*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Toán lớp 2 Tập 2 trang 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời trí tuệ sáng tạo


sở hữu xuống 15 1.203 2

hijadobravoda.com tham khảo và biên soạn giải bài xích tập Toán lớp 2 trang 9, 10, 11, 12 Phép nhân cụ thể Toán lớp 2 Tập 2 Chân trời sáng sủa tạo. Mời các bạn đón xem:

Giải bài xích tập Toán lớp 2 trang 9, 10, 11, 12 Phép nhân

Toán lớp 2 Tập 2 trang 9 thực hành 1:

Toán lớp 2 Tập 2 trang 9 thực hành thực tế 2: Viết phép nhân.

Bạn đang xem: Bài tập phép nhân lớp 2

a) Số bàn tay của 4 bạn: …… × ……

b) Số ngón tay của 8 bàn tay: …… × ……

Trả lời:

Em thấy:

a) Mỗi bạn có 2 bàn tay.

Có 4 bạn.

Như vậy, hai bàn tay được tái diễn 4 lần.

Em viết: Số bàn tay của 4 các bạn là 2 × 4 cùng nói: 2 bàn tay được mang 4 lần.

b) mỗi bàn tay có 5 ngón tay.

Có 8 bàn tay.

Như vậy, 5 ngón tay được tái diễn 8 lần.

Em viết: Số bàn tay của 5 các bạn là 8 × 5 với nói 5 ngón tay được lấy 8 lần.

Em điền như sau:

a) Số bàn tay của 4 bạn: 2 × 4

b) Số ngón tay của 8 bàn tay: 8 × 5

Toán lớp 2 Tập 2 trang 9 thực hành thực tế 3: Tính:

Mẫu:

a) 7 × 2

b) 6 × 3

Trả lời:

Quan giáp phép nhân 2 × 4.

2 được lấy 4 lần.

Tổng số khối lập phương là: 2 + 2 + 2 +2 = 8

Vậy 2 × 4 = 8

a) Quan gần kề phép nhân 7 × 2

7 được lấy 2 lần.

Em tính như sau: 7 + 7 = 14

Vậy 7 × 2 = 14.

b) Quan cạnh bên phép nhân 6 × 3

6 được rước 3 lần.

Em tính như sau: 6 + 6 + 6 = 18

Vậy 6 × 3 = 18.

Em trình bày như sau:

a) 7 + 7 = 14

7 × 2 = 14

b) 6 + 6 + 6 = 18

6 × 3 = 18

Toán lớp 2 Tập 2 trang 10 rèn luyện 1: Viết phép nhân.

Mẫu:

a)

b)

Trả lời:

Quan gần cạnh tranh, em thấy:

a) gồm 2 nhóm, mỗi nhóm gồm 8 khối lập phương, 8 được lấy 2 lần, em viết 8 × 2.

a) bao gồm 4 nhóm, từng nhóm bao gồm 7 khối vỏ hộp chữ nhật, 7 được đem 4 lần, em viết 7 × 4

Em điền hiệu quả như sau:

b)

Toán lớp 2 Tập 2 trang 10 luyện tập 2: làm theo mẫu.

Mẫu:

a)

b)

Trả lời:

Quan gần kề tranh mẫu, em thấy:

Có 3 thẻ, mỗi thẻ tất cả 2 chấm tròn. Em nói 2 được đem 3 lần, viết 2 × 3

Có toàn bộ số chấm tròn là: 2 + 2 + 2 = 6

Vậy 2 × 3 = 6

Tương từ bỏ em làm câu a, b như sau:

a) + gồm 2 thẻ, mỗi thẻ tất cả 4 chấm tròn. Em nói 4 chấm tròn được lấy 2 lần, viết 4 × 2.

Có toàn bộ số chấm tròn là: 4 + 4 = 8

Vậy 4 × 2 = 8.

+ bao gồm 6 thẻ, mỗi thẻ tất cả 2 chấm tròn. Em nói 2 chấm tròn được đem 6 lần, viết 2 × 6.

Có tất cả số chấm tròn là: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

Vậy 2 × 6 = 12.

b) + gồm 2 thẻ, từng thẻ tất cả 5 chấm tròn. Em nói 5 chấm tròn được mang 2 lần, viết 5 × 2.

Có tất cả số chấm tròn là: 5 + 5 = 10.

Vậy 5 × 2 = 10.

+ bao gồm 5 thẻ, mỗi thẻ gồm 3 chấm tròn. Em nói 3 chấm tròn được lấy 5 lần, viết 3 × 5.

Có toàn bộ số chấm tròn là: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.

Vậy 3 × 5 = 15.

Em trình bày như sau:

a)

b)

Toán lớp 2 Tập 2 trang 11 rèn luyện 3: Viết phép nhân.

Mẫu: 10 + 10 + 10 +10 = 10 × 4

a) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

c) 9 + 9 + 9 d) 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Trả lời:

- Quan tiếp giáp phép tính mẫu, em thấy: Tổng có 4 số hạng, từng số hạng đều bởi 10. Em nói 10 được rước 4 lần, viết 10 × 4.

Vậy 10 + 10 + 10 +10 = 10 × 4

- triển khai tương tự, em có:

a) Tổng gồm 5 số hạng, từng số hạng đều bởi 7. Em nói 7 được mang 5 lần, viết 7 × 5.

Vậy 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 × 5

b) Tổng bao gồm 6 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 4. Em nói 4 được đem 6 lần, viết 4 × 6.

Vậy 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 6

c) Tổng bao gồm 3 số hạng, mỗi số hạng đều bởi 9. Em nói 9 được đem 3 lần, viết 9 × 3.

Vậy 9 + 9 + 9 = 9 × 3

d) Tổng tất cả 5 số hạng, mỗi số hạng đều bởi 10. Em nói 10 được mang 5 lần, viết 10 × 5

Vậy 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 5

- Em trình diễn như sau:

a) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 × 5 b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 6

c) 9 + 9 + 9 = 9 × 3 d) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 5

Toán lớp 2 Tập 2 trang 11 rèn luyện 4: Tính:

Mẫu: 3 × 6 = ?

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

3 × 6 = 18

a) 5 × 4 b) 2 × 5

c) 8 × 2 d) 3 × 3

Trả lời:

Quan sát bài bác mẫu, em thấy phép nhân 3 × 6 , 3 được lấy 6 lần.

Em bao gồm 3 × 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

Vậy 3 × 6 = 18

Thực hiện nay tương tự, em được:

a) Phép nhân 5 × 4, 5 được đem 4 lần; tổng có 4 số hạng, mỗi số hạng đều bởi 5.

Em tất cả 5× 4 = 5 + 5 + 5 + 5

5 + 5 + 5 + 5 = 20

Vậy 5 × 4 = 20.

b) Phép nhân 2 × 5, 2 được rước 5 lần; tổng gồm 5 số hạng, từng số hạng đều bởi 2.

Em tất cả 2 × 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2

2+ 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Vậy 2 × 5 = 10

c) Phép nhân 8 × 2, 8 được đem 2 lần; tổng có 2 số hạng, từng số hạng đều bởi 8.

Em gồm 8 × 2 = 8 + 8

8 + 8 = 16

Vậy 8 × 2 = 16

d) Phép nhân 3 × 3, 3 được đem 3 lần; tổng gồm 3 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 3.

Em gồm 3 × 3 = 3 + 3 + 3

3 + 3 + 3 = 9

Vậy 3 × 3 = 9

Em trình bày như sau:

a) 5 + 5 + 5 + 5 = trăng tròn b) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

5 × 4 = đôi mươi 2 × 5 = 10

c) 8 + 8 = 16 d) 3 + 3 + 3 = 9

8 × 2 = 16 3 × 3 = 9

Toán lớp 2 Tập 2 trang 11 luyện tập 5: Tính để tìm hiểu mỗi con chim sẽ bay đến cây nào.

Trả lời:

Có một tia số với những số 25, 30, 35, 30, 35, 50. Ứng với mỗi số bao gồm một cây là nhà của những con vật.

Có 4 chú chim: màu sắc hồng, màu xanh dương, blue color lá, màu sắc cam. Bên dưới mỗi chú chim bao gồm một phép nhân, công dụng phép nhân là số như thế nào thì chú chim sẽ cất cánh tới cây ứng với số đó.

Em triển khai lần lượt những phép tính bên dưới mỗi chú chim như sau:

10 × 4 = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

10 × 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

10 × 3 = 10 + 10 + 10 = 30

5 × 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Tập 2 trang 11 rèn luyện 6: Phép nhân.

Mẫu:

Trả lời:

- quan liêu sát bài mẫu, em thấy: 3 chấm tròn được đem 1 lần, em viết phép nhân 3 × 1

Em được 3 chấm tròn.

Vậy 3 × 1 = 3

- triển khai tương trường đoản cú với chấm tròn xanh da trời cùng chấm tròn xanh lá, em được kết quả sau:

+ Chấm tròn xanh da trời: 2 chấm tròn được đem 1 lần, em viết phép nhân 2 × 1

Em được 2 chấm tròn

Vậy 2 × 1 = 2

+ Chấm tròn xanh lá: 5 chấm tròn được mang 1 lần, em viết phép nhân 5 × 1

Em được 5 chấm tròn

Vậy 5 × 1 = 5

- Em trình diễn như sau:

Toán lớp 2 Tập 2 trang 12 luyện tập 7: search hình hình ảnh phù phù hợp với phép tính.

Trả lời:

Em xét những phép nhân:

3 × 4 = 12, 3 được lấy 4 lần, có nghĩa là 3 khối lập phương được mang 4 lần. Em chọn hình hình ảnh các khối lập phương color đỏ.

6 × 2 = 12, 6 được mang 2 lần, tức là 6 khối lập phương được mang 2 lần. Em lựa chọn hình hình ảnh các khối lập phương màu xanh da trời da trời.

4 × 3 = 12, 4 được đem 3 lần, có nghĩa là 4 khối lập phương được mang 3 lần. Em chọn hình hình ảnh các khối lập phương màu vàng.

2 × 6 = 12, 2 được rước 6 lần, tức là 2 khối lập phương được mang 6 lần. Em lựa chọn hình ảnh các khối lập phương color tím.

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Tập 2 trang 12 Vui học: Số?

Có …… nhóm, mỗi nhóm gồm …… bạn.

…… được mang …… lần

…… × …… = ……

Trả lời:

Quan gần kề bức tranh, em thấy: bao gồm 3 nhóm học sinh, một đội nhóm đọc sách, 1 team đá bóng, một đội đạp xe; mỗi nhóm bao gồm 4 bạn, 4 được đem 3 lần, em tất cả phép nhân 4 × 3 = 12.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Ra Đời Của Bài Tỏ Lòng (Thuật Hoài), Nội Dung Của Bài Thơ To Lòng

Em trình bày như sau:

Có 3 nhóm, từng nhóm có 4 bạn.

4 được đem 3 lần

4 × 3 = 12

Toán lớp 2 Tập 2 trang 12 chuyển động thực tế: Vẽ hình em thích hợp (hình tròn, hình tam giác, bé vật, …) biểu hiện phép nhân 2 ×3