*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cao đẳng


Bạn đang xem: Bài tập lý thuyết este

Lý thuyết, bài tập Este tất cả đáp án


hijadobravoda.com xin reviews đến các quý thầy cô, các em học viên đang trong quá trình ôn tập tư liệu Lý thuyết, bài tập Este gồm đáp án Hóa lớp 12, tài liệu bao hàm 33 trang, vừa đủ lý thuyết, cách thức giải cụ thể và bài bác tập có đáp án (có lời giải), giúp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi môn Hóa sắp tới. Chúc các em học viên ôn tập thật kết quả và đạt được công dụng như mong muốn đợi.

Mời những quý thầy cô và những em học sinh cùng tìm hiểu thêm và tải về chi tiết tài liệu bên dưới đây:

CHUYẾN ĐỀ ESTEA- LÝ THUYẾT

I. CTTQ MỘT SỐ ESTE:+ Este no, 1-1 chức: CnH2nO2+ Este của rượu solo chức cùng với axit solo chức (este solo chức): RCOOR’ ; CxHyO2+ Este của axit 1-1 chức cùng với rượu đa chức, gồm công thức dạng (RCOO)nR’+ Este của axit đa chức với rượu 1-1 chức, bao gồm công thức dạng R(COOR’)n+ Este của axit nhiều chức với rượu đa chức, bao gồm công thức dạng Rn(COO)n.mR’m

II. ĐỒNG ĐẲNG-ĐỒNG PHÂN-DANH PHÁP

1. Đồng phân của este no đơn chức- Đồng phân cấu trúc có CT CnH2nO2 gồm:+ Đồng phân este no đơn chức+ Đồng phân axit no solo chức+ Đồng phân rượu ko no bao gồm một nối đôi hai chức+ Đồng phân ete ko no có một nối đôi hai chức+ Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)+ Đồng phân những hợp hóa học tạp chức:Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehitChứa 1 chức rượu 1 chức xetonChứa 1 chức ete 1 chức anđehitChứa 1 chức ete 1 chức xetonMột rượu ko no cùng một ete noMột ete không no và một rượu no

2. Tên gọiTên của este = tên cội hiđrocacbon của rượu + tên của axit (trong đó đuôi oic biến đổi at)1 số este bắt buộc nhớ:CH3COOCH=CH2 : Vinyl axetatCH2=CH-COOCH3 : Metyl acrylatCH2=C(CH3)-COOCH3: Metyl metacrylat (điều chế thuỷ tinh plexiglas-thuỷ tinh hữu cơ)

III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC.1. Phản bội ứng thủy phâna.

Xem thêm: Ngày Mùng 2 Tết 2021 Tốt Hay Xấu, Mùng 2 Tết Có Tốt Ngày Không

Làm phản ứng thủy phân trong môi trường xung quanh axit (phản ứng thuận nghịch):Tuy nhiên cũng có những ngôi trường hợp sệt biệt hoàn toàn có thể tạo ra axit với anđehit hoặc axit cùng xeton, hoặc axitCHUYÊN ĐỀ ESTE cùng phenol.b. Phản bội ứng thủy phân trong môi trường xung quanh bazơ (phản ứng xà chống hóa):(RCOO)nR’ + n NaOH -> nRCOONa + R’(OH)nR(COOR’)m + m NaOHR(COONa)m + mR’OHRn(COO)n.mR’m + n.m NaOHnR(COONa)m + m R’(OH)n- mặc dù nhiên cũng có thể có những trường hợp quánh biệt rất có thể tạo ra muối cùng anđehit hoặc muối cùng xetonhoặc 2 muối bột hoặc 1 phân tử duy nhất:+ Este bị thủy phân trong môi trường kiềm mang đến muối cùng anđehit gồm dạng:RCOO-CH=CH-R’ (tạo rượu không bền yêu cầu bị đưa hoá thành andehit)VD: RCOO-CH=CH2 + NaOHRCOONa + CH3CHO+ Este thuỷ phân trong môi trường thiên nhiên kiềm cho muối cùng xeton bao gồm dạng:RCOO-C(R’)=CH-R’’VD: RCOO-C(CH3)-CH3 + NaOH RCOONa + CH3-CO-CH3+ Este của axit và phenol bị thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm dư cho 2 muối:RCOOC6H5 + 2NaOHRCOONa + C6H5ONa + H2O+ Este vòng bị thủy phân cho 1 phân tử duy nhất: