Bài tập Tập hợp Q các số hữu tỉ có lời giải

Với bộ Bài tập Tập hợp Q các số hữu tỉ Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập số hữu tỉ lớp 7

*

Bài 1: Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. NB. N* C. QD. R

Hiển thị lời giải

Bài 2: Chọn câu đúng?

*
Hiển thị lời giải

Ta có: -6 ∈ Z nên D sai

2/3 ∈ Q, 2/3 ∉ Z nên B sai

-9/2 ∈ Q nên C sai

Vậy đáp án A đúng

Chọn đáp án A.


Bài 3: Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương?

*
Hiển thị lời giải

Bài 4: Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số a/b với:

A. a = 0 ; b ≠ 0

B. a, b ∈ Z, b ≠ 0

C. a, b ∈ N

D. a ∈ N, b ≠ 0

Hiển thị lời giải

Bài 5: Số -2/3 được biểu diễn trên trục số bằng hình vẽ nào dưới đây?

*

Hiển thị lời giải

Biểu diễn số -2/3 trên trục số ta được hình vẽ:

*

Chọn đáp án D.


Bài 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

*

Hiển thị lời giải

Dựa vào hình vẽ ta thấy, số hữu tỉ cần tìm nằm bên trái 0 do đó đây là số hữu tỉ âm

Mà đoạn thẳng đơn vị được chia thành 3 phần bằng nhau, số đó cách 0 một đoạn bằng một đơn vị mới nên số cần tìm là -1/3

Chọn đáp án B


Bài 9: Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là:

A. N ⊂ Z

B. N* ⊂ N

C.

Xem thêm: Khoanh Bài Tập Toán Cho Trẻ Mầm Non Bài Tập Toán Cho Trẻ 5 Tuổi

N ⊂ Q

D. Q ⊂ Z

Hiển thị lời giải

Ta có:

Mọi số tự nhiên đều là số nguyên và số hữu tỉ nên đáp án A và C đúng

N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0 nên nó là tập con của tập các số tự nhiên. Đáp án B đúng

Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ, tuy nhiên một số hữu tỉ chưa chắc đã là số nguyên.

Chẳng hạn: 1/2 là số hữu tỉ nhưng không phải số nguyên. Đáp án D sai

Chọn đáp án D


Bài 10: Có bao nhiêu số hữu tỉ thỏa mãn có mẫu bằng 7, lớn hơn -5/9 và nhỏ hơn -2/9