Bài tập toán lớp 4 theo từng chuyên đề bao gồm đáp án, kèm giải mã rất cụ thể giúp những em học sinhlớp 4dễ dàng ôn tập, hệ thống lại con kiến thức, luyện giải đề công dụng hơn để càng ngày học xuất sắc môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao lớp 4

Theo sơ vật ta thấy 3 lần số lượng km 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Câu 5.

Số nhỏ tuổi nhất có 4 chữ số khi phân chia cho 675 thì thương là 1 và số dư lớn nhất là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số đề nghị tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 - Đề số 2

Bài 1:

a/ sắp tới xếp những phân số sau đây theo sản phẩm tự từ khủng đến bé:

b/ Tìm tất cả các phân số bởi phân số 22/26 làm sao cho mẫu số là số có 2 chữ số.

Bài 2:Cho hàng số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng vốn của hàng số trên.

b/ tra cứu số có mức giá trị to hơn trung bình cộng của dãy là 8. Cho thấy thêm số chính là số thứ từng nào của dãy số trên?

Bài 3:Có nhì rổ cam, nếu chế tạo rổ đầu tiên 4 quả thì kế tiếp số cam ở hai rổ bằng nhau, ví như thêm 24 trái cam vào rổ trước tiên thì tiếp đến số cam ngơi nghỉ rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam ngơi nghỉ rổ trang bị hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu trái cam?

Bài 4:Trong một tháng làm sao đó tất cả 3 ngày thứ 5 trùng vào trong ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng đó là ngày đồ vật mấy vào tuần?

Bài 5:Một vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 35m. Vườn đó được mở thêm theo chiều rộng khiến cho chiều rộng so cùng với trước tăng cấp rưỡi và vì vậy diện tích tăng thêm 280m².

Tính chiều rộng và mặc tích quần thể vườn sau thời điểm mở thêm.

Đáp án Đề thi học tập sinh tốt Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ hàng số vẫn cho có số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của dãy số đã đến là:

0,5 điểm

b/ Trung bình cộng của hàng số trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số lớn hơn số Trung bình cộng 8 đơn vị là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta có quy dụng cụ của hàng là: từng số hạng, tính từ lúc số hạng sản phẩm công nghệ hai bởi nhân với số sản phẩm tự rồi cộng với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng trang bị ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3:( 2 điểm)

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ sản phẩm công nghệ hai nhiều hơn thế rổ đầu tiên 4 quả. 0.25đ

Nếu thêm 24 trái vào rổ trước tiên thì số cam rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam rổ vật dụng hai. 20 quả

Ta gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ dùng ta thấy:

Số cam ở rổ đầu tiên là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ sản phẩm công nghệ hai là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 trái 02,5đ

10 quả

Bài 4:( 2 điểm)

Vì tuần gồm 7 ngày nên hai thiết bị 5 của tuần liên tiếp không thể là ngày chẵn .

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 4 (Cánh Diều): Phong Trào Cải Cách Tôn Giáo

Hay giữa cha thứ 5 là ngày chẵn có hai đồ vật năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn ở đầu cuối trong tháng giải pháp thứ năm chẵn đầu tiên là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một mon chỉ có rất nhiều nhất 31 ngày buộc phải thứ 5 với là ngày chẵn đầu tiên phải là mồng 2, ngày chẵn đồ vật 3 trong thời điểm tháng là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng đó vào nhà nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật đó là a.

Sau khi được mở thêm thì chiều rộng lớn là

*
0,5đ

*
= 0,5đ

Chiều rộng đã tăng thêm số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra:

*
0,5đ

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật( căn vườn đó )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vực vườn sau thời điểm mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m20,5đ