Bài viết này chúng ta cùng ôn lại công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm, từ điểm tới đường thẳng, qua đó vận...


Bạn đang xem: Bài tập sinh học 11

Toán hình 10 Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song songThật vậy, nếu cho hai đường thẳng (d1) và (d2) song song...
*

Ôn tập chương I Hình học 9 ngắn gọn và chi tiết nhất là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi...
*

Hình học 9 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo...
*

Hình học lớp 8 Bài 12 Hình vuông ngắn gọn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn...
*

Hình học lớp 8 Bài 9 Hình chữ nhật ngắn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn...
*

Hình học 8 Bài 8 Đối xứng tâm ngắn gọn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn...
Hình học lớp 8 Bài 7 Hình bình hành ngắn gọn và chi tiết được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn...
Hình học lớp 8 Bài 6 Đối xứng trục ngắn gọn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi...
Hình học 6 Bài 9 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi...
Ôn tập chương 2 hình học 7 câu hỏi và bài tập do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn quốc biên...
Luyện tập trang 137 Hình học lớp 7 giải bài tập chi tiết do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn quốc...
Hình học 7 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông dễ hiểu do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn...
Hình học lớp 7 Bài 7 Định lý Pytago ngắn và chi tiết nhất do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn...
Hình học lớp 7 Bài 6 Tam giác cân ngắn gọn và chi tiết nhất do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán...

Soạn Sinh 11 tổng hợp đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học 11, các bài giải sinh 11 chi tiết nhất giúp các bạn học tốt sinh học lớp 11


CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễBài 2. Vận chuyển các chất trong câyBài 3. Thoát hơi nướcBài 4. Vai trò của các nguyên tố khoángBài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vậtBài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bónBài 8. Quang hợp ở thực vậtBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAMBài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợpBài 11. Quang hợp và năng suất cây trồngBài 12. Hô hấp ở thực vậtBài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôitBài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 15. Tiêu hóa ở động vậtBài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)Bài 17. Hô hấp ở động vậtBài 18. Tuần hoàn máuBài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)Bài 20. Cân Bằng nội môiBài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở ngườiBài 22. Ôn tập chương 1

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A - Cảm ứng ở thực vật

Bài 23. Hướng độngBài 24. Ứng độngBài 25. Thực hành: Hướng động

B - Cảm ứng ở động vật

Bài 26. Cảm ứng ở động vậtBài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)Bài 28. Điện thế nghỉBài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinhBài 30. Truyền tin qua xinapBài 31. Tập tính của động vậtBai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật


CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 35. Hoocmôn thực vậtBài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

CHƯƠNG IV. SINH SẢN - SINH HỌC 11

A - Sinh sản ở thực vật

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vậtBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

B - Sinh sản ở động vật

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vậtBài 45. Sinh sản hữu tính ở động vậtBài 46. Cơ chế điều hòa sinh sảnBài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườiBài 48. Ôn tập chương II, III, IVCâu hỏi ôn tập sinh
Xem thêm: Các Dạng Câu Tường Thuật Bài Tập Về Câu Tường Thuật, Các Dạng Câu Hỏi Và Bài Tập Về Câu Tường Thuật

Chi Tiết Các Môn Học
Soạn Văn 6Soạn Văn 7Soạn Văn 8Soạn Văn 9Soạn Văn 10Soạn Văn 11Soạn Văn 12
Giải Toán 6Giải Toán 7Giải Toán 8Giải Toán 9Giải Toán 10Giải Toán 11Giải Toán 12
Giải bài tập vật lý 6Giải bài tập vật lý 7Giải bài tập vật lý 8Giải bài tập vật lý 9Giải bài tập vật lý 10Giải bài tập vật lý 11Giải bài tập vật lý 12