Nếu mạch lựa chọn sóng gồm cả L cùng C thay đổi thì bước sóng cơ mà máy thu vô tuyến đường thu được sẽ thay đổi trong giới hạn từ: (lambda _min = 2pi csqrt L_min C_min ) đến (lambda _ mmax = 2pi csqrt L_ mmaxC_ mmax )
Bạn đang xem: Bài tập sóng điện từ có lời giải

*

2. BÀI TOÁN TỤ XOAY.

- Tụ xoay:

(C = fracvarepsilon S4pi k md)

Trong đó :

ε: hằng số năng lượng điện môik = 9.109d : khoảng cáchS : diện tích s miền đối diện

Ứng cùng với 00 : Smin => Cmin

Ứng với 1800 : Smax => Cmax

(C_min le C le C_max)

Độ phát triển thành thiên với α=10 : (Delta C = fracC_ mmax - C_min 180)

(C_alpha = C_min + alpha Delta C = C_min + alpha (fracC_ mmax - C_min 180))


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Giải Bài 52 Sgk Toán 7 Tập 1 Trang 128 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài 52 Trang 128

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.