Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài tập chất hóa học lớp 9Chương 1: các loại hợp chất vô cơChương 2: Kim loạiChương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài tập về rượu Etylic có lời giải - hóa học lớp 9
Trang trước
Trang sau

Bài tập về rượu Etylic bao gồm lời giải

Tài liệu bài xích tập về rượu Etylic có lời giải Hóa học tập lớp 9 với đầy đủ cách thức giải chi tiết, những bài tập từ luyện đa dạng và phong phú ở các mức độ giúp cho bạn biết biện pháp giải các dạng bài bác tập môn chất hóa học lớp 9 từ đó ôn tập với đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn hóa học 9.

Bạn đang xem: Bài tập rượu etylic lớp 9

BÀI TẬP VỀ RƯỢU ETYLIC – HÓA HỌC 9

I – LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Để làm được những bài tập tương quan đến rượu etylic, học viên cần cố kỉnh được những phản ứng chất hóa học của rượu như sau:

a) phản ứng cháy

Rượu etylic cháy cùng với ngọn lửa color xanh, tỏa các nhiệt.

*

b) tính năng với kim loại mạnh như K, Na,... Giải hòa khí H2

Ví dụ: 

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2.

c) tác dụng với axit axetic

Rượu etylic chức năng với axit axetic nhận được este.

Phương trình hóa học:

 CH3COOH + CH3CH2OH

*
 CH3COOCH2CH3 + H2O.

axit axetic rượu etylic etylaxetat

Ngoài ra, học viên cần nỗ lực được kỹ năng về độ rượu:

Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu cùng với nước


*

Trong đó: Vr là thể tích rượu nguyên chất.

II – MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1: Để sáng tỏ hai hóa học lỏng nguyên chất, không màu là benzen và rượu etylic ta dùng sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. sắt.

B. đồng

C. natri. 

D. nhôm. 

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Sử dụng sắt kẽm kim loại Na

+ Mẩu na tan dần, bao gồm khí thoát ra → rượu etylic

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2↑

+ không có hiện tượng xuất hiện thêm → benzen

Ví dụ 2: Cho 46 gam rượu etylic nguyên chất chức năng với lượng dư sắt kẽm kim loại K. Thể tích khí H2 bay ra (ở đktc) là 

A. 2,8 lít.

B. 5,6 lít.

C. 8,4 lít.

D. 11,2 lít.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có:

 

*

2CH3 – CH2 – OH + 2K → 2CH3 – CH2 – OK + H2↑

1 → 0,5 mol

Vậy Vkhí = 0,5.22,4 = 11,2 lít.

Ví dụ 3: Hòa rã 60 ml rượu etylic nguyên chất vào 90 ml nước chứa thu được 

A. Rượu etylic có độ rượu là 200.

B. rượu etylic có độ rượu là 250.

C. rượu etylic bao gồm độ rượu là 300.

D. rượu etylic bao gồm độ rượu là 400.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

*

III – BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Hợp hóa học hữu cơ A bao gồm công thức phân tử là C2H6O biết A phản ứng cùng với Na giải tỏa H2. Công thức cấu trúc của A là 

A. CH3 – CH2 – OH.

B. CH3 – O – CH3.

C. CH3 – CH3 = O.

D. CH3 – OH – CH2.

Hiển thị đáp án

Bài 2. Rượu etylic không thể tác dụng với chất nào sau đây?

A. H2 (xúc tác Ni, t0).

B. CH3COOH.

C. Na.

D. K.

Hiển thị đáp án

Bài 3. Số ml rượu etylic gồm trong 250ml rượu 45 độ là

A.250ml

B.215ml

C.112,5ml

D. 275ml

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Trong 100ml dung dịch rượu 450 bao gồm 45 ml rượu nguyên chất

Vậy vào 250 ml dung dịch rượu 450 tất cả 112,5 ml rượu nguyên chất.


Bài 4. Cho rượu etylic 700 công dụng với lượng dư kim loại natri. Số làm phản ứng hóa học hoàn toàn có thể xảy ra là 

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Hiển thị đáp án

Bài 5. Hòa rã 40 ml rượu etylic nguyên hóa học vào 120 ml nước cất thu được 

A. rượu etylic có độ rượu là 200.

B. Rượu etylic gồm độ rượu là 250.

C. rượu etylic bao gồm độ rượu là 300.

D. rượu etylic bao gồm độ rượu là 350.

Hiển thị đáp án

Đáp án B 

*


Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 50ml rượu etylic a độ thu được 22,4 lít khí CO2 ở đktc. (Biết cân nặng riêng của rượu là 0,8g/ml). Quý giá của a là

A. 57,5.

B. 60.

C. 62.

D. 70.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

*


Bài 7. Cho 30 gam axit axetic chức năng với rượu etylic dư tạo nên 27,5 gam etyl axetat. Năng suất của bội phản ứng là 

A. 72,5%.

B. 62,5 %. 

C. 56,2%.

D. 65,2 %.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Ta có: 

*

PTHH: CH3COOH + CH3CH2OH 

*
CH3COOCH2CH3 + H2O

0,5 → 0,5 mol

Lượng este tạo thành theo định hướng là: meste (LT) = 0,5.88 = 44 gam.

Hiệu suất bội phản ứng là:

*


Bài 8. Cho 13,6 gam hỗn hợp X gồm axit axetic với rượu etylic được trộn theo tỉ lệ thành phần mol tương xứng là 3 : 2. Đun lạnh X với H2SO4 đặc một thời hạn thu được m gam este CH3COOCH2CH3 với công suất phản ứng là 90%. Quý giá của m là

A. 7,04g.

B. 8,80g.

C. 7,92g.

D. 11,00g.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Gọi số mol của CH3COOH là 3a mol → số mol của CH3CH2OH là 2a mol

mX = 13,6 gam → 60.3a + 46.2a = 13,6 → a = 0,05 mol

PTHH:

CH3COOH + CH3CH2OH

*
CH3COOCH2CH3 + H2O

0,15 0,1 mol

Giả sử năng suất là 100% thì rượu etylic hết, cần số mol thành phầm phản ứng tính theo số mol rượu etylic.

Số mol este là: neste thực tế = neste lý thuyết. H = 0,1.90% = 0,09 mol

→ m = n.M = 0,09.88 = 7,92 gam.


Bài 9: Cho 18 gam một rượu X, thuộc thuộc dãy đồng đẳng với rượu etylic (có công thức tổng thể CnH2n+1OH) chức năng với một lượng dư kim loại Na nhận được 3,36 dm3 khí H2 ở đktc. Phương pháp hóa học tập của rượu X là

A. CH3OH.

B. C2H5OH.

C. C3H7OH.

D. C4H9OH.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Đổi 3,36 dm3 = 3,36 lít

*

Phương trình hóa học:

2CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2

0,3……………………………………..0,15 mol

*

Vậy công thức hóa học của X là C3H7OH.


Bài 10: Để đốt chày hoàn toàn 0,1 mol một rượu X thuộc thuộc dãy đồng đẳng cùng với rượu etylic (có công thức bao quát CnH2n+2O) thì cần 10,08 lít khí O2 sống đktc. Phương pháp phân tử của rượu X là

A. CH4O. 

B. C3H8O. 

C. C4H10O.

D. C2H6O.

Xem thêm: Nóng: Vừa Bị Dispatch Khui Tin Hẹn Hò Đúng Ngày Đầu Năm, Từ Khóa: Gdragon Bi Dispatch Khui Chuyen Hen Ho

Hiển thị đáp án

Đáp án B

*

Vậy X là C3H8O.


Giới thiệu kênh Youtube hijadobravoda.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, hijadobravoda.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng ngay miễn giá tiền khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đk học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!