sau vì V-ing, tuy vậy hãy lưu ý tới giới từ bỏ trong giờ Anh đi cùng với 2 kết cấu này để không mắc phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom to work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để thao tác thuận tiện, tôi sẽ tìm 1 căn hộ mới gần hồ nước Gươm.)

I’ve collected money in order to buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục đích mua máy tính mới, tôi đang tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền.)

5. Bài bác tập thực hành cho kết cấu In order to và So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bởi những bài tập áp dụng là một phương thức hiệu quả với những người học giờ Anh. Bởi vì vậy hãy thuộc làm bài bác tập sau để cố trọn kỹ năng về kết cấu in order to cùng so as to nhé.

Bài 1: Viết lại gần như câu sau thực hiện in order to hoặc so as to I would like to take tomorrow off, because I want to lớn visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new máy vi tính because he wanted to lớn give it to lớn his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants to become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would lượt thích to take tomorrow off so as to/in order khổng lồ visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not khổng lồ feel cold. He bought a new máy tính in order to/so as lớn give it lớn his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order khổng lồ become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not to get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào nơi trống say đắm hợp.

Xem thêm: Lăng Trụ Tam Giác - Đều Và Lăng Trụ Tứ Giác Đều

Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone to lớn bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend and I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs to save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to