*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Sách bài tập Lịch Sử 7 Bài 1 (Kết nối tri thức): Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu


1.107

Với giải sách bài tập Lịch Sử 7 Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âusách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Lịch Sử 7. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Lịch Sử lớp 7 Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

A. TRẮC NGHIỆM

Bài tập 1 trang 4, 5 SBT Lịch sử 7: Hãy xác định phương án đúng.

Bạn đang xem: Bài tập lịch sử lớp 7 bài 1

Câu 1.1trang 4 SBT Lịch sử 7:Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu

A. chế độ chiếm hữu nô lệ La Mã chấm dứt, chế độ phong kiến ở Tây Âu bắt đầu.

B. chế độ phong kiến chấm dứt, thời kì tư bản chủ nghĩa bắt đầu ở Tây Âu.

C. chế độ dân chủ cổ đại chấm dứt, chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu.

D. thời kì đấu tranh của nô lệ chống chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu ở Tây Âu.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu chế độ chiếm hữu nô lệ La Mã chấm dứt, chế độ phong kiến ở Tây Âu bắt đầu (SGK - trang 9).

Câu 1.2 trang 4 SBT Lịch sử 7:Nội dung nàokhôngphản ánh đúng việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?

A. Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới.

B. Xâm chiếm đất đai của người La Mã.

C. Phong tước vị cho quý tộc thị tộc người Giéc-man.

D. Duy trì tôn giáo nguyên thuỷ của người Giéc-man.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

- Những việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã:

+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới, như: Đông Gốt; Tây Gốt; Ăng-glô Xắc-xông…

+ Xâm chiếm đất đai của người La Mã.

+ Phong tước vị cho quý tộc thị tộc người Giéc-man.

Câu 1.3 trang 4 SBT Lịch sử 7:Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến ở Tây Âu cho đến thế kỉ IX là

A. trang trại.

B. lãnh địa.

C. phường hội.

D. thành thị.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến ở Tây Âu cho đến thế kỉ IX là lãnh địa phong kiến (SGK - trang 10).

Câu 1.4 trang 4 SBT Lịch sử 7:Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là gì?

A. Mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, tự cấp tự túc.

B. Mỗi lãnh địa có quân đội, luật pháp, toà án riêng,...

C. Trong lãnh địa có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.

D. Thường xuyên có sự trao đổi hàng hoá với bên ngoài lãnh địa.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là: mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, tự cấp tự túc (SGK - trang 11).

Câu 1.5 trang 5 SBT Lịch sử 7:Giai cấp giữ vai trò sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến ở Tây Âu là

A. nông dân.

B. nô lệ.

C. nông nộ.

D. nông dân tự canh.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Giai cấp giữ vai trò sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến ở Tây Âu là nông nô (SGK - trang 11).

Câu 1.6 trang 5 SBT Lịch sử 7:Quá trình xác lập quan hệ sản xuất phong kiến diễn ra mạnh mẽ nhất ở vương quốc nào ở Tây Âu?

A. Vương quốc Tây Gốt.

B. Vương quốc của người Ăng-glô Xắc-xông.

C. Vương quốc Đông Gốt.

D. Vương quốc Phơ-răng.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Quá trình phong kiến hóa diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc nhất ở Vương quốc Phơ-răng với sự hình thành của các giai cấp mới - lãnh chúa phong kiến và nông nô (SGK - trang 9).

Câu 1.7 trang 5 SBT Lịch sử 7:Quyền “miễn trừ mà nhà vua ban cho lãnh chúa trong thời kì trung đại ở Tây Âu là

A. nhà vua không được can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa.

B. các lãnh chúa lớn không phải đóng thuế cho nhà vua.

C. lãnh chúa không phải chịu bất cứ hình phạt nào của nhà vua.

D. lãnh chúa không phải đóng góp về quân sự khi có chiến tranh.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Quyền “miễn trừ mà nhà vua ban cho lãnh chúa trong thời kì trung đại ở Tây Âu là nhà vua không được can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa (SGK - trang 11)

Câu 1.8 trang 5 SBT Lịch sử 7:Để thoát khỏi lãnh địa, một số thợ thủ công đã

A. bỏ trốn khỏi lãnh địa.

B. tập hợp lực lượng để chống lại lãnh chúa phong kiến.

C. dùng tiền chuộc lại thân phận của mình.

D. bỏ trốn khỏi lãnh địa hoặc dùng tiền chuộc lại thân phận.

Trả lời:

Đáp án đúng là: D

Để thoát khỏi lãnh địa, một số thợ thủ công đã bỏ trốn khỏi lãnh địa hoặc dùng tiền chuộc lại thân phận (SGK - trang 12)

Câu 1.9 trang 5 SBT Lịch sử 7:Cư dân sống trong các thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu là

A. thợ thủ công, thương nhân.

B. lãnh chúa, quý tộc.

C. thợ thủ công, nông dân.

D. lãnh chúa, thợ thủ công.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Cư dân sống trong các thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu là thợ thủ công, thương nhân (SGK - trang 12)

Câu 1.10 trang 5 SBT Lịch sử 7:Ngành kinh tế chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời trung đại là

A. nông nghiệp và thủ công nghiệp.

B. thủ công nghiệp và thương nghiệp.

C. công nghiệp và thủ công nghiệp.

D. nông nghiệp và công nghiệp.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Ngành kinh tế chủ yếu trong các thành thị Tây Âu thời trung đại là thủ công nghiệp và thương nghiệp (SGK - trang 12)

Câu 1.11 trang 5 SBT Lịch sử 7:Nội dung nàokhôngphản ánh đúng vai trò của thành thị trung đại Tây Âu?

A. Thủ tiêu nền kinh tế của lãnh địa.

B. Tạo điều kiện phát triển nền kinh tế hàng hoá.

C. Đưa đến sự ra đời của tầng lớp thị dân.

D. Mang lại không khí tự do, mở mang tri thức cho mọi người.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Sự ra đời của các thành thị trung đại ở Tây Âu góp phầnphá vỡnền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa (SGK - trang 12)

Bài tập 2 trang 6 SBT Lịch sử 7:Hãy ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

*

Trả lời:

Ghép:

1 - d)2 - a)

3 - b)4 - c)

Bài tập 3 trang 6 SBT Lịch sử 7:Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử.

A. Hoạt động kinh tế chủ đạo trong các thành thị trung đại là nông nghiệp.

B. Lãnh địa là đơn vị kinh tế khép kín.

C. Các lãnh chúa sống bằng việc bóc lột sức lao động của nô lệ.

D. Những nông dân tự do bị mất ruộng đất, phải lĩnh canh ruộng đất để cày cấy, trở thành nông nô.

E. Thành thị ra đời góp phần xây dựng nền văn hoá mới của tầng lớp thị dân.

Trả lời:

- Những câu đúng là: b), d), e)

- Những câu sai là: a), c)

Bài tập 4 trang 6 SBT Lịch sử 7:Hãy xác định các ý trả lời đúng cho câu hỏi sau.

Câu hỏi:Trong các ý sau đây, ý nào nói về vai trò của các thành thị trung đại đối với xã hội phong kiến Tây Âu?

A. Một số thành thị do các lãnh chúa lập ra hoặc được phục hồi từ các thành thị cổ đại.

B. Tầng lớp thị dân mới được hình thành đòi hỏi phải xây dựng nền văn hoá mới.

C. Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp trong các thành thị dần phá vỡ tính tự nhiên của nền kinh tế lãnh địa phong kiến.

D. Thành thị ra đời góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến tập quyền.

E. Cư dân sống trong các thành thị chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân.

Trả lời:

- Các ý đúng là: C, D

- Vai trò của các thành thị trung đại đối với xã hội phong kiến Tây Âu:

+ Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp trong các thành thị dần phá vỡ tính tự nhiên của nền kinh tế lãnh địa phong kiến.

+ Thành thị ra đời góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến tập quyền.

Bài tập 5 trang 7 SBT Lịch sử 7:Quan sát hình 4 (tr. 11, SGK) và khai thác nội dung trong mục 2 (SGK), hãy lựa chọn ýkhông phù hợpkhi miêu tả đời sống của lãnh chúa trong các lãnh địa phong kiến.

A. Lãnh chúa sống bằng việc bóc lột sức lao động của nông nô.

B. Nô lệ canh tác trên đất đai của lãnh chúa và nộp tô cho lãnh chúa.

C. Lãnh chúa giao đất khẩu phần cho nô lệ cày cấy.

D. Các lãnh chúa có quyền lực to lớn trong các lãnh địa của mình.

E. Nông nô phải sản xuất ra lương thực, thực phẩm và mọi thứ đồ dùng để phục vụ nhu cầu cho lãnh chúa.

G. Lãnh chúa kinh doanh việc buôn bán nô lệ.

H. Lãnh chúa thỉnh thoảng phải yết kiến nhà vua.

I. Các lãnh chúa không phải lao động sản xuất, hằng ngày chỉ luyện tập cung kiếm, săn bắn và tham dự các buổi yến tiệc.

Trả lời:

- Các ý không phù hợp khi miêu tả đời sống của lãnh chúa trong các lãnh địa phong kiến là: B; C; G

B. TỰ LUẬN

Bài tập 1 trang 7 SBT Lịch sử 7:Lập và hoàn thiện bảng (theo mẫu dưới đây) để làm rõ sự khác nhau giữa lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại.

Nội dung

Lãnh địa phong kiến

Thành thị trung đại

Hoạt động kinh tế chủ yếu

Thành phần cư dân chủ yếu

Trả lời:

Nội dung

Lãnh địa phong kiến

Thành thị trung đại

Hoạt động kinh tế chủ yếu

Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp

Thành phần cư dân chủ yếu

Lãnh chúa, nông nô

Thợ thủ công, thương nhân

Bài tập 2 trang 7 SBT Lịch sử 7:Dựa vào hình 3 (tr. 10, SGK) và hình 4 (tr. 11, SGK), em hãy viết đoạn văn (khoảng 10 - 15 dòng) miêu tả cuộc sống của lãnh chúa và nông nô trong các lãnh địa phong kiến. Từ đó, em có nhận xét gì?

Trả lời:

- Thành phần dân cư chủ yếu trong lãnh địa là: lãnh chúa phong kiến và nông nô

- Lãnh chúa là chủ sở hữu của lãnh địa. Lãnh chúa có toàn quyền quyết định trong lãnh địa của mình như một “ông vua”, có quân đội riêng và tự đặt ra luật pháp riêng. Trong lãnh địa, lãnh chúa cho xây dựng lâu đài kiên cố, có hào sâu, tường bao quanh và giao đất khẩu phần cho nông nô cày cấy. Trong đời sống thường nhật, lãnh chúa không tham gia vào hoạt động sản xuất mà sống xa hoa, sung túc dựa trên sự bóc lột nông nô.

- Nông nô là lực lượng sản xuất chính tạo ra của cải vật chất trong lãnh địa. Nông nô lệ thuộc lãnh chúa về thân phận và ruộng đất. Họ canh tác trên khu đất của lãnh chúa (đất khẩu phần) và phải nộp địa tô, mức tô rất nặng, có khi lên đến 1/2 số sản phẩm thu được mỗi vụ. Ngoài ra, nông nô còn phải nộp cho lãnh chúa nhiều loại thuế khác, như: thuế cưới xin, thuế ma chay…

Bài tập 3 trang 7 SBT Lịch sử 7:Việc sản xuất thủ công nghiệp và buôn bán trong các thành thị có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế trong xã hội phong kiến Tây Âu?

Trả lời:

- Trước khi các thành thị ra đời, nền kinh tế của xã hội Tây Âu tập trung trong các lãnh địa phong kiến. Nông nô sản xuất ra mọi sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của lãnh địa. Việc trao đổi, buôn bán với bên ngoài rất hạn chế. Lãnh chúa chỉ mua những thứ mà người nông nô không tự sản xuất ra được như sắt, muối,.... Mỗi lãnh địa là một đơn vị kinh tế gần như biệt lập, khép kín.

- Khi thành thị ra đời, hoạt động sản xuất thủ công nghiệp và buôn bán trở thành chủ đạo, đã phá vỡ dần nền kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc, khép kín của lãnh địa. Quan hệ hàng hoá, tiền tệ đã được hình thành, thúc đẩy thương mại của các nước Tây Âu phát triển mạnh hơn.

Bài tập 4 trang 7 SBT Lịch sử 7:Tại sao nói: Thành thị ra đời góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền?

Trả lời:

- Cơ sở của chế độ phong kiến phân quyền chính là sự tồn tại biệt lập của các lãnh địa. Mỗi lãnh địa có hệ thống tiền tệ, đo lường, luật pháp riêng,... Mỗi lãnh chúa được ví như một “ông vua con”, thậm chí nhà vua cũng phải thừa nhận quyền “miễn trừ.

- Khi thành thị ra đời đã thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh hơn. Nền kinh tế này đòi hỏi phải có một thị trường thống nhất và rộng lớn hơn, hệ thống tiền tệ, đo lường, luật pháp cũng phải thống nhất,... Do đó, các thị dân ủng hộ nhà vua trong việc đấu tranh xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia, hình thành chế độ phong kiến tập quyền.

Bài tập 5 trang 7 SBT Lịch sử 7:Tìm hiểu và cho biết một số dấu ấn tiêu biểu của thành thị trung đại (các thành phố cổ, trường đại học,...) còn được bảo tồn, gìn giữ và phát triển đến ngày nay.

Xem thêm: Nhóm Nguyên Tố Cacbon : Khái Niệm, Tính Chất, Cách Điều Chế, Khái Niệm Đơn Vị Cacbon

Trả lời:

- Một số dấu ấn tiêu biểu của thành thị Trung đại:

+ Các thành phố: Phi-ren-xê (Italia), Bru-ge (Vương quốc Bỉ)…

+ Các trường đại học: Bô-lô-nha (Italia), O-xphớt (Anh), Xooc-bon (Pháp)….