Bài 1. Có tía bóng đèn được mắc theo sơ vật ( hình 3.1) và sáng bình thường. Nếu bóng Đ1 bị đứt dây tóc thì nhẵn Đ3 sáng táo tợn hơn hay yếu hơn?
*
sở hữu xuống (3)
*
GỢI Ý:Bình thường: I3= I1 + I2. Ví như bóng Đ1 bị đứt; I1= 0 chiếc điện I3 sút => dấn xét khả năng chiếu sáng của đèn.

Bạn đang xem: Bài tập mạch điện hỗn hợp lớp 9

Quan tiếp giáp nhận xét bài làm của khách hàng trên bảng .
*
*
Bài 3.
Có ba điện trở R1= 2Ω; R2 = 4Ω; R3 = 12Ω; được mắc vào thân hai điểm A và B có hiệu điện vắt 12V như (hình 3.3).a) Tính điện trở tương đương của mạch.b) Tính cường độ dòng điện đi qua mỗi điên trởc) Tính hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu điện trở R1 và R2.
*
GỢI Ý:
a) Đoạn mạch AB gồm : R3 // ( R1 nt R2). Tính R12 rồi tính RAB.b) tất cả R1 nt R2 => I1 ? I2; Tính I1 theo U với R12; Tính I3 theo U cùng R3.c) Tính U1 theo I1 và R1; U2 theo I2 và R2; U3 ? U.Đs: a) 4W; b) I1 = I2 = 2A; I3 = 1A ; c) 4V; 8VBài 4.** Một đoạn mạch điện gồm 5 năng lượng điện trở mắc như sơ đồ vật hình 4.1.Cho biết R1= 2,5Ω; R2 = 6Ω; R3 = 10Ω; R4 = 1,2 Ω; R5 = 5Ω. Ở nhị đầu đoạn mạch AB có hiệu điện cụ 6V. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
*
GỢI Ý:Sơ đồ dùng h 4.2 tương tự h 4.1 + Tính RAD, RBD từ kia tính RAB.
*
+ Đối cùng với đoạn mạch AD: Hiệu điện thay ở nhị đầu những điên trở R1, R2, R3 là như nhau: Tính UAB theo IAB với RAD từ đó tính được các dòng I1, I2, I3+ giống như ta cũng tính được những dòng I4, I5 của đoạn mạch DB.Bài 5.
Cho mạch điện như hình 4.4. Biết: R1 = 15W, R2 = 3W, R3 = 7W, R4 = 10W. Hiệu điện cố gắng hai đầu đoạn mạch là 35V.a) Tính điện trở tương tự của toàn mạch.b) tìm cường độ cái điện qua những điện trở.

Xem thêm: Bài Văn Tả Em Bé Chừng 4-5 Tuổi, Tả Một Em Bé Chừng 4

*
GỢI Ý: (theo hình mẫu vẽ 4.4)Tính R23 với R­234. Tính điện trở tương đương RAB=R1+R234Tính IAB theo UAB,RAB=>I1+) Tính UCB theo IAB,RCB.
*
+) Ta tất cả R23 = R4 I23 như thế nào so với I4; (I23=I2=I3) + Tính I23 theo UCB, R23.Đs: a) 20W; b) I1 = I = 1,75A; I2 = I3 = I4 = 0,875A.