... ngoại tác tích cực dự án công sách công, mô tả ngoại tác dự án /chính sách cụ thể-đo lường ngoại tác đánh giá tính hiệu sách/dự án công cụ thể qua lý thuyết học, mô tả qua đồ thị Bài làm: • Ví dụ ngoại ... không hiệu Bài tập cá nhân GVHD: GS.TS Nguyễn Thị Cành Chương 2: CÁC ỨNG DỤNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG VỚI HÀNG HÓA CÔNG VÀ NGOẠI TÁC Câu 1: Hãy liệt kê loại hàng hóa công túy, hàng hóa công không ... sánh lúc cầu cầu để biết tác hại giảm + Doanh số bán hàng cửa hàng khu vực xây cầu vượt tháng thay đổi xây cầu vượt,… • Đánh giá tính hiệu sách công: Phí xử lý nước thải khu công nghiệp: Bài...

Bạn đang xem: Bài tập tài chính công


*

... ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Lớp thi: Cao học 13- Ngày Thời gian: 120 phút Lý thuyết Anh chị hiểu vai trò nợ công phát triển kinh tế-xã hội đất nước Anh chị cho biết hệ thống thuế tốt? Bài toán Giả ... dựng công thức vẽ đường thỏa dụng trường hợp Ngoài minh họa thông qua ví dụ cụ thể với U B = (6)(40) UB = (6)(50) ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Lớp CH TC-TT tổ chức Đà Lạt Thời gian làm bài: ... Hãy viết công thức xác định đường giới hạn khả sản xuất quốc gia e Mô tả đặc điểm vẽ đường giới hạn khả sản xuất f Tiếp tục giả thiết đất nước hai công dân Hai công dân giả định hàm thỏa...
*

... Đơn vị nhận định cấp thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi: a Bên nợ tK dự toán chi hoạt động (008) b Bên nợ TK dự toán chi chương trình dự án (009) c Bên TK nguồn kinh phí ... hết nộp lên TM kế toán đơn vị cấp ghi: a Bên TK TM (111) b Bên TK kinh phí cấp cho cấp (341) c Bên nợ TK TM (111) d (b) (c) d 8: Chứng từ kế toán sử dụng đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân ... Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động nghiệp vao sổ kế toán thực hiện: a Mỗi năm lần vào tháng 12 b Hàng tháng c Hàng quý d K0 trường hợp a 32: Cuối kỳ kế toán năm phản ánh giá...
*

... cho quản lý hành chính? - đo lờng, nhng khó khăn Câu 51 Khoản kinh phí tiết kiệm thực chế độ tự chủ tài đợc quan HCNN: - bổ sung phần vào quỹ lơng để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức Câu 52 ... tài NN phát hành Câu 102 Trái phiếu ngoại tệ do: - Bộ Tài phát hành Câu 103 Công trái do: - Chính phủ phát hành Câu 104 Tín phiếu kho bạc thời hạn cho vay: - Ngắn trái phiếu kho bạc Câu 105 ... Câu 19 Trong l/s tất mô hình tổ chức hệ thống NS ? - mô hình Câu 20 Tổ chức hệ thống NSNN VN tính chất ntn ? - mang tính chất mô hình Câu 21 Gắn với cấp quyền địa phơng VN ? a Phần ngân...
*

... nguồn kinh phí XDCB cấp phát theo dự toán phân bổ: - Giá trị toán nhận bàn giao ghi nguyên giá 518.000 (đã tạm ứng trước 300.000 dự toán kinh phí rút) - Rút dự toán KP XDCB trả nốt nhà thầu sau trừ ... sinh Bài 7: Tài liệu đơn vị HCSN túy M tình hình toán kinh phí cấp phát nội sau (đơn vị: 1.000đ) Giao dự toán chi hoạt động thường xuyên năm tài cho đơn vị phụ thuộc M1 6.400.000 dự toán chi ... 10%: 9.360đ/kg, chưa toán Ngày 13/12: Xuất vật liệu cho hoạt động TX: 1.100kg Ngày 15/12: Rút dự toán KP hoạt động TX chuyển trả nợ người bán vật liệu X Ngày 18/12: Rút dự toán KP hoạt động TX...
*

... nhân cung cấp nhiều loại hh tư nhân cung cấp - công cộng Vd dịch vụ y tế Cung cấp loại hàng hóa công ko thi t nghĩa tạo từ khu vực công Vd dịch vụ thu gom rác (là hàng hóa công) tư nhân ... tốt  Các xem xét công bằng: tính hiệu tiêu chuẩn để đánh giá hệ thống thuế Tính công thực quan trọng hệ thống thuế tính công theo chiều dọc-tức phải phân phối gánh nặng thuế công cho người với ... khấu dự án công thường thấp so với dự án tư ♦ Cách xác định tỷ lệ chiết khấu dự án tư: Tiêu chuẩn giá trị tại: dự án đc thừa nhận giá trị dương; dự án lựa chọn, dự án ưa thích dự án giá trị...
... 211 ( 211 2): 300.000 5a) Nợ TK 211 ( 211 4) : 300.000 Nợ TK 13 3( 13 32) : 15 .000 -Có TK 11 2: 315 .000 5b) Nợ TK 211 ( 211 4): 2.000 Nợ TK 13 3 ( 13 32) : 10 0 -Có TK 11 1: 2 .10 0 6a) Nợ TK 211 ( 211 1) : 1. 000.800 ... 11 1 : 1. 600 TK 3388 : 8.800 (hoặc 811 ) 13 Nợ TK 642 : 1. 140.5 51 Nợ TK 13 3 : 9000 TK 334 : 357.000 TK 214 : 610 .8 41 TK 335 : 99.000 TK 11 1 : 36.000 TK 11 2 : 36.000 TK 3 51 ... -Có TK 2 41( 2 412 ) : 1. 000.800 6b) Nợ TK 4 41: 1. 000.800 -Có TK 411 : 1. 000.800 7a) Nợ TK 2 41( 2 413 ) : 18 0.000 Nợ TK 13 3( 13 32): 9.000 -Có TK 3 31 ( V) : 18 9.000 7b) Nợ TK 211 ( 211 1): 18 0.000 -Có...
... CH(CH3)COOH c H2N – (CH2)4COOH d a b Câu 22 Khi đốt cháy loại polyme thu khí CO2 H2O với tỷ lệ số mol CO2/H2O = 1:1 Polyme thuộc loại polyme đây: a Polyvinylclorua b Polyetylen c Tinh bột d Protein ... chế cao su buna người ta dùng nguyên liệu có sẳn tự nhiên Nguyên liệu là: a Đi từ dầu mỏ b Đi từ than đá,đá vôi c Đi từ tinh bột,xenlulozơ d Tất điều Câu 31 Polyme định nghĩa:”Những hợp chất có…do ... -1 ( P ) Tập hợp điều chế cao su buna –S phản ứng a E I b E P c V I d I P Câu 35 Polyme phân tử lớn hình thành trùng hợp monome Nếu propen CH2 = CH – CH3 monome công thức biểu diễn polyme thu...
... trái pháp luật nhiều người hiểu nhầm ý câu này, lại trả lời câu hỏi" trái pháp luật phải vi phạm pháp luật hay ko" Với câu hỏi đáp án sai, ko phải câu hỏi đề Vậy đáp án Câu 6: thể nói ... đặc biệt đáng để ý, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT trường hợp riêng biệt, cụ thể CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Câu 4: Ko làm sai, ko cần đáp án Câu 5: Đúng Một hành động đc coi vi phạm pháp luật bao gồm yếu tố ... nghĩa họ kết hôn CÒn việc tòa án án li hôn kiện pháp lí, kiện pháp lí hoản cảnh, tình đời sống khách quan nhà làm luật DỰ KIẾN TRƯỚC phần GIẢ ĐỊNH QPPL đây, việc tòa án án li hôn việc giả kiện pháp...

Xem thêm: Top 7 Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Full Chân Chất Lượng, Giá Tốt 2021


... tập đoàn xuyên quốc gia nhiên tính toàn cán quản lý 1/13 Bộ công chức hành chỉnh Hoa Kỳ) - Hoạt động Hành công chịu áp lực xã hội định Hành công phù hợp đáp ứng lợi ích cộng đồng, đồng hành Hành ... lý định hành nghĩa Toà án giải khiếu kiện hành công dân quan hành theo luật định Đây đặc điểm giai đoạn chưa án hành để xét xử khiếu kiện hành dân + Ngoài xét xử vụ án dân sự, án quyền ... khác biệt hành công hành (có ví dục minh hoạ) Câu 4: Những đặc trưng Hành công Liên hệ thực tiễn hoạt động Hành công Việt Nam để làm rõ đặc trưng Câu Nguyên tắc hoạt động hành công thể điều...