- Chọn bài -Bài 47: Lăng kínhBài 48: Thấu kính mỏngBài 49: bài xích tập về lăng kính cùng thấu kính mỏngBài 50: MắtBài 51: những tật của mắt và cách khắc phụcBài 52: Kính lúpBài 53: Kính hiển viBài 54: Kính thiên vănBài 55: bài bác tập về luật pháp quangBài 56: Thực hành: xác minh chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài xích Tập thứ Lí 11 – bài 47: Lăng kính (Nâng Cao) giúp HS giải bài xích tập, cải thiện khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong bài toán hình thành các khái niệm cùng định pháp luật vật lí:

Câu c1 (trang 231 sgk thiết bị Lý 11 nâng cao): Lăng kính trong chống thí nghiệm là 1 trong những khối lăng trụ có tiết diện đó là hình tam giác. Lựa chọn góc làm sao là đỉnh lăng kính?

Lời giải:

Khối lăng trụ bao gồm tiết diện đó là hình tam giác thì sẽ có ba phương diện bên. Ta lựa chọn hai mặt mặt nào nhẵn duy nhất của lăng trụ làm mặt bên của lăng kính. Khi đó góc tạo do hai mặt này là đỉnh lăng kính.

Câu 1 (trang 233 sgk vật Lý 11 nâng cao): Hãy đề cập vài áp dụng của lăng kính.

Bạn đang xem: Bài tập lăng kính lớp 11

Lời giải:

• sử dụng trong sản phẩm công nghệ quang phổ làm trách nhiệm tán nhan sắc ánh sáng.

• làm cho lăng kính bức xạ toàn phần nhằm tạo hình ảnh thuần chiều trong các dụng ráng quang học như ống nhòm tốt kính tiền vọng,,….

Câu 2 (trang 233 sgk vật dụng Lý 11 nâng cao): Chiếu cho tới một mặt bên của lăng kính một chùm sáng song song. Hỏi tất cả tia sáng sủa ló ra ngơi nghỉ mặt bên thứ nhị không

Lời giải:

ví như tia khúc xạ đi trong lăng kính cho tới mặt mặt thứ hai bên dưới góc r2gh thì sẽ có tia ló ở mặt bên thứ hai; còn giả dụ r2 > igh thì sẽ xẩy ra phản xạ toàn phần và quán triệt tia ló

Bài 1 (trang 233 sgk vật dụng Lý 11 nâng cao): Chọn giải pháp đúng

Một tia sáng sủa tới vuông góc với phương diện AB của một lăng kính có chiết suất n = √2 cùng góc sinh hoạt đỉnh A = 30o, B là góc vuông. Góc lệch của tia sáng sủa qua lăng kính là:

A. 5o B. 13o C. 15o D. 22o

Lời giải:

*

Tia tới tê mê ⊥ AB ⇒ i1 = 0 ⇒ r1 = 0

⇒ r2 = A = 30o

⇒ sin⁡i2 = n.sinr2 = √2 .sin⁡30o = √2/2

⇒ i2 = 45o

Góc lệch của tia sáng sủa qua lăng kính là: D = i1 + i2 – A = 15o

Chọn lời giải C

Bài 2 (trang 233 sgk đồ Lý 11 nâng cao): Chọn cách thực hiện đúng

Chiếu một chùm sáng tuy nhiên song cho tới lăng kính. Cho góc cho tới i tăng dần đều từ giá bán trị bé dại nhất thì:

A. Góc lệch D tăng theo i

B. Góc lệch D bớt dần


C. Góc lệch D tăng với một giá trị xác định rồi sút dần

D. Góc lệch D giảm tới một giá bán trị xác minh rồi tăng dần

Lời giải:

Khi góc cho tới i tăng vọt từ giá trị nhỏ dại nhất thì góc lệch D bớt tới một giá chỉ trị xác minh Dmin (khi góc tới i bởi góc ló i’) rồi tăng dần.

Đáp án: D

Bài 3 (trang 233 sgk thứ Lý 11 nâng cao): phát biểu nào dưới đây không thiết yếu xác.

Chiếu một chùm tia sáng vào một trong những mặt bên của một lăng kính nghỉ ngơi trong không khí

A. Góc khúc xạ r nhỏ thêm hơn góc tới i

B. Góc cho tới r’ trên mặt mặt thứ hai nhỏ hơn góc ló i’

C. Luôn luôn bao gồm chùm tia sáng sủa ló ra sống mặt mặt thứ hai

D. Chùm tia sáng bị lệch đi lúc qua lăng kính

Lời giải:

Chiếu một chùm tia sáng vào một mặt bên của một lăng kính sống trong không khí, trường hợp góc tới r’ tại mặt mặt thứ hai to hơn ighthì không có tia ló sống mặt mặt thứ nhị ⇒ câu không chính xác là C.

Đáp án: C

Bài 4 (trang 234 sgk thiết bị Lý 11 nâng cao): điều tra khảo sát và vẽ đường đi tia sáng trong trường đúng theo tia cho tới là là cùng bề mặt lăng kính

Lời giải:

*

Tia cho tới là là trên mặt lăng kính ⇒ góc cho tới i1 = 90o

*

⇒ r1 = igh ⇒ r2 = A-r1 = A-igh

⇒ sin⁡i2 = n.sinr2 = n.sin(A – igh)

Bài 5 (trang 234 sgk vật Lý 11 nâng cao): Một lăng kính thủy tinh tất cả chiết suất n = 1,5; tiết diện đó là một tam giác đều, được để trong ko khí

a) Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính lúc góc cho tới là 30o

b) Vẽ lối đi tia sáng với tính góc mà tia ló phù hợp với tia cho tới trong trường đúng theo tia cho tới vuông góc cùng với mặt mặt của lăng kính

Lời giải:

a) Lăng kính bao gồm tiết diện đó là một tam giác số đông ⇒ A = 60o


*

Ta có: i1= 30o

*

⇒ r1 = 19,47o ⇒ r2 = A-r1 = 40,53o

Định giải pháp khúc xạ tại J: sin⁡i2 = n.sinr2 = 1,5.sin⁡40,53o ⇒ i2 = 77,1o

→ Góc lệch của tia sáng sủa qua lăng kính là: D = i1 + i2 – A = 47,1o

b) Trường hợp tia cho tới vuông góc cùng với mặt bên ngoài của lăng kính:

Tia tới đê mê ⊥ AB ⇒ i1 = 0; r1 = 0

⇒ r2 = A2 = 60o

Mà:

*

⇒ igh = 41,8o

⇒ Góc cho tới tại phương diện AC: r2 > igh ⇒ sự phản xạ toàn phần tại mặt bên thứ nhị AC.

Định chế độ phản xạ tại J ⇒ r2‘ = r2 = 60o ⇒ Tia JK ⊥ BC và ló ra khỏi lăng kính ở mặt dưới BC.


*

⇒ góc hợp vì chưng tia ló JK so với tia tới mê man là: D = 180o – (r2 + r2‘ ) = 60o

Bài 6 (trang 234 sgk đồ gia dụng Lý 11 nâng cao): khảo sát đường đi tia sáng sủa qua lăng kính trong nhị trường vừa lòng sau:

a) Lăng kính có góc sống đỉnh là A = 50o, tách suất n = √2 đặt trong nước tất cả chiết suất n’ = 4/3, góc cho tới là i = 45o.

b) Lăng kính thủy tinh trong đặt trong ko khí có góc sống đỉnh A = 75o, góc C = 60o, phân tách suất n = 1,5, góc cho tới của tia sáng là i = 30o. Tia tới đến mặt AB của lăng kính.

Lời giải:

a) A = 50o, n = √2, môi trường xung quanh nước n’ = 4/3, i1 = i = 45o

Áp dụng định qui định khúc xạ tại khía cạnh AB ta được: n’.sini1 = n.sinr1

*
*

⇒ r2 = A – r1 = 50 – 41,8 = 8,2o

Tại khía cạnh AC:


*

Như vậy: r2 gh nên tia IJ cho tia ló ra môi trường xung quanh nước.

Áp dụng định quy định khúc xạ tại khía cạnh AC ta được: n’.sini2 = n.sinr2

*

Góc lệch của tia ló so với tia cho tới là: D = i1 + i2 – A = 3,7o

b) A = 75o, n = 1,5, môi trường nước n’ = 1, i1 = i = 30o

Áp dụng định điều khoản khúc xạ tại mặt AB ta được: n’.sini1 = n.sinr1

*

⇒ r1 = 19,47o

⇒ r2 = A – r1 = 75 – 19,47 = 55,53o


Tại khía cạnh AC:


*

Như vậy: r2 > igh phải tia IJ sẽ bị phản xạ toàn phần tại khía cạnh AC.

*

⇒ r’2 = r2 = 55,53o với góc C = 60o

Góc hợp do tia JK và tia say đắm là:

D1 = (i1 – r1) + 180o – 2.r2 = (30o – 19,47o) + 180o – 2.55,53o = 79,47o

Tia JK tới mặt BC với cùng 1 góc cho tới r3 thỏa mãn:

*

r3 = 4,5o gh = 41,81o ⇒ bao gồm tia ló khỏi dưới mặt đáy BC bao gồm góc ló i3 thỏa mãn nhu cầu định điều khoản khúc xạ tại mặt BC:

sini3 = n.sinr3 = 1,5.sin4,47 = 0,117 ⇒ i3 = 6,72o

Góc lệch của tia ló đối với tia tới là góc ko kể của tam giác NKD1 và được xem bởi

D2 = D1 + (i3 – r3) = 79,47o + (6,72 – 4,47) = 81,72o.

Xem thêm: Sgk Công Nghệ 8 Bài 2 Bài Tập Sgk Công Nghệ 8 Bài 2, Lý Thuyết Công Nghệ 8: Bài 2

Bài 7 (trang 234 sgk đồ vật Lý 11 nâng cao):
Lăng kính có góc sinh hoạt đỉnh là 60o. Chùm tia tuy vậy song qua lăng kính bao gồm độ lệch cực tiểu là Dmin = 42o. Tìm góc tới và phân tách suất của lăng kính.

Lời giải: