There is và There are là 2 cặp cấu trúc luôn lộ diện cùng nhau để reviews về con số của vật dụng nào đó. Mặc dù thế, hai kết cấu này vẫn đang còn sự khác hoàn toàn nhau về phong thái dùng. Để giúp cho bạn tránh nhầm lẫn giữa cặp cấu trúc này trong quá trình thực hành, cửa hàng chúng tôi xin gửi đến bạn bài viết dưới phía trên về các dạng bài tập There is There are. Thuộc theo dõi với làm bài tập nhé!


Thực hành bài tập There is There are

Cấu trúc

Cùng ôn tập kỹ năng và cách sử dụng Theere is there are của giờ Anh ngay bên dưới.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are

I.There is

There is + Nsố ít

Ex: There is an táo apple on the table.

(Có một quả táo khuyết trên bàn)

There is + Nkhông đếm được

Ex: There is hot milk in the bottle.

(Có sữa nóng trong bình)

Nếu danh từ đầu tiên của chuỗi liệt kê là danh từ số ít thì ta dùng kết cấu ‘There is’

Ex: There is a pen, a ruler and a book on the table.

(Có một cái bút, một cái thước kẻ cùng một cuốn sách trên bàn)

II. There are

There are + Nsố nhiều

Ex: There are three bananas in my bag.

(Có bố quả chuối trong túi của tôi)

Khi danh trường đoản cú của chuỗi liệt kê bước đầu bằng danh trường đoản cú số nhiều thì dùng kết cấu ‘There are’

Ex: There are two oranges, four bananas và a cake in the fridge.

(Có 2 quả cam, 4 trái chuối với 1 loại bánh trong gầm tủ lạnh)


*

Luyện tập bài xích tập There is There are


Bài tập there is there are

Exercise 1: Điền ‘There is/There are’ vào khu vực trống sao để cho thích hợp

1._____________ a big bottle on the table.

2.____________ many chairs in the living – room.

3. ____________ four cats và a dog in my house.

4. ____________ furniture in that room.

5. ____________ an ice – cream in the fridge.

6. ____________ some children in the yard.

7. ____________ a laptop, a mouse & two pens in my bag.

8. ____________ many quiz programs on TV last night.

9. ____________ a theater near her house.

10 ____________ many fans in the room.

Exercise 2: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1.There/two chairs/front of/table/room.

2. There/a dustbin/near my bed.

3. There/five French students/his class.

4. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

5. There/four other people/are/ still/arrive.

6. There/not/a freezer/his table.

7. There/any cheese/that sandwich?

8. There/any cliens/store?

9. There/no petrol/the motorbike.

10. There/no milk/left/the bottle.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi không đúng (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

3. There isn’t some water in the glass.

4. There aren’t any money in her wallet.

5. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

Exercise 4: Điền mạo từ a/an/some/any vào khu vực trống

1.There are ________ people in the yard near my house.

2. There is ________ ariport adjacent the city.

3. Are there ________ tourist in that resort?

4. There is ________ parrot in the cage.

5. There are ________ bears near the monkey.

6. There is ________ gorilla in the forest.

7. There is _________ elephant with ______ tiger in the zoo.

8. There aren’t ________ dolphins in the aquarium.

9. There is no longer ________ justification for private schools in France.

10. There are _______ foreigners in that area.

11. There aren’t ________ fantasic places near his house.

12. There is ________ celling fan in my house.

13. Are there ________ microwaves in her kitchen?

14. There is ________ salt & sugar in these sauce.

15. There is ________ difficult programs on the quiz.


Đáp án

Exercise 1:

1.______There is_______ a big bottle on the table.

2. _____There are _____ many chairs in the living – room.

3. _____ There are _______ four cats and a dog in my house.

4. _____ There is _______ furniture in that room.

5. ______ There is ______ an ice – cream in the fridge.

6. ______ There are ______ some children in the yard.

7. ______ There is ______ a laptop, a mouse và two pens in my bag.

8. ______ There are ______ many quiz programs on TV last night.

9. _______ There is _____ a theater near her house.

10 _______There are_____ many fans in the room.

Exercise 2:

1.There are two chairs in front of the table in the room.

2. There is a dustbin near my bed.

3. There are five French students in his class.

4. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

5. There is four other people who are still to lớn arrive.

6. There isn’t a freezer in his table.

7. Is there any cheese in that sandwich?

8. Are there any cliens in the store?

9. There is no petrol in the motorbike.

10. There is no milk left in the bottle.

Exercise 3:

1.some ➔ any (vì câu đậy định thường dùng any không dùng some)

2. Are ➔ is (bắt đầu chuỗi liệt kê là danh tự số ít buộc phải dùng There is chứ không dùng There are)

3. Some ➔ any (vì câu bao phủ định thường được sử dụng any không sử dụng some)

4. Aren’t ➔ isn’t (vì money là danh từ ko đếm được bắt buộc dùng There is chứ không cần sử dụng There are)

5. Are ➔ is (vì letter là danh tự số ít)

Exercise 4:

.There are ___some_____ people in the yard near my house.

➔ người là danh tự đếm được số những và phối kết hợp cùng kết cấu There are

There is ____an____ ariport adjacent the city.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

Are there ____any____ tourist in that resort?

➔ Dạng đậy định đề nghị dùng ‘any’

There is ____ a ____ parrot in the cage.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There are ____some____ bears near the monkey.

➔ Gấu là danh trường đoản cú đếm được số nhiều và phối hợp cùng kết cấu There are

There is ____ a ____ gorilla in the forest.

➔ kết cấu there is + Nsố ít

There is ____an_____ elephant with ___a___ tiger in the zoo.

➔ cấu trúc there is + Nsố ít

There aren’t ____any____ dolphins in the aquarium.

➔ Dạng che định nên dùng ‘any’

There is no longer ____ any ____ justification for private schools in France.

➔ Dạng lấp định cần dùng ‘any’

There are ___ some ____ foreigners in that area.

➔ Người nước ngoài là danh từ đếm được số nhiều và kết hợp cùng cấu tạo There are

There aren’t ____any____ fantasic places near his house.

➔ Dạng phủ định cần dùng ‘any’

There is ____ a ____ celling tín đồ in my house.

➔ cấu tạo there is + Nsố ít

Are there ___any_____ microwaves in her kitchen?

➔ Dạng nghi ngại nên dùng ‘any’

There is ___ some _____ salt và sugar in these sauce.

Xem thêm: Giải Bài 69 Trang 20 Sbt Toán 7 Tập 1, 72, 73 Trang 20 Sbt Toán 7 Tập 1

➔ muối bột và đường là danh từ ko đếm được dạng số nhiều

There is ____a____ difficult programs on the quiz.

➔ kết cấu there is + Nsố ít


Chúng tôi vừa giới thiệu các kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về there is There are và bài tập There is There are gồm đáp án. Shop chúng tôi hy vọng đầy đủ dạng bài xích tập này đã giúp cho bạn thành thạo hơn về There is There are. Good luck!