- Chọn bài bác -Bài 7 : NitơBài 8 : Amoniac với muối amoniBài 9: Axit nitric và muối nitratBài 10: PhotphoBài 11: Axit photphoric với muối photphatBài 12: Phân bón hóa họcBài 13: Luyện tập: đặc điểm của nitơ, photpho và những hợp chất của chúngBài 14: Bài thực hành thực tế 2: đặc thù của một số trong những hợp hóa học nitơ, photpho

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài Tập chất hóa học 11 – bài 7 : Nitơ giúp HS giải bài bác tập, hỗ trợ cho những em một hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm căn nguyên cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 31 SGK Hóa 11): Trình bày cấu tạo của phân tử N2? vì sao ở đk thường nitơ là 1 chất trơ? Ở đk nào nitơ trở nên chuyển động hơn?

Lời giải:

– thông số kỹ thuật e của nitơ: 1s22s22p3

CTCT của phân tử nitơ: N ≡ N

– giữa hai nguyên tử vào phân tử N2 sinh ra một links ba bền vững. Mỗi nguyên tử ni tơ vào phân tử N2 có 8e lớp ngoài cùng, trong sđó có ba cặp e dùng thông thường và 1 cặp e sử dụng riêng vẫn ghép đôi.

Bạn đang xem: Bài tập nito hóa 11

Ở điều kiện thường nitơ là chất trơ vì gồm lên kết ba chắc chắn giữa hai nguyên tử, liên kết này chỉ bị phân huỷ rõ rệt thành nguyên tử ở nhiệt độ 3000oC.

Ở ánh sáng cao nitơ trở nên chuyển động vì phân tử N2 phân huỷ thành nguyên tử nitơ có 5e phần bên ngoài cùng và tất cả độ âm điện tương đối lớn (3,04) đề xuất trở nên hoạt động.

Bài 2 (trang 31 SGK Hóa 11): Nitơ không gia hạn sự hô hấp, nitơ tất cả phải xung khí không?

Lời giải:

Nitơ không phải là khí độc tuy nhiên không duy trì sự hô hấp với sự cháy.

Bài 3 (trang 31 SGK Hóa 11): a. Tìm các cặp phương pháp đúng của liti nitrua cùng nhóm nitrua:

A. LiN3 cùng Al3N

B. Li3N và AlN

C. Li2N3 và Al2N3

D. Li3N2 với Al3N2

b. Viết phương trình hoá học tập của phản ứng chế tác thành liti nitrua và nhóm nitrua khi mang đến liti với nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong số phản ứng này nitơ là hóa học oxi hoá hay hóa học khử?

Lời giải:

a. Đáp án B

Khi links với sắt kẽm kim loại nitơ dễ nhấn thêm 3e (N gồm 5e lớp bên ngoài cùng nên tất cả số oxi hoá -3 còn Li dễ dàng nhường 1e cùng Al dễ dàng nhường 3e đề nghị lần lượt gồm số oxi hoá là +1 và +3)

b.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Nhôm Có Những Tính Chất Hóa Học Nào Khác?

*

Ta thấy trong các phản ứng bên trên nitơ là chất oxi hoá vị

*

Bài 4 (trang 31 SGK Hóa 11): nhân tố nitơ có số oxi hoá là bao nhiêu trong các hợp hóa học sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Lời giải:

Trong những hợp hóa học trên, số oxi hoá của nitơ lần lượt là: +2, +4, -3, -3, +1, +3, +5, -3.


Bài 5 (trang 31 SGK Hóa 11): Cần từng nào lít khí nitơ với khí hiđro để điều chế được 67,2 lit khí amoniac? hiểu được thể tích của những khí đề được đo làm việc cùng đk nhiệt độ, áp suất và năng suất của làm phản ứng là 25%?

Lời giải: