- Chọn bài xích -A- GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC B– PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC C- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC D - CẤU TRÚC NỘI DUNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 6 E - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỀ CHẤT LỚP 6 G – GIỚI THIỆU TÀI LIỆU THAM KHẢOChủ đề. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG vào LUYỆN TẬP TDTT chủ thể 1. CHẠY CỰ LI NGẮN 60m bài bác 1. Những động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn bài bác 2. Chạy giữa quãng bài xích 3. Lên đường và chạy lao sau xuất phát bài 4. Chạy về đích chủ đề 2. NÉM BÓNG bài 1. Những động tác hỗ trợ kĩ thuật ném bóng bài bác 2. Ra sức sau cùng và giữ lại thăng bằng bài bác 3. Chuẩn bị chạy đà với chạy đà chủ thể 3. CHẠY CỰ TRUNG BÌNH bài xích 1. Những động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình bài 2. Chạy thân quãng trên phố thẳng, mặt đường vòng bài xích 3. Phát xuất và tăng tốc độ sau phát xuất Chạy về đích chủ đề 4. BÀI TẬP THỂ DỤC bài 1. Bài xích thể dục liên hoàn (từ nhịp 1 mang đến nhịp 11) bài 2. Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 12 mang lại nhịp 23) bài bác 3. Bài xích thể dục liên trả (từ nhịp 24 mang đến nhịp 30) chủ đề 1. CẦU LÔNG bài 1. Bài xích tập hỗ trợ và di chuyến đối kháng bước bài 2. Kỹ năng đánh mong thấp tay mặt phải, mặt trái bài 3. Kinh nghiệm phát cầu trái tay chủ thể 2. BÓNG ĐÁ bài 1. Bài bác tập hỗ trợ trong trơn đá bài xích 2. Kỹ năng đá bóng phù hợp bàn chân bài 3. Kĩ thuật ngừng bóng thích hợp bàn chân bài xích 4. Kinh nghiệm dẫn bóng hài lòng bàn chân chủ thể 3. BÓNG RỔ bài 1. Bài xích tập hỗ trợ với bóng cùng kĩ thuật dịch chuyển Bài 2. Kĩ thuật dẫn bóng bài xích 3. Kĩ thuật chuyền với bắt bóng nhị tay trước ngực bài 4. Kỹ năng tại chỗ ném rổ một tay trên vai


Bạn đang xem: Bài tập the dục liên hoàn lớp 11 nam

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6 – kết nối Tri Thức: trên đây

*
*
*

*
*
*

*


gửi Đánh giá chỉ

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1073

chưa có ai tấn công giá! Hãy là tín đồ đầu tiên reviews bài này.
Xem thêm: Tải Tập Bản Đồ Lớp 7 Bài 32 : Các Khu Vực Châu Phi, Giải Tbđ Địa Lí 7 Bài 32: Các Khu Vực Châu Phi

--Chọn Bài--

↡- Chọn bài -A- GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC B– PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC C- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC D - CẤU TRÚC NỘI DUNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 6 E - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỀ CHẤT LỚP 6 G – GIỚI THIỆU TÀI LIỆU THAM KHẢOChủ đề. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG vào LUYỆN TẬP TDTT chủ thể 1. CHẠY CỰ LI NGẮN 60m bài 1. Những động tác hỗ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn bài 2. Chạy thân quãng bài 3. Lên đường và chạy lao sau xuất phát bài 4. Chạy về đích chủ đề 2. NÉM BÓNG bài xích 1. Những động tác hỗ trợ kĩ thuật ném bóng bài bác 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng bài 3. Chuẩn bị chạy đà cùng chạy đà chủ thể 3. CHẠY CỰ TRUNG BÌNH bài 1. Những động tác hỗ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình bài xích 2. Chạy thân quãng trên đường thẳng, con đường vòng bài bác 3. Xuất phát và tăng tốc độ sau xuất xứ Chạy về đích chủ đề 4. BÀI TẬP THỂ DỤC bài 1. Bài bác thể dục liên hoàn (từ nhịp 1 mang đến nhịp 11) bài xích 2. Bài xích thể dục liên hoàn (từ nhịp 12 cho nhịp 23) bài 3. Bài thể dục liên trả (từ nhịp 24 mang đến nhịp 30) chủ thể 1. CẦU LÔNG bài 1. Bài xích tập bổ trợ và di chuyến solo bước bài bác 2. Kỹ năng đánh cầu thấp tay mặt phải, mặt trái bài bác 3. Kĩ thuật phát ước trái tay chủ thể 2. BÓNG ĐÁ bài 1. Bài tập hỗ trợ trong trơn đá bài xích 2. Kĩ thuật đá bóng ưng ý bàn chân bài bác 3. Kĩ thuật giới hạn bóng ưa thích bàn chân bài 4. Kỹ năng dẫn bóng chấp nhận bàn chân chủ thể 3. BÓNG RỔ bài bác 1. Bài bác tập bổ trợ với bóng và kĩ thuật di chuyển Bài 2. Kỹ năng dẫn bóng bài xích 3. Kỹ năng chuyền cùng bắt bóng nhì tay trước ngực bài xích 4. Kỹ năng tại địa điểm ném rổ một tay bên trên vai

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui lòng KHÔNG trả giá tiền dưới BẤT KỲ vẻ ngoài nào!