03 đề sau cùng trong tập đề thi ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 Toán. Chúc các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Bài tập ôn hè lớp 3 lên 4 năm 2021

Đề số 10

Bài 1: Đặt tính rồi tính

20438 + 57806

82495 – 30617

20415 x 3

18531 : 4 

Bài 2:Tính cực hiếm của từng biểu thức sau:

a.15000 + 45000 : 3

b.( 15000 + 45000 ) : 3

c) 213 + 321 x 3

d) 216 : 4 : 2

e) 12 456 – 6 783 + 21 564

g) 12 : 4 x 9

Bài 3: tìm y.

a) y + 124 = 316

b) 253 + y = 451 

c) y x 5 = 135

d) 7 x y = 217

e) y – 285 = 148

g) 285 – y = 148

h) y : 8 = 216

k) 216 : y = 8

n) ( y : 3 ) + 214 = 324

m) y x 6 = 240 x 2

Bài 4:

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi 15cm. Chiều rộng lớn 6cm.Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 5: Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 18cm với gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật đó.


Quảng cáo


Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm và bằng chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật đó. 

Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi 56 cm và chiều rộng bằng chu vi. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.

Bài 8: Một hình vuông có cạnh 6 dm. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình vuông vắn đó. 

Bài 9: Một sân chơi hình vuông vắn có chu vi 36 m. Tính diện tích s của sân đùa đó.

Bài 10: Mẹ trong năm này 36 tuổi. Tuổi con bởi tuổi mẹ. Hỏi chị em hơn con bao nhiêu tuổi ?

Bài 11: Mẹ trong năm này 36 tuổi. Tuổi con bởi tuổi mẹ. Hỏi cả hai người mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi ?

Bài 12: vào kho gồm 21 356 kg gạo. Buổi sáng tín đồ ta đã bán tốt 6 783 kg gạo, buổi chiều bán được 9 453 kilogam gạo. Hỏi vào kho còn sót lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo ? ( Giải bằng 2 cách)  

Bài 13: Một shop có 15 000 m vải hoa. Cửa hàng đã bán được số vải vóc đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải hoa ?

Bài 14: Đặt đề toán theo nắm tắt sau rồi giải:

*

Bài 15: gồm 35 loại kẹo chia số đông cho 5 em. Hỏi 8 em thì cần có bao nhiêu dòng kẹo để chia ?

Bài 16: bao gồm 48 học viên xếp thành 6 hàng. Hỏi 4 mặt hàng thì gồm bao nhiêu học sinh ?

Bài 17: gồm 72kg gạo chia mọi vào 9 túi. Hỏi tất cả 40kg gạo thì phân chia được vào mấy túi?

Bài 18: Một người quốc bộ trong 4 giờ đồng hồ đi được 20km. Hỏi nếu tín đồ đó đi 35km thì mất mấy giờ ?

Bài 19:Tính cấp tốc :

a) 25 + 63 + 37 + 75

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 


Quảng cáo


Bài 20: Tìm một vài biết rằng nếu số đó chia cho 2 rồi cùng với 15 thì được 24. 

Bài 21: Tính diện tích s của hình G.

*
Bài 22: Một hình chữ nhật có chu vi bởi chu vi hình vuông cạnh 6cm. Chiều lâu năm hình chữ nhật là 7cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 23: Một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi một hình chữ nhật gồm chiều dài 9cm, chiều rộng lớn 5cm. Tính diện tích của hình vuông đó. 

Bài 24: Số mập là 18, số bé xíu là 6. Hỏi số to gấp mấy lần số bé xíu ?

Bài 25: Số bự là 18, số nhỏ bé là 6. Hỏi số nhỏ bé bằng một phần mấy số lớn ?

Đề số 11:

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

52 + 81 : 9

100- 13 x 7

78 : 6 + 96 : 8

19 x 5 + 2

14 – 48 : 6

528 : 4 – 318 : 3

Bài 2: tìm kiếm x

936 : x = 3

x : 5 = 121 ( dư 4)

x : 5 = 125

x : 6 = 18 ( dư 2)

Muốn tìm kiếm số chia, số bị phân tách ta làm vậy nào?

Bài 3: Lớp 3d có 20 học viên nữ cùng 22 học sinh nam. Giáo viên cử 1/8 số học sinh của lớp đI thi học sinh giỏi. Hỏi cô giáo đã cử mấy ban đi thi học viên giỏi?

Bài 4: Hãy điền lốt ( + , – , x, : ) vào vị trí trống tương thích để được những biểu thức có mức giá trị.

Xem thêm: Dạng 4 50 Bài Tập Từ Đồng Nghĩa, Mức Độ Thông Hiểu Phần 1 (Có Lời Giải Chi

15….3…..7 = 38

15 …..3…..7 = 35

15 …3….7 = 52

15…3….7 = 19

Đề số 12:

Bài 1: Đọc những số sau: 3003 , 7067, 5055, 1921

Bài 2: Viết những số sau:

a. Tám nghìn bẩy trăm linh hai

b. 9 nghìn, 9 chục

c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 1-1 vị

d. 6 nghìn 5 trăm

Bài 3: Viết các số sau thành tổng theo mẫu:

4765= 4000 + 700 + 60 + 5

7608 =

9469 =

5074 =

5555 =

2004 =

Bài 4 Nêu phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều dài là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi,diện tich mảnh vườn đó?

Bài 6: Viết những số bao gồm 4chữ số, biết từng chữ số thua cuộc hơn chữ số đứng trước 2 đối kháng vị