Đề cươngĐề thiCác môn Đại cươngCác môn Chuyên ngànhCác môn Quản trịCác môn chuyên ngành MarketingCác môn Kỹ năng mềmChuyện bên lềSeries tự họcĐại cương chân kinhHệ thống thông tin kế toán – Kế toán – Kiểm toánTài chính – Ngân hàngHệ thống thông tin quản lýThương mạiMarketing

Tổng các sản phẩm trong nước (GDP):

Định nghĩa: Là giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong một nước trong một thời kì nhất định.

Giá trị thị trường: Mọi hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong nền kinh tế đều được quy về giá trị bằng tiền.Hàng hóa và dịch vụ cuối cùng : Là những sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất và chúng được người mua sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh.Hàng hóa trung gian là những hàng hóa như vật liệu và các bộ phận được dùng trong quá trình sản xuất ra những hàng hóa khác.Ý nghĩa: Phản ánh năng lực sản xuất của một nước (Tiềm lực của một nền kinh tế) Thu nhập của quốc gia: GDP/r = GDP/(dân số)

Các phương pháp đo lường GDP:Có 3 phương pháp đo lường GDP:Phương pháp chi tiêu:Phương pháp thu nhập:W : Thù lao lao độngR : Thu nhập từ tiền cho thuê tài sảni : Tiền lãi ròngPr : Lợi nhuận doanh nghiệpTe : Thuế gián thu ròng ( Thuế gián thu – các khoản trợ cấp sản xuất)Dep: Khấu hao ( Hao mòn nhà xưởng, máy móc, thiết bị)Phương pháp sản xuất: LƯU Ý:Chỉ có 1 GDP dù tính theo phương pháp nào Phương pháp hay sử dụng là phương pháp chỉ tiêu GDP = C + I+ G+ NXC: Chi tiêu cá nhân, hộ gia đìnhI : Đầu tư ( Các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị, nhà xưởng )G : Chi tiêu chính phủNX : Xuất khẩu ròngNX = X – IM ( Cán cân thương mại của một nước)X: Xuất khẩuIM: Nhập khẩuNX> 0 : Xuất siêu –> Thặng dưNX=0: Cân bằngNX Thâm hụtMột số thước đo khác đo lường thu nhập:GNP: Tổng sản phẩm quốc dân của những người trong cùng một nước.GNP = GDP + NFANFA : Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoàiNFA = Thu nhập cư dân trong nước tạo ra ở nước ngoài – Thu nhập cư dân ở nước ngoài tạo ra trong nước.Sản phẩm quốc gia ròng:NNP = GNP – DepThu nhập quốc dân:NI= NNP – TeThu nhập khả dụng:Yd = PI – TCNThu nhập cá nhân (PI)TCN : Thuế thu nhập cá nhânThuế ròng: T= Tx – TrTx: ThuếTr : Chuyển giao thu nhậpGDP danh nghĩa và GDP thực tế:GDP danh nghĩa ( GDPn) là tổng giá trị sản phẩm tính theo giá năm hiện hành.GDP thực tế (GDPr) là tổng giá trị của sản phẩm tính theo giá của năm cơ sở năm gốc.VD1: Một nền kinh tế giản đơn chỉ sản xuất một sản phẩm duy nhất là cam. Lấy 2014 là năm gốc**** QUY TẮC 70: Chỉ số điều chỉnh GDP (DGDP) ( Chỉ số giảm phát):Ý nghĩa : So sánh mức giá thời điểm hiện thành với mức giá thời điểm gốc.Mặt bằng giá năm t=  (%). Mặt bằng giá năm gốcVd : 2014 gốcD2013GDP= 600/1500=40D2014GDP= 1250/1250= 100–> Mặt bằng giá năm 2013 bằng 40% mặt bằng giá 2014Chỉ số tiêu dùng (CPI):Định nghĩa : chỉ số giá tiêu dùng đo lương mức độ giá trung bình của giỏ hàng hóa và dịch vụ mà một người tiêu dùng điển hình mua.Công thức :Những phát sinh khi đo lường CPI:Lệch do hàng hóa mớiLệch do chất lượng thay đổiLệch thay thếSự khác biệt giữa DGDP và CPI:Giống : Đều đo lường mức giá chung của nền kinh tế.Khác:DGDP đo lương mức giá trung bình của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được tính vào GDPCPI đo lường mức giá trung bình của giỏ hàng hóa và dịch vụ của một người tiêu dùng điển hình mua.

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Hoa (Sinh viên năm 1, Lớp 17DHT, Khoa Công nghệ Thông tin).