Để quản lý ngôn ngữ xây dựng C++, sử dụng mảng 1 chiều là một trong những kỹ năng cần thiết nhất. Bài viết này để giúp những các bạn nào đang cảm xúc “lạc trôi” khi học lập trình cơ bản nắm được cách giải quyết và xử lý các bài tập mảng 1 chiều C++ bao gồm lời giải.

Bạn đang xem: Bài tập mảng 1 chiều c++ có lời giải

Comparison of Nasal Steroids After FESS in CRSwNP – Full Text View – ClinicalTrials.gov testogel uk buy the future of pharma: how we could soon be prescribed personalised 4 chiều printed drugs

Một số khái niệm về C++ buộc phải nhớ

C++ là gì?

C++ bên trong top 3 ngữ điệu lập trình phổ biến nhất cố kỉnh giới, cung ứng hầu như tất cả các phương thức lập trình hiện thời như lập trình phía thủ tục, lập trình phía đối tượng, lập trình phía module. Ngôn từ lập trình C++ được ra đời vào năm 1983 do nhà kỹ thuật Bjarne Stroustrup nghiên cứu và phân tích và cách tân từ ngôn từ lập trình C. Cho nên vì vậy C++ gần như là kế thừa toàn thể các thuộc tính của C, đồng thời được upgrade và bổ sung nhiều tác dụng tân tiến hơn.

Khái niệm mảng 1 chiều C++

*

Mảng một chiều (tiếng anh là One-Dimensional Array) là 1 trong những loại cấu trúc dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C++, có chức năng lưu trữ một tập hợp tất cả các phần tử (cùng hình trạng dữ liệu), với độ dài cố gắng định.

Mảng có form size là n sẽ sở hữu được chỉ số chạy tự 0 mang đến n – 1. Ví dụ, với n = 5, lúc đó những chỉ số của mảng sẽ sở hữu được giá trị từ 0 tới 4 (tức 5 -1) tương xứng với 5 phần tử. Các phần tử trong mảng được điện thoại tư vấn tên bằng code array_name.

Bài tập mảng 1 chiều C++ tất cả lời giải

Dưới đấy là bài tập tổng hợp mang tính chất “kinh điển” về mảng 1 chiều trong lập trình sẵn C++.

Đề bài: Nhập từ keyboard mảng số nguyên bao gồm n phần tử.

Tính quý giá trung bình cộng của những số lẻ tại vị trí chẵnTìm số lớn nhất trong mảng vừa nhậpTìm số nhỏ nhất trong mảngĐếm những số thiết yếu phương có trong mảngHiển thị những số nguyên tố bao gồm trong mảng lên màn hìnhThay nạm các bộ phận có quý giá âm trong mảng ngay số 0Xóa các bộ phận âm gồm trong mảngSắp xếp mảng đã nhập theo thiết bị tự tăng dần.

Lời giải:

#include #include // Su dung yêu thích sqrtconst int MAX = 100000;int arr;int main() int n; printf(“ Nhap so luong phan tu n = “); scanf(“%d”, &n); // Nhap có for(int i = 0;i n; ++i) printf(“ Nhap a<%d> = “, i); scanf(“%d”, &arr); /*————————————*/ // 1 .Tinh trung binh cong cac so le o vi tri chan // Chu y: Vi tri chan = bỏ ra so le int sum = 0; int count = 0; for(int i = 1; i n; i+=2) if(arr % 2 == 1) ++count; sum += arr; printf(“ Trung binh cong = %f”, (float)sum/count); /*————————————*/ // 2. Tim so lon nhat trong có vua nhap int maxNum = arr<0>; for(int i = 1;i n;++i) if(arr > maxNum) maxNum = arr; printf(“ Phan tu lon nhat: %d”, maxNum); /*————————————*/ // 3. Tim vi tri cac so nho nhat trong có // Can lam 2 buoc: // 1. Tim gia tri nho nhat minNum. // 2. In ra cac vi tri co gia tri = minNum // Luu y: Vi tri = bỏ ra so + 1 // Tim gia tri nho nhat int minNum = arr<0>; for(int i = 1;i n;++i) if(arr minNum) minNum = arr; // In ra vi tri co gia tri nho nhat printf(“ Vi tri co gia tri nho nhat la: “); for(int i = 0;i n;++i) if(arr == minNum) printf(“%d “, i+1); /*————————————*/ // 4. Dem cac so chinh phuong teo trong với // So chinh phuong la so teo can la so nguyen nhu: 1, 4, 9,… int scp = 0; float rs; for(int i = 0;i n;++i) rs = sqrt(arr); if(rs == (int)rs) ++scp; printf(“ Mang teo %d so chinh phuong!”, scp); /*————————————*/ // 5. Hien thi cac so nguyen to co trong mang // So nguyen khổng lồ la so đưa ra co 2 uoc duy nhat la 1 va chinh no. // So nguyen to nho nhat la so 2 printf(“ Cac so nguyen to co trong mang la: “); bool snt; for(int i = 0;i n;i++) // Kiem tra a co phai so nguyen to? // gia su no la so nguyen khổng lồ // Neu no phân chia het đến so bat ky vào <2, a> -> khong phai so nguyen lớn snt = true; for(int j = 2;j arr; ++j) if(arr % j == 0) snt = false; if(arr >= 2 && snt == true) printf(“%d “, arr); /*————————————*/ // 6. Ráng the cac phan tu am trong có = 0. For(int i = 0;i n;++i) if(arr 0) arr = 0; // Muon xem ráng doi thi bo comment// printf(“ Mang sau khi thay the la: “);// for(int i = 0;i // printf(“%d “, arr);// // 7. Xoa cac phan tu am co trong với // Neu muon coi ket qua phan nay thi bình luận phan so 6 lai nhe // Cai ni ma giai thich bang ca 1 bai van luon ^^ for(int i = 0;i n;++i) if(arr 0) for(int j = i; j n–1;j++) arr = arr; —n; // Muon xem thay doi thi bo comment// printf(“ Mang sau thời điểm xoa phan tu am la: “);// for(int i = 0;i // printf(“%d “, arr);// } /*————————————*/ // 8. Sap xep với da nhap theo chieu tang dan int tg; for(int i = 0;i n–1;++i) for(int j = i+1; j n;++j) if(arr > arr) // Hoan vi tg = arr; arr = arr; arr = tg; // Muon xem ráng doi thi bo bình luận printf(“ Mang sau thời điểm sap xep tang dan la: “); for(int i = 0;i n;++i) printf(“%d “, arr); }

Một số dạng bài xích tập mảng một chiều khác

Dạng bài bác nhập, xuất mảng 1 chiều

Đề bài: Nhập vào trong 1 dãy số nguyên. Hiển thị ra màn hình hiển thị dãy số đó.

Lời giải:

#include#includemain() int a<50>; int i,n; printf(“Nhap so phan tu mang: “); scanf(“%d”,&n); for(i=0;in;i++) scanf(“%d”,&a); printf(“ Mang vua nhap la:”); for(i=0;in;i++) printf(“%5d”,a); getch();

Dạng bài xích in ra các số nguyên tố trong mảng

Đề bài: Nhập vào trong 1 dãy số nguyên và gửi ra screen các số nguyên tố có trong mảng với vị trí của chúng trong mảng.

Lời giải:

#include#includemain() int a<50>; int i,n,j,kt; printf(“Nhap so luong phan tu:”); scanf(“%d”,&n); for(i=0;in;i++) scanf(“%d”,&a); printf(“ Cac so nguyen to teo trong với va vi tri cac so bởi trong với la:”); for(i=0;in;i++) kt=0; for(j=2;j=a/2;j++) if(a%j==0) kt=1; if(kt==0) printf(“ so nguyen khổng lồ %d vi tri %d trong có “, a, i ); getch();

Dạng bài bác chèn phần tử vào mảng

Đề bài: Nhập 1 dãy n số nguyên (0Hiển thị trên màn hình dãy số vừa nhậpHiển thị trên screen các số chẵn cùng rất vị trí của bọn chúng trong dãySắp xếp dãy số theo đồ vật tự giá chỉ trị sút dần.Chèn một trong những X ngẫu nhiên vào dãy số, với điều kiện sau khoản thời gian chèn, lắp thêm tự cực hiếm các bộ phận vẫn bớt dần (X nhập từ bàn phím).

Xem thêm: Giải Bài 93 Trang 95 Sgk Toán 6 Tập 1, Giải Bài 93 Trang 95

Lời giải:

#include#includemain() int a<50>; int i,n,tg,max,j,s=0; printf(“nhap vao so phan tu: “); scanf(“%d”,&n); for(i=0;in;i++) scanf(“%d”, &a); max=a<0>; for(i=1;in;i++) if(a>max) max =a; printf(“ So lon nhat =%d”,max); printf(“ vi tri cua gia tri lon nhat vào day la: “); for(i=0;in;i++) if (a==max) printf(“%6d”, i+1); //sap xep day so theo thu tu tang dan for(i=0;in–1;i++) for(j=i+1; jn; j++) if(a>a) tg=a; a=a; a=tg; printf(“ day so sau khi sap xep la:”); for(i=0;in;i++) printf(“%6d”,a); //Tinh tong va trung binh cong cac so vào day for(i=0;in;i++) s=s+a; printf(“ Tong cac so trong day la: %d”,s); printf(“ Trung binh cong cac so trong day la: %f”, (float)s/n); getch();

Trên đây là một số bài tập mảng 1 chiều c++ có lời giải để chúng ta luyện tập. Dạng bài bác tập về mảng trong ngôn từ lập trình C++ còn không ít ở phía trước, do vậy hãy luyện tập thành thạo những dạng bài cơ phiên bản trên để cầm chắc kỹ thuật áp dụng mảng một chiều nhé! Chúc các bạn sớm chinh phục thành công ngôn ngữ lập trình C++.