Câu 1: Có chủ kiến cho rằng: “ chuyển động kiểm toán chủ quyền không có góp phần gì cho việc tăng trưởng tổng thành phầm quốc dân, cũng tương tự sự thịnh vượng chung của thôn hội bởi vì kiểm toán viên không tạo ra giá trị ngày càng tăng mà chỉ solo thuần bình chọn những gì fan khác đã có tác dụng ra”. Anh/chị gật đầu với chủ kiến trên không? trên sao?


Bạn đang xem: Bài tập kiểm toán căn bản có đáp án

Câu 2: Có cách nhìn cho rằng: “ kiểm toán là hoạt động kiểm tra kế toán”. Anh/chị đưa ra nhận định và đánh giá về ý kiến trên.
Câu 3: cả nhà có chủ ý nhận xét gì về nhận định sau: “ trọng trách của kiểm toán viên không chỉ là là tiến hành các giấy tờ thủ tục kiểm toán bắt buộc thiết, cơ mà còn phải hoàn tất một số công việc kế toán và giải quyết và xử lý các thủ tục về thuế của khách hàng hàng”
Câu 4: cơ sở dẫn liệu là gì? Phân tích các đại lý dẫn liệu của khoản “phải trả công ty cung cấp”. Theo anh chị em khi kiểm toán khoản mục này, ktv cần chú ý hơn đến những cơ sở dẫn liệu nào? bởi sao?
Câu 5: các đại lý dẫn liệu là gì? Phân tích cơ sở dẫn liệu của khoản “hàng tồn kho”. Theo các bạn khi truy thuế kiểm toán khoản mục này, ktv cần để ý hơn đến các cơ sở dẫn liệu nào? bởi sao?
Câu 6: đại lý dẫn liệu là gì? Phân tích cơ sở dẫn liệu của khoản “nợ bắt buộc thu khách hàng”. Theo anh chị em khi kiểm toán khoản mục này, ktv cần để ý hơn đến các cơ sở dẫn liệu nào? vị sao?
Câu 7: cơ sở dẫn liệu là gì? Phân tích cơ sở dẫn liệu của khoản “vay ngắn hạn”. Theo anh chị khi truy thuế kiểm toán khoản mục này, ktv cần chú ý hơn đến những cơ sở dẫn liệu nào? vì sao?
Câu 8: KTV cần tích lũy những vật chứng kiểm toán làm sao để vừa lòng cơ sở dẫn liệu hiện hữu với quyền của khoản mục “hàng tồn kho” bên trên Bảng phẳng phiu kế toán? Nêu cách thức để tu thập các minh chứng này?
Câu 9 : truy thuế kiểm toán viên cần tích lũy những minh chứng kiểm toán nào để vừa lòng cơ sở dẫn liệu hiện tại hữu và quyền của khoản mục “ TSCĐHH” bên trên BCĐKT ? Nêu pp để tích lũy các minh chứng này ?
Câu 10 : truy thuế kiểm toán viên cần thu thập những minh chứng kiểm toán nào để thỏa mãn cơ sở dẫn liệu hiện hữu cùng quyền của khoản mục “ Tiền” trên BCĐKT ? Nêu pp để thu thập các bằng chứng này ?
Câu 11 : đại lý dẫn liệu là gì ? Phân tích các đại lý dẫn liệu của khoản “TSCĐHH” theo ac , khi truy thuế kiểm toán khoản mục này, ktv thường chăm chú đến cơ sở dẫn liệu nào? bởi vì sao ?
Câu 13 .Việc nghiên cứu, kiếm tìm hiểu kiểm soát nội bộ của bạn có tác động như ráng nào đến quá trình của truy thuế kiểm toán viên?
Câu 14. điều hành và kiểm soát nội cỗ là gì? Việc đánh giá KSNB của khách hàng tác động như nỗ lực nào đến các bước của KTV?
Câu 15. Anh /chị phát âm ntn về môi trường xung quanh KS trong KSNB? Nêu những nhân tố ảnh hưởng tới môi trường xung quanh kiểm soát? đem ví dụ minh họa cho 1 nhân tố ví dụ mà anh/chị đang nêu sinh sống trên.
Câu 16. Khi kiểm toán BCTC công ty A, KTV phát hiện thủ kho thông đồng với bên chào bán để nhập kho hàng hóa kém unique so với vừa lòng đồng.Theo anh /chị đó là dạng không đúng sót nào? trọng trách của KTV trong trường phù hợp này?
Câu17: Khi kiểm toán BCTC công ty A, kiểm toán viên phân phát hiện nhân viên kế toán dùng tiền của đơn vị chức năng cho vay cá nhân. Theo anh/chị đấy là dạng không nên sót gì? nhiệm vụ của truy thuế kiểm toán viên trong trường hòa hợp này?
Câu 18: bao gồm quan điểm nhận định rằng “Khi kiểm toán BCTC, kiểm toán viên không tồn tại trách nhiệm lập và trình bày BCTC, chống ngừa, phát hiện toàn cục mọi không đúng sót của đối kháng vị”. Điều này còn có đúng xuất xắc không? Giải thích?
Câu 19: những người cho rằng “Khi truy thuế kiểm toán BCTC, kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm về hồ hết sai sót xảy ra trong đơn vị”. Hãy bình luận ý kiến trên. Theo anh/ chị, sai sót phát hiện được đã có tác động thế như thế nào đến chủ ý của KTV?
Câu 21: Phân biệt khủng hoảng rủi ro tiềm tang, rủi ro ro điều hành và kiểm soát và khủng hoảng phát hiện. Cho từng loại khủng hoảng trên 1 ví dụ minh họa tại một doanh nghiệp sản xuất?
Câu 22: những loại rủi ro khủng hoảng trong kiểm toán? Ảnh tận hưởng của việc review mức độ khủng hoảng rủi ro tiềm tàng với rủi ro kiểm soát đối với việc xác minh rủi ro phân phát hiện?
Câu 23: (ai có tác dụng đi k nhỡ may vào thì sao?) Đánh giá bán của ktv về không đúng sót hiểm yếu (rủi ro ẩn chứa và khủng hoảng phát hiện) tác động ntn tới:
Câu 24: Cho chủ kiến về nhận định và đánh giá sau: khủng hoảng rủi ro sai sót trọng yếu là những rủi ro khủng hoảng tiềm ẩn, vốn có trước lúc xem xét bất kỳ kiểm soát như thế nào có tương quan đến những khoản mục, số dư tài khoản? Giải thích?
Câu 25.trọng yếu là gì? Có chủ ý cho rằng “Khi xác định sai sót trọng yếu chỉ cần dựa vào đồ sộ không buộc phải dựa vào bạn dạng chất.”đúng tốt sai,dựa con kiến thức của bản thân mình nêu quan điểm và giải thích
Câu 26.trọng yếu hèn là gì,mối quan lại hê thân trọng yếu và rủi ro?trường hợp cố định và thắt chặt mức trọng yếu sút số lượng dẫn chứng kiểm toán thì khủng hoảng rủi ro tăng hay bớt ?giải ham mê
Câu 27.trong các bằng chứng thu thập được,bằng chứng có độ tin tưởng cao nhất?ac đánh giá như cố kỉnh nào về độ tin yêu của bằng chứng phương thức phỏng vấn
Câu 28.Bằng bệnh kiểm toán,?các nhân tố ảnh hưởng đến tính thích hợp của dẫn chứng kiểm toán,ví dụ minh hóạ
Câu 29: CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN. Để thoả mãn đại lý dẫn liệu hiện hữu của khoản mục hàng tồn kho truy thuế kiểm toán viên có thể sử dụng phương thức thu thập bằng chứng:
CÂU 30:CÁC PP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁn (NHƯ CÂU 29). ĐỂ THOẢ MÃN CƠ SỞ DẪN LIỆU HIỆN HỮU CỦA KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG, KTV CÓ THỂ SD PP THU THẬP BẰNG CHỨNG:
Câu 31:Trong quy trình kiểm toán, ktv gồm nhất thiết phải thực hiện kỹ thuật kiểm tra chi tiết các quy chế kiểm soát trong cách thức kiểm toán tuân thủ hay không? tại sao? Nếu tất cả thì ktv đề xuất làm gì?
Câu 33: nêu khái niệm, đặc trưng của cách thức kiểm toán tuân thủ và phương thức kiểm toán cơ bản. Trong điều kiện rủi ro kiểm soát và điều hành được review là không nhỏ có tác động ntn tới sự việc lựa chọn cách thức kiểm toán cùng phạm vi áp dụng phương pháp kiểm toán của KTV? phân tích và lý giải
Câu34: công dụng của chuyên môn phân tích nhận xét tổng quát? Hãy trình diễn hai kỹ thuật nhưng mà KTV sd khi truy thuế kiểm toán khoản mục HTK bên trên BCTC?
Câu 35: KTV An sau khi chấm dứt CV tìm hiểu và reviews sơ cỗ về KSNB của KH, An nhận biết ko tất cả điểm yếu đặc biệt nào trong KSNB đề xuất An quyết định ko áp dụng bất kể thử nghiệm truy thuế kiểm toán nào? A/c hãy dấn xét về phong thái làm của KTV An? Giải thích?
Câu 37 : Có ý kiến cho rằng: " ý kiến đồng ý toàn phần của kiểm toán viên về báo cáo tài thiết yếu của doanh nghiệp có nghĩa là mọi số liệu trên report tài chính là chính xác và không thể có không nên sót".Bằng kiến thức và kỹ năng về kiểm toán đã học, anh/chị hãy đưa ra nhận định của chính bản thân mình về ý kiến trên.
Câu 38 :Hãy nêu hầu như điểm tương đương và không giống nhau giữa report kiểm toán dạng ko phải đồng ý toàn phần loại chủ ý " ngoại trừ" và chủ ý " trái ngược " trả lời :
Câu 39 : kiểm toán viên nên khẳng định những các loại sự kiện nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán tài chính lập BCTC trong quy trình thực hiện các bước kết thúc kiểm toán? Mỗi loại sự kiện đó rất cần được kiểm toán viên cách xử lý ntn?
Câu 40 : có chủ ý cho rằng " truy thuế kiểm toán viên không có trách nhiệm coi xét những sự kiện tạo ra trước và sau năm tài bao gồm được kiểm toán" .Quan điểm của anh/chị ntn về vấn đề trên? Giải thích?
Câu 1. đưa sử tất cả năm một số loại hoạt động: kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, dịch vụtư vấn quản ngại lý, thương mại & dịch vụ kế toán và tất cả 3 nhiều loại kiểm toán: kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước và truy thuế kiểm toán nội bộ. Hãy cho thấy mỗi trường hòa hợp sau sẽ vày loại truy thuế kiểm toán nào triển khai và nằm trong loại vận động nào:
Câu 2. Truy thuế kiểm toán viên A đang kiểm toán BCTC tại công ty X, một doanh nghiệp sản xuất mặt hàng tiêu dùng. Trưởng phòng kế toán của bạn X mang đến rằng toàn bộ các nhân viên kế toán hiện tại thời đều sở hữu trình độ siêng môn xuất sắc nên không quan trọng phải kiểm toán bởi kiểm toán viên chủ quyền như vậy. Theo anh /chị, phương châm của cuộc kiểm toán chủ quyền là gì? Nêu lợi ích mà truy thuế kiểm toán viên độc lập mang lại cho đối kháng vịđược kiểm toán?
Câu 3. Vào các tình huống sau, trong tình huống nào thì truy thuế kiểm toán viên phạm luật yêu ước “độc lập”? Giải thích?
Câu 6. K đang truy thuế kiểm toán BCTC công ty X cho niên độ kế toán hoàn thành ngày 31/12/N. K đang phát hiện nay ra các sai sót sau:
Câu 7. Bạn được giao trách nhiệm kiểm toán hàng tồn kho của người sử dụng chuyên sắm sửa hàng mỹ phẩm. Công ty mua thành phầm của những nhà cung ứng lớn, kế tiếp bán lại cho các siêu thị bán lẻ. Kho hàng của người tiêu dùng được đặt ở nhiều nơi. Doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kê khai hay xuyên. Câu hỏi ghi nhận tăng, bớt hàng tồn kho dựa trên chứng từ, hoá đối kháng nhập xuất. Câu hỏi kiểm kê hàng tồn kho được công ty thực hiện vào thời điểm cuối năm tài chính. Doanh nghiệp chưa tiến hành reviews HTK cùng lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá HTK. Anh/chị hãy cho biết rủi ro tiềm tàng của doanh nghiệp và xác minh thủ tục kiểm toán cần thiết?
Câu 9. Hãy phân loại các tài liệu sau đây mà truy thuế kiểm toán viên thu thập được trong lúc kiểm toán BTCT công ty M theo tiêu chí nguồn thu thập bên phía trong hoặc bên ngoài:
Câu 10. Khi kiểm toán BCTC công ty X mang lại niên độ kế toán ngừng vào ngày 31/12/N, truy thuế kiểm toán viên A sẽ thực hiện một số trong những thủ tục truy thuế kiểm toán sau:
Câu 11. Kiểm toán viên T đã lập kế hoạch truy thuế kiểm toán cho một DN nhỏ tuổi kinh doanh trang bị gia dụng. Nhà cai quản doanh nghiệp kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên kiểm soát điều hành nội bộ yếu. T đã quyết định rằng anh ta sẽ review rủi ro kiểm soát ở mức tối đa và không giới hạn các giấy tờ thủ tục kiểm toán cụ thể ở bất kể lĩnh vực nào. Trong trường hợp này, liệu T rất có thể bỏ qua việc nhận xét kiểm rà nội bộ được không? trên sao? 63
Câu 12.Dưới đó là một số giấy tờ thủ tục kiểm toán được truy thuế kiểm toán viên thực hiện trong quy trình kiểm toán tại công ty A:
Câu 13. Lúc kiểm toán báo cáo tài bao gồm của một doanh nghiệp chế tạo hàng may mặc, kiểm toán viên đang băn khoăn về số liệu của khoản mục mặt hàng tồn kho bên trên Bảng bằng phẳng kếtoán? Theo anh/chị, kiểm toán viên buộc phải phải làm gì để giải tỏa ngờ vực về đều sai sót xung yếu của khoản mục này trên báo cáo tài chính?
Câu 14. Truy thuế kiểm toán viên chỉ dẫn ý kiến đồng ý toàn phần giữa những trường thích hợp nào? Nếu công ty được truy thuế kiểm toán sử dụng cách thức giá thực tế đích danh để review một bộ phận hàng tồn kho, còn một trong những phần khác công ty sử dụng phương pháp FIFO thì kiểm toán viên có thể đưa ra chủ kiến dạng gật đầu đồng ý toàn phần tốt không? phân tích và lý giải tại sao?
Bài 2: Cho một số trong những chỉ tiêu KTV phân tích dựa trên BCTC. Yêu ước sinh viên phụ thuộc số liệu phân tích, tính một trong những chỉ tiêu như: xác suất lợi nhuận gộp, hệ số vòng xoay hàng tồn kho, vòng quy nợ bắt buộc thu…
CÂU 3: doanh nghiệp A đang kiểm toán tại một đơn vị chức năng khách hàng. Anh/ Chị là truy thuế kiểm toán viên trong đoàn truy thuế kiểm toán và thu thập được một vài số liệu sau: LNTT= 300 triệu,


Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Trang 97, 98, Luyện Từ Và Câu

Kiểm toán viên Anh phụ trách truy thuế kiểm toán khoản mục tài sản cố định và thắt chặt trong BCTC của công ty A mang lại niên độ kế toán xong vào ngày 31/12/N. Trong quá trình kiểm toán, KTV vạc hiện đa số sai phạm sau: