Để giúp các củng cầm lại kỹ năng về kế toán hành chính vì sự nghiệp vẫn học được. Tiếp sau đây xin chia sẻ cho các bạn một số bài tập hành chính vì sự nghiệp có giải mã chi tiết.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án

Bài Tập kế toán tài chính Hành chính vì sự Nghiệp – tất cả Lời Giải

Bài tập 1:

I. Số dư ngày 01/1/N của các tài khoản kế toán:

*

II. Vào thời điểm tháng 1/N có những nghiệp vụ tài chính phát sinh:

1. Rút trợ thì ứng dự toán nhập quỹ tiền mặt nhằm chi hoạt động thường xuyên 200.000.000 đồng.

2. đưa ra tiền khía cạnh từ tạm thời ứng dự toán để tạm thời ứng mang lại Nguyễn Văn nam giới đi mua chính sách dụng nạm số chi phí 12.000.000 đồng.

3. Trả tiền nợ người cung cấp kỳ trước 100.000.000 đồng bằng tiền mặt từ trợ thời ứng dự toán.

4. Thanh toán giao dịch tiền sản phẩm hộ cho đơn vị cấp dưới bằng tiền gửi ngân hàng 220.000.000 đồng.

5. Chuyển tiền mua nguyên liệu nhập kho bằng nguồn giá tiền được khấu trừ, nhằm lại, giá bán mua bao hàm cả thuế GTGT 10% là 33.000.000 đồng.

6. Nguyễn Văn Nam giao dịch thanh toán tiền nhất thời ứng. Theo hội chứng từ đang mua hình thức dụng cụ thực hiện trực tiếp cho hoạt động chuyên môn, trị giá chỉ 11.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%), số chi phí thừa đã nộp lại quỹ chi phí mặt.

7. Nhượng buôn bán 1 tài sản thắt chặt và cố định hình thành từ nguồn từ mối cung cấp NSNN, nguyên giá bán 197.000.000 đồng, giá trị hao mòn lũy kế 60.000.000 đồng. Giá thành 145.000.000 đồng, người tiêu dùng đã chuyển khoản thanh toán, ngân sách chi tiêu thanh lý 1.700.000 đồng sẽ trả bằng tiền mặt. Chênh lệch thu – bỏ ra được giữ lại đối chọi vụ theo cơ chế tài chính.

8. Bù trừ những khoản thanh toán giao dịch nội bộ với đơn vị cấp dưới, số nợ sót lại chuyển khoản trả cho đơn vị cấp dưới số lệ giá thành đã thu hộ.

9. Xuất kho vật liệu dùng cho chuyển động thường xuyên, trị giá vật liệu xuất kho 26.000.000 đồng.

10. Cảm nhận dự toán giá thành Nhà nước giao đến chi tiếp tục năm N là 19.000.000.000 đồng.

11. Đơn vị có tác dụng thủ tục thanh toán tạm ứng với giá cả Nhà nước.

12. Tính chi phí lương đề xuất trả cho viên chức, công chức 260.000.000 đồng.

13. Trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, ngân sách đầu tư công đoàn theo dụng cụ hiện hành.

14. Tiền điện nước ship hàng cho vận động chuyên môn nên trả mang đến nhà hỗ trợ là 4.600.000 đồng (đã bao hàm thuế GTGT 10%)

15. Rút dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước mua hiện tượng dụng vậy nhập kho phục vụ cho hoạt động chuyên môn, giá cài đặt chưa thuế GTGT là 88.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Giá cả vận gửi CCDC về nhập kho đã giao dịch thanh toán bằng tiền khía cạnh theo giá bao gồm thuế GTGT 10% là 1.100.000 đồng.

Yêu cầu:

1. Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên.

2. Vẽ sơ đồ gia dụng chữ T những tài khoản

Bài giải gợi ý:

NV1: Rút tạm bợ ứng dự trù nhập quỹ tiền mặt để chi hoạt động thường xuyên 200.000.000 đồng

Nợ TK 111: 200.000.000Có TK 337: 200.000.000

Có TK 008: 200.000.000

NV2: đưa ra tiền mặt từ tạm thời ứng dự trù để trợ thì ứng đến Nguyễn Văn nam đi mua dụng cụ dụng vắt số tiền 12.000.000 đồng.

Nợ TK 141: 12.000.000Có TK 111: 12.000.000

Nợ TK 337: 12.000.000Có TK 511: 12.000.000

NV3: Trả tiền nợ người cung cấp kỳ trước 100.000.000 đồng bởi tiền phương diện từ tạm bợ ứng dự toán.

Nợ TK 331: 100.000.000Có TK 111: 100.000.000

Nợ TK 337: 100.000.000Có TK 511: 100.000.000

NV4: thanh toán tiền hàng hộ cho đơn vị chức năng cấp dưới bằng tiền gửi ngân hàng 220.000.000 đồng.

Nợ TK 136: 220.000.000Có TK 112: 220.000.000

NV5: chuyển khoản mua nguyên liệu nhập kho bằng nguồn tầm giá được khấu trừ, để lại, giá bán mua bao hàm cả thuế GTGT 10% là 33.000.000 đồng.

Nợ TK 152: 33.000.000Có TK 112: 220.000.000

Nợ TK 337: 33.000.000Có TK 366: 33.000.000

Có TK 014: 33.000.000

NV6: Nguyễn Văn Nam thanh toán tiền tạm ứng. Theo hội chứng từ đã mua nguyên tắc dụng cụ thực hiện trực tiếp cho vận động chuyên môn, trị giá bán 11.000.000 đồng (đã bao hàm thuế GTGT 10%), số chi phí thừa đang nộp lại quỹ tiền mặt.

Nợ TK 611: 11.000.000Nợ TK 111: 1.000.000Có TK 141: 12.000.000

Nợ TK 337: 11.000.000Có TK 511: 11.000.000

NV7: Nhượng phân phối 1 tài sản cố định và thắt chặt hình thành từ mối cung cấp từ mối cung cấp NSNN, nguyên giá chỉ 197.000.000 đồng, quý hiếm hao mòn lũy kế 60.000.000 đồng. Giá cả 145.000.000 đồng, người mua đã chuyển khoản thanh toán, chi phí thanh lý 1.700.000 đồng vẫn trả bằng tiền mặt. Chênh lệch thu – chi được giữ lại solo vụ theo phép tắc tài chính.

Nợ TK 366: 137.000.000Nợ TK 214: 60.000.000Có TK 211: 197.000.000

Nợ TK 112: 145.000.000Có TK 337: 145.000.000

Nợ TK 337: 143.300.000Có TK 333: 243.300.000

NV8: Bù trừ những khoản giao dịch nội bộ với đơn vị chức năng cấp dưới, số nợ sót lại chuyển khoản trả cho đơn vị chức năng cấp dưới số lệ tổn phí đã thu hộ.

Nợ TK 336: 240.000.000Có TK 112: 240.000.000

NV9: Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho chuyển động thường xuyên, trị giá vật liệu xuất kho 26.000.000 đồng.

Nợ TK 611: 26.000.000Có TK 152: 26.000.000

NV10: cảm nhận dự toán ngân sách chi tiêu Nhà nước giao mang lại chi liên tiếp năm N là 19.000.000.000 đồng.

Nợ TK 008: 19.000.000.000

NV 11: Đơn vị có tác dụng thủ tục giao dịch tạm ứng với chi tiêu Nhà nước.

Có TK 008: (200.000.000)Nợ TK 337: 88.000.000Có TK 366: 88.000.000

NV 12: Tính chi phí lương đề nghị trả mang đến viên chức, công chức 260.000.000 đồng.

Nợ TK 611: 260.000.000Có TK 334: 260.000.000

NV 13: Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngân sách đầu tư công đoàn theo phương tiện hiện hành.

Nợ TK 611: 61.100.000Nợ TK 334: 27.300.000Có TK 332: 88.400.000

NV 14: Tiền điện nước phục vụ cho vận động chuyên môn bắt buộc trả cho nhà cung ứng là 4.600.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%)

Nợ TK 641: 4.600.000Có TK 331: 4.600.000

NV 15: Rút dự toán ngân sách nhà nước mua công cụ dụng nắm nhập kho giao hàng cho vận động chuyên môn, giá download chưa thuế GTGT là 88.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Chi phí vận đưa CCDC về nhập kho đã thanh toán bằng tiền khía cạnh theo giá bao hàm thuế GTGT 10% là 1.100.000 đồng.

Có TK 008: 96.800.000Nợ TK 153: 96.800.000Có TK 366: 96.800.000Nợ TK 611: 1.100.000Có TK 111: 1.100.000

Bài tập 2: (Bài tập từ bỏ giải)

I. Số dư ngày 01/12/N của những tài khoản kế toán:

*

II. Vào tháng có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1.Chuyển khoản thiết lập một TSCĐ sử dụng cho hoạt động hành chính, giá mua bao hàm thuế GTGT 10% là 81.400.000 đồng. Giá thành vận đưa đã thanh toán giao dịch bằng tiền khía cạnh 1.900.000 đồng. Tài sản đã chuyển giao và gửi vào sử dụng. TSCĐ được chi tiêu bằng nguồn kinh phí đầu tư được khấu trừ, để lại. Phần trăm hao mòn 5%.

2. Xuất kho vật liệu trị giá chỉ 100.000.000 đồng giao hàng cho những hoạt động, vào đó ship hàng cho hoạt động thường xuyên 75.000.000 đồng, cho hoạt động dự án 15.000.000 đồng, cho chuyển động thu mức giá 10.000.000 đồng.

3. Thu được kinh phí vận động khác bằng tiền gửi ngân hàng 164.000.000 đồng. Phải nộp lại chi tiêu Nhà nước 20%, số sót lại được đề lại đơn vị để chỉ tiêu theo pháp luật hiện hành.

4. Xuất kho dụng cụ giao hàng cho các hoạt động, trị giá 4.500.000 đồng, trong số đó sử dụng cho chuyển động thường xuyên 2.300.000 đồng, cho vận động dự án 1.200.000 đồng, cho chuyển động thu phí một triệu đồng.

6. Trích bảo hiểm xã hội, ngân sách đầu tư công đoàn, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo xác suất quy định hiện tại hành.

7. Thanh lý 1 tài sản cố định phục vụ cho chuyển động phúc lợi, nguyên giá bán 130.000.000 đồng, cực hiếm hao mòn lũy kế 57.000.000 đồng. Giá cả 85.000.000 đồng, người tiêu dùng chưa trả tiền. Giá cả thanh lý đã bao hàm thuế GTGT 10% là 2.200.000 đồng vẫn trả bằng tiền mặt. Chênh lệch thu- chi được để lại đơn vị theo vẻ ngoài tài chính. Xác suất hao mòn 8%. Biết TSCĐ được xuất hiện từ quỹ phúc lợi.

8. Giao dịch tiền mặt hàng hộ đơn vị cấp trên bởi chuyển khoản bank 210.000.000 đồng.

9. Rút dự trù chuyển tiền vào thông tin tài khoản tiền gởi ngân hàng dịch vụ thương mại để giao dịch thanh toán lương được cán bộ nhân viên tháng 9 sau khi trừ đi những khoản trích theo lương cùng thẻ ATM cho cán bộ công nhân viên. Đơn vị đã nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng về số tiền đã giao dịch thanh toán lương mang đến cán cỗ CNV.

10. Túi tiền điện nước cần sử dụng cho văn phòng công sở hành bao gồm phải trả 3.300.000 đồng.

11. Nhượng phân phối 1 gia sản cô đánh giá thành từ mối cung cấp viện trợ, nguyên giá bán 320.000.000 đồng, giá trị hao mòn lũy kế 260.000.000 đồng. Giá thành 116.000.000 đồng, người tiêu dùng chưa trả tiền. Ngân sách thanh lý 3.100.000 đồng, sẽ trả bởi tiền mặt. Chênh lệch thu- chi đề xuất nộp lại cho NSNN. Xác suất hao mòn 10%,

12. Chuyển khoản qua ngân hàng mua 1 TSCĐ ship hàng cho hoạt động chuyên môn. Giá download TSCĐ là 345.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT 10%. TSCĐ được chi tiêu bằng Quỹ phạt triển chuyển động sự nghiệp. Đơn vị sẽ thanh toán cho tất cả những người bán qua giao dịch chuyển tiền ngân hàng. Tỷ lệ hao mòn 12%.

13. Download 1.600 kg nguyên liệu bằng nguồn kinh phí đầu tư từ chuyển động khác được nhằm lại, giá bán mua buộc phải trả chưa có thuế GTGT 7.800 đ/kg, thuế suất GTGT 10%. Vật liệu đã kiểm nghiệm và nhập kho đủ.

14. Đơn vị tiếp nhận 1 TSCĐ đã qua sử dụng do đơn vị cấp trên cấp. Nguyên giá bán TSCĐ là 520.000.000 đồng cực hiếm hao mòn lũy kế 70.000.000đ. TSCĐ chuyển vào sự dụng ngay cho hoạt động sự nghiệp.

15.Trích khẩu hao TSCĐ năm N tại đơn vị chức năng là 1.147.000.000 đồng, trong đó khấu hao TSCĐ phục vụ cho hoạt động chuyên môn 879.000.000 đồng, giao hàng cho chuyển động dự án 145.000.000 đồng, vận động thu mức giá 123.000.000 đồng.

16.Kết đưa giá trị khẩu hao TSCĐ sang trọng tài khoản lệch giá tương ứng.

17.Kết chuyền quý hiếm vật tư xuất dùng sang tài khoản doanh thu. (Biết trị giá nguyên trang bị liệu, khí cụ dụng thay xuất sử dụng lũy kế từ đầu xuân năm mới đến ngày 01/12/N là 1.400.000.000 đồng, trong những số đó xuất cần sử dụng cho chuyển động thường xuyên là 800.000.000 đồng, cho hoạt động dự án 300.000.000 đồng, cho chuyển động thu tổn phí 200.000.000 đồng)

18. Kết chuyến những khoản thu, chỉ để xác minh kết quá hoạt động.

 Yêu cầu:

1. Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên.

2. Vẽ sơ vật dụng chữ T của các tài khoản.

3. Lập Bảng phẳng phiu số tạo ra tháng 12/N.

Xem thêm: Giải Hoá Học 10 Bài Tập Hóa 10 Trang 132 Sgk Hóa Học 10, Bài 5 Trang 132 Sgk Hóa Học 10

Để có thể hiểu và thành thạo quá trình kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán nên xem thêm các khoá học hành chính sự nghiệp tại các Trung tâm huấn luyện và giảng dạy kế toán uy tín.