Điện tử tựa như kỷ thuật số mạng hồi tiếp tham số mạch điện Truyền dẫn tín hiệu khuyếch đại tần số


Bạn đang xem: Bài tập kỹ thuật số có lời giải

*
pdf

BÀI TẬP VỀ THUẬT ĐIỆN TỬ


*
pdf

THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ - BÀI 11


*
pdf

Mạch hàng - Phần 7


Nội dung

Nguyễn Trọng qui định – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMBÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 1MÔN KỸ THUẬT SỐBộ môn Điện tửĐại học Bách Khoa TP.HCMCâu 1Cho 3 số A, B, và C trong hệ thống số cơ số r, có các giá trị: A = 35, B = 62, C = 141.Hãy xác định giá trị cơ số r, nếu như ta gồm A + B = C.Định nghĩa giá bán trị: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1A + B = C  (3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1 PT bậc 2: r2 - 5r - 6 = 0 r = 6 và r = - 1 (loại)Hệ thống cơ số 6 : mặc dù nhiên hiệu quả cũng không phù hợp vì B = 62: khôngphải số cơ số 6Câu 2 thực hiện tiên đề và định lý:a. Minh chứng đẳng thức: A B + A C + B C + A B C = A CVT:A B + A C + B C + A B C = B ( A + A C) + A C + B C= B(A+C) +AC+BC; x+xy=x+y= AB + BC + AC + BC= AB + AC + C(B+B)= AB + AC + C= AB + A + C= A ( B + 1) + C= A + C= AC: VPb. Mang lại A B = 0 cùng A + B = 1, chứng minh đẳng thức A C + A B + B C = B + CVT:AC + AB + BC=(A + B) C + A B=C+ AB=C+ AB + AB=C+ (A+A)B=B + C1:VP;A+B=1;AB=0 Nguyễn Trọng khí cụ – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMCâu 3a.Cho hàm F(A, B, C) gồm sơ đồ ngắn gọn xúc tích như hình vẽ. Xác định biểu thức của hàm F(A, B, C).A.BF.CChứng minh F có thể thực hiện tại chỉ bằng 1 cổng ngắn gọn xúc tích duy nhất.F = (A + B) C ⊕ B C=((A + B) C) (B C) + ((A + B) C) (B C)=(A + B) B C + ((A + B) + C) (B + C)=A B C + B C + (A B + C) ( B + C)= B C (A + 1) + A B + B C + A BC + C= B C + A B + C (B + A B + 1)= AB+BC+C = AB+B+C = A + B +Cb.: Cổng ORCho 3 hàm F (A, B, C), G (A, B, C), và H (A, B, C) bao gồm quan hệ súc tích với nhau: F = G ⊕ HVới hàm F (A, B, C) = ∏ (0, 2, 5) và G (A, B, C)= ∑ (0, 1, 5, 7).Hãy xác minh dạng ∑ hoặc ∏ của hàm H (A, B, C) (1,0 điểm)A00001111F=G⊕ H =GH + GH = G⊕ H F = 1 lúc G giống như HF = 0 lúc G không giống HB00110011C01010101F01011011G  H1011010000100011 H (A, B, C) = ∑ (1, 2, 7) = ∏ (0, 3, 4, 5, 6)Câu 4 Rút gọn các hàm sau bởi bìa Karnaugh (chú thích những liên kết)a. F1 (W, X, Y, Z) = ∑ (3, 4, 11, 12) theo mô hình P.O.S (tích những tổng)F1(X + Y)WXYZ 0000 001(X + Z)(Y + Z)011100011110F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z )00000000Hoặc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y )02 Nguyễn Trọng khí cụ – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMb. F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24)+ d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29)ABCDEF200BDEBEBD1000 010111111110 X1111010 11111XX01X00XX11XX1X11F2 = B D E + B D + B Ec. Thực hiện hàm F2 đang rút gọn gàng ở câu b chỉ bởi IC Decoder 74138 và một cổng logicF2 (B, D, E) = B D E + B D + B EIC 74138= ∑( 1, 2, 3, 4)Câu 5BDEC (MSB)BA (LSB)100G1G2AG2BA00000Chỉ áp dụng 3 bộ MUX 4 → 1,hãy tiến hành bộ MUX 10 → 1có bảng hoạt động:Sắp xếp lại bảng hoạt động:A0000000011D0000111101B C0 00 11 01 10 00 11 01 10 00 0FIN0IN2IN4IN6IN1IN3IN5IN7IN8IN9Ngõ vào IN8 và IN9 được chọnchỉ nhờ vào vào A với DB00001C00110D01010Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7FIN0IN1IN2IN3IN4F2A00011B11100C01100D10101FIN5IN6IN7IN8IN9MUX 4  1D0D1D2D3IN0IN2IN4IN6YMUX 4  1S0 (lsb)S1CBMUX 4  1D0D1D2D3IN1IN3IN5IN7S0 (lsb)S1CB3IN8IN9YDAD0D1D2D3S0 (lsb)S1YF Nguyễn Trọng lao lý – BM Điện Tử - Khoa Điện-Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP. HCMCâu 6Một hàng ghế có 4 loại ghế được xếp theo sơ thứ như hình vẽ:G1G2G3G4Nếu mẫu ghế có tín đồ ngồi thì Gi = 1, trái lại nếu còn trống thì bằng Gi = 0 (i = 1, 2, 3, 4).Hàm F (G1, G2, G3, G4) có mức giá trị 1 chỉ khi có tối thiểu 2 ghế kề nhau còn trống trong hàng.Hãy thực hiện hàm F chỉ bằng những cổng NOR 2 ngõ vào.Lập bảng hoạt động:G10000000011111111G20000111100001111G30011001100110011G40101010101010101F1111100011001000G1 G2F G1G2G3G400011110001111011001111000101000G3 G4G2 G3F = G1 G2 + G2 G3 + G3 G4= G1 + G2 + G2 + G3 + G3 + G4G1FG2G3G44


Xem thêm: Trách Nhiệm Của Nhà Nước Và Xã Hội Đối Với Hôn Nhân Và Gia Đình Và Xa Hội

Mẫu sơ yếu ớt lý lịch Bài đái luận mẫu Đơn xin việc Đồ án giỏi nghiệp Đề thi mẫu TOEIC Atlat Địa lí Việt Nam Thực hành Excel Lý thuyết Dow Giải phẫu sinh lý Tài thiết yếu hành vi Hóa học 11 Trắc nghiệm Sinh 12