Trong giờ đồng hồ Anh, những dạng câu đối chiếu thường hay chạm chán trong bài học và tiếp xúc hàng ngày. Mặc dù nhiên, chúng tôi muốn đi sâu vào kiến thức hơn để chúng ta hiểu về một số loại câu So sánh ngang bằng trong giờ đồng hồ Anh. Vị lẽ, đấy là dạng câu phổ biến, nếu bạn có thể nắm cứng cáp được cấu tạo và cách sử dụng loại câu này thì bạn sẽ có thể làm tốt được bài bác tập và áp dụng câu từ thuần thục hơn.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh ngang bằng

Mời các bạn theo dõi sau đây cùng Báo tuy nhiên Ngữ nhé!

Khái niệm

Loại câu đối chiếu ngang bằng được sử dụng khi muốn chỉ một sự vật, hiện tượng lạ này tương tự với một sự vật hiện tượng khác. Cấp độ của sự vật, hiện tượng kỳ lạ đó ngang hàng với nhau.

Có thể dùng để so sánh nhì hoặc nhiều một số loại đồ vật, thức uống, trang phục,… tất cả hình dạng, hương thơm vị, màu sắc, chất liệu giống nhau.

Cấu trúc của loại câu

Câu đối chiếu ngang bởi (positive form)

Nhiều chúng ta hay lầm lẫn rằng câu đối chiếu chỉ cần sử dụng với tính từ. Mặc dù nhiên chúng ta cần xem xét rằng câu đối chiếu được dùng cho tất cả Tính từ và Trạng từ.

1. Dạng thức so sánh ngang bằng của Tính từ

CT:

As + short/long Adjective + As

S1+ V(be) + as + adj + as + S2(+be)

 S1+ V(be) + not + as/so + adj+ as + S2(+be)

Trong đó:

S là nhà ngữ, là danh từ bỏ chỉ bạn hoặc sự vật

V là rượu cồn từ theo sau danh từ

Adj là tính trường đoản cú được sử dụng

+) vào một câu trường hợp có mở ra từ “as” thì chắc hẳn rằng đằng sau câu đó sẽ có từ “as”. Điều này cho biết được nó là kí hiệu cho chính mình nhận biết đấy nhiều loại câu so sánh ngang bằng.

+) trong câu có áp dụng Tính từ bỏ thì đằng trước buộc phải là Động từ (V) tobe như: is/am/are.

Tuy nhiên, chúng ta nên xem xét rằng rượu cồn từ này phân chia theo các thì như thừa khứ, vượt khứ kết thúc hay hiện tại tại, lúc này tiếp diễn. Ví dụ: V – tobe của thừa khứ là Was/ Were.

+) Đối cùng với dạng câu đậy định thì đề xuất thêm “not” nhưng đa số chúng ta không biết phải thêm từ bỏ đó nơi nào của câu đối chiếu bằng. Đừng lo, với nhiều loại này thì bọn họ phủ định thẳng vào V đụng từ tobe như wasn’t, weren’t.

Ví dụ:

+) Him house is as small as mine.

Dịch: câu này mong mỏi nói rằng: “nhà của anh ấy ta nhỏ dại như ngôi nhà của tôi”. Trường đoản cú ‘small’ là một tính trường đoản cú được áp dụng giữa 2 từ bỏ “AS”. Động từ tobe “is” được phân chia theo chủ ngữ đứng trước.

*

Động từ thường visit được chia vày chủ ngữ đứng trước nó. Trạng từ often áp dụng trong câu so sánh ngang bằng.

3. Dạng thức đối chiếu ngang bởi của danh từ

CT:

S1 + V + the same + N + as + S2

Ví dụ:

+) Linh is as tall as Nga.

=> Linh is the same height as Nga.

(Linh bao gồm cùng chiều cao với Nga.)

Trong lấy ví dụ như này từ tall là 1 trong tính tự được đưa sang danh từ height. Tuy vậy nghĩa của câu văn vẫn không vậy đổi.

Các bài bác tập CÂU SO SÁNH NGANH BẰNG

1, My car __________ your car.

A. Is as not expensive as B. Is not as expensive as

C. As expensive not as D.is not as expensively as


2, You must explain your problems________ .

A. As clear as you can B. As clearly as you can

C. As clear that you are D. As clearly as you are

3, Nobody in our class plays_______ Patrick.

A.as good as B. So well than C. As best as D. As well as

4, Her motor is ______ mine.

A. Twice as big as B. As twice big as C.as two time big as D. As big as twice

5, My clothes ________ hers.

Xem thêm: Một Vật Ném Ngang Từ Độ Cao H, Bài 7: = 20M Với Vận Tốc Đầu Vo= 10M/S

A. Is as not modern as B. As is modern as

C. Is as modern as D. As is modern not as

Đáp án

1 – B

2 – B

3 – D

4 – A

5 – C

Trên đây shop chúng tôi đã trình diễn về đối chiếu ngang bằng và các công thức thực hiện loại kết cấu này.