Thì thừa khứ ngừng tiếp diễn (Past perfect continuous) là một trong những thì cơ bạn dạng trong ngữ pháp tiếng Anh. Tổng hợp kim chỉ nan và những bài tập về nhiều loại thì này để giúp đỡ bạn có căn nguyên vững chắc.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước sẽ xuất sắc tiếng Anh như người phiên bản xứ & cải cách và phát triển ngôn ngữ vượt bậc qua những app của hijadobravoda.com

Đăng ký ngay và để được hijadobravoda.com support sản phẩm tương xứng cho con.


Lý thuyết về thì quá khứ kết thúc tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Ở phần lý thuyết, bạn cần nắm vững những định nghĩa, công thức, cách dùng cùng một số trong những dấu hiệu nhận thấy cơ bạn dạng của thì quá khứ xong tiếp diễn. Điều này để giúp bạn ứng dụng tốt để triển khai bài tập.

Định nghĩa thì thừa khứ xong tiếp diễn là gì?

Thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn (Past Perfect Continuous) được sử dụng để miêu tả một sự việc/ hành động đã và đang xẩy ra trong vượt khứ nhưng mà nó xong trước một sự việc/ hành vi khác. Toàn bộ các hành vi đều xong trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Cấu trúc chung của thì thừa khứ ngừng tiếp diễn (Past Perfect Continuous):


S

+

have

+

be

+

động từ bỏ chính

dùng thì thừa khứ đơn

quá khứ phân từ

had

been

hiện tại phân từ


Trong đó:

Động từ phụ trợ trước tiên (have) được phối hợp trong thì thừa khứ đơn, với từ bỏ “had” không nắm đổi.

Động từ suport thứ nhị (be) được sử dụng thắt chặt và cố định ở dạng vượt khứ phân tự “been”.

Động từ thiết yếu được dùng cố định ở dạng bây giờ phân trường đoản cú “V_ing”.

Đối cùng với câu lấp định, ta thêm “not” vào sau hễ từ trợ giúp đầu tiên.

Đối cùng với câu nghi vấn, ta thay đổi chủ ngữ và trợ động từ đầu tiên.

Công thức cụ thể cho 4 các loại câu:


Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + had + been + V-ing +…

My sister had been crying for 15 minutes before my mother came home.

Phủ định

S + had + not + been + V-ing

He had not been working in the office when the phone rang.

Nghi vấn

Had + S + been + V-ing +… ?

Had you been doing homework before returning home?

Wh - question

Wh - question + had + S + been + V-ing?

tf6tydhj

Thì vượt khứ ngừng tiếp diễn dùng để triển khai gì?

Những phương pháp dùng của Past Perfect Continuous:

1. Biểu đạt một hành động xảy ra trước hành động khác trong thừa khứ, mang mục tiêu nhấn dạn dĩ tính tiếp diễn.

Ví dụ: Mary had been talking about that before you mentioned it. (Mary đã nói về điều ấy trước khi bạn đề cập đến nó).

2. Diễn đạt một hành vi là lý do của điều nào đấy xảy ra trong vượt khứ.

Ví dụ: Tom failed the final chạy thử because he hadn’t been attending class. (Tom vẫn trượt bài kiểm tra thời điểm cuối kỳ vì anh ấy đang không đi học).

3. Nói đến một hành động ra mắt kéo dài tiếp tục trước một sự việc khác trong thừa khứ.

Ví dụ: The couple had been quarreling for 2 hour before their son came back home. (Hai vợ ông xã đã cãi nhau 2 tiếng đồng hồ trước khi con trai về nhà).

4. Mô tả sự việc xảy ra để chuẩn bị cho một vụ việc khác.

Ví dụ: My daughter had been practicing for 6 months & was ready for the examination. (Con gái tôi sẽ tập luyện được 6 tháng với đã chuẩn bị cho kỳ thi).

5. Nói về hành vi nào đó ra mắt kéo dài liên tục trước 1 thời điểm xác định trong thừa khứ.

Ví dụ: My father had been walking for 2 hours before 5 pm yesterday. (Cha tôi đã quốc bộ trong 2 giờ trước 5 giờ chiều ngày hôm qua).

6. Nhấn mạnh một hành động đã để lại tác dụng trong vượt khứ.

Ví dụ: Yesterday morning, she was exhausted because she had been studying for the exam all night. (Sáng hôm qua, cô ấy đã kiệt sức vì ôn thi cả đêm).

7. Cần sử dụng trong câu đk loại 3 để biểu đạt một điều không có thực trong thừa khứ.

Ví dụ: I would have been more confident if I had been preparing better. (Tôi vẫn tự tin hơn ví như tôi sẵn sàng tốt hơn).

Dấu hiệu nhận ra của thì quá khứ kết thúc tiếp diễn

Bạn rất có thể nhận biết thì vượt khứ ngừng tiếp diễn thông qua một số dấu hiệu bao gồm:

1. Until then (cho mang đến lúc đó).

Ví dụ: Until then, I had been working. (Cho mang lại lúc đó, tôi vẫn đang làm cho việc).

2. By the time (trước lúc, vào thời điểm).

Ví dụ: By the time my mom came home, I had been doing homework. (Vào thời khắc mẹ tôi về nhà, tôi sẽ làm bài xích tập).

3. By + mốc thời gian rõ ràng (từ trước cho đến lúc...).

Ví dụ: By 4pm, she had been watching TV for 5 hours. (Đến 4 giờ đồng hồ chiều, cô ấy sẽ xem TV được 5 tiếng).

4. Prior khổng lồ that time (thời điểm trước đó).

Ví dụ: Prior lớn that time, the government had always been controlling the problem. (Trước thời điểm đó, cơ quan chính phủ luôn điều hành và kiểm soát được vấn đề).

Cách phân tách động từ ngơi nghỉ thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Trong cấu tạo thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn, chúng ta còn phải nắm được giải pháp chia trợ hễ từ và đụng từ thiết yếu trong câu. Ví dụ là:

Cách phối hợp trợ hễ từ:


STT

Chủ ngữ - Đại từ bỏ nhân xưng

Cách chia

1

I, you (Số ít)

had been

2

We, you, they (Số nhiều)

had been

3

He, she, it (Số ít)

had been


Để phân chia động từ chính ở thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn, các bạn hãy thêm đuôi “ing” vào sau đụng từ chủ yếu trong câu với các quy tắc sau:


Dạng cồn từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bởi (-e)

Bỏ (-e) thêm (-ing)

take => taking

Kết thúc bởi một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

die => dying

Kết thúc bởi 1 nguyên âm + 1 phụ âm và có 1 âm tiết

Nhân song phụ âm cuối với thêm (-ing)

see => seeing

agree => agreeing

Động từ có rất nhiều hơn 2 âm tiết và dấu nhận âm rơi vào hoàn cảnh âm máu cuối cùng

Nhân song phụ âm cuối cùng thêm (-ing)

prefer => preferring


Bài tập thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn CÓ ĐÁP ÁN

Dưới đây là phân loại các dạng bài xích tập về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trường đoản cú cơ bạn dạng đến cải thiện để góp bạn thuận lợi ôn tập theo trình độ. Cùng xem thêm bài tập phân tách thì và những câu trắc nghiệm nhé!

Tổng thích hợp 50+ câu chia động từ sống thì vượt khứ xong tiếp diễn

I. Chấm dứt các câu sau bằng cách sử dụng thì hiện tại tại xong dạng tiếp nối cho các động từ vào ngoặc.

1. I (work) all day, so I didn"t want to lớn go out.

2. She (sleep) for ten hours when I woke her.

3. They (live) in Beijing for three years when he lost his job.

4. When we met, you (work) at that company for six months.

5. We (eat) all day, so we felt a bit ill.

6. He was red in the face because he (run).

7. It (rain) & the road was covered in water.

8. I was really tired because I (study).

9. We (go) out for three years when we got married.

10. It (snow) for three days.

11. Mrs. Sally (teach) English for thirty years before she retired.

12. My grandpa (sleep) for three hours when I woke him up.

13. A young boy (stand) at the door until a policeman arrived.

14. Daniel (not work) for months before he was offered a management position.

15. My father (try) to fix the broken pipe for an hour before we eventually called a plumber.

16. The baby (cry) for fifteen minutes before her mother heard her cry.

17. How long (Dan drive) before he fell asleep và had an accident?

18. How long (you teach) before you were offered this position?

19. They (chat) for over 2 hours.

20. I (wait) there for ages.

21. Brianna (sit) there for đôi mươi minutes before the doctor (call) her name.

22. You (work) there for several years before you (quit) your job.

23. They (jog) for a while before they (get) tired.

24. I (wait) for the bus for 10 minutes when it (arrive).

25. She (want) lớn rest a bit because she (clean) the whole day.

26. They (decide) to break up because they (fight) for a long time.

27. Alex (play) golf for many years before he (retire).

28. Susan (be) hungry because she (fast) the whole day.

29. Peter (drink) too much, so he (have) to lớn run to the bathroom a lot.

30. Anna (fail) the exam because she (skip) classes.

31. I (work) on my book for a year when I (publish) it.

32. You (pass) the test because you (study) very well.

33. We (buy) the house after we (save) for many years.

34. The receptionist (accept) the applications for the interview.

35. The delivery boy (not/deliver) the parcel on time at the destination.

36. Ben (nod) always in front of his teacher in his lecture.

37. Thomas friends always (annoy) him in school?

38. They (not/enjoy) much because of their friend’s absence.

39. The stored water (overflow) above the dam in the rainy season.

40. When I saw him, he (beg) near the traffic signal on the highway.

41. She (not/mix) the water in the milk to lớn give to lớn the customers.

42. Her brother always (protect) her from intruders.

43. They (not/calculate) the overall budget of the buổi tiệc nhỏ last night.

44. We (include) another chopper in our artillery.

45. He (suffer) from fever due to the change in the climate?

46. I (change) the freewheel of this machine yesterday.

47. She (not/explain) anything to lớn anyone about the incident.

48. John (reject) the job offer of the MNC of Cambridge.

ĐÁP ÁN


1. Had been working

2. Had been sleeping

3. Had been living

4. Had been working

5. Had been eating

6. Had been running

7. Had been raining

8. Had been studying

9. Had been going

10. Had been snowing

11. Had been teaching

12. Had been sleeping

13. Had been standing

14. Had not been working

15. Had been trying

16. Had been crying

17. Had Dan been driving

18. Had you been teaching

19. Had been chatting

20. Had been waiting

21. Had been sitting; called

22. Had been working; quit

23. Had been jogging; got

24. Had been waiting; arrived

25. Wanted; had been cleaning

26. Decided; had been fighting

27. Had been playing; retired

28. Was; had been fasting

29. Had been drinking; had

30. Failed; had been skipping

31. Had been working; published

32. Passed; had been studying

33. Bought; had been saving

34. Had been accepting

35. Hadn’t been delivering

36. Had always been nodding

37. Had ... Always annoying

38. Had not been enjoying

39. Had been overflowing

40. Had been begging

41. Hadn’t been mixing

42. Had always been protecting

43. Hadn’t been calculating

44. Had been including

45. Had he been suffering

46. Had been changing

47. Hadn’t been explaining

48. Had been rejecting


30+ câu bài tập trắc nghiệm quá khứ dứt tiếp diễn

II. Chọn câu trả lời đúng.

1. My dad ________ smoking in the garage.

A. Has

B. Had

C. Had been

2. The printer ________ working well.

A. Had not been

B. Hadn"t

C. Had not

3. Had the players _____ playing by the rules?

A. Been

B. Have

C. Be

4. She ________ expecting the worst.

A. Had

B. "d been

C. Had being

5. Had the teachers ________ before the strike?

A. Been work

B. Working

C. Been working

6. Our pool pump ________ running properly before the storm.

A. Had not have

B. Hadn"t been

C. Hadn"t being

7. My sister’s roommate was upset. She _____ been waiting for an hour.

A. Had

B. Has

C. Have

8. I just heard about the accident. ________ been working all night?

A. Had the driver

B. Had the driving

V. Have the driver

9. We were shocked khổng lồ see her. ________ been expecting her.

A. We are

B. We have

C. We"d not

10. I finally reached my mom. ________ her all day.

A. I"d been calling

B. I have called

C. I called

11. Bruno và Marcela met at a medical assembly, which Marcela ______ _______ ________ for a long time.

A. Was attending

B. Has been attending

C. Have been attending

D. Had been attending

12. Keyla _______ _________ ________ for two hours before she arrived.

A. Was driving

B. Has been driving

C. Had been driven

D. Had been driving

13. Carlos _________ _________ ___________ all day, so he had a headache.

A. Had worked

B. Was working

C. Has been working

D. Had been working

14. What are the auxiliary verbs of the past perfect continuous tense?

A. Has been

B. Had been

C. Was being

D. Have been

15. What vì chưng we need to địa chỉ to the main verb in the Past perfect continuous tense?

A. -s

B. -ed

C. -er

D. -ing

16. Priscilla _______ _______ information about an accident for two days, when the thief stole her notes.

A. Had gathered

B. Was gathering

C. Had been gathered

D. Had been gathering

17. Timothy _____ ______ _______ networking courses for two years when he was promoted to lớn be a coach.

A. Had taken

B. Had been taking

C. Have been taking

D. Could have taken

18. My scores in high school _________ ________ ___________ until I made an effort to lớn study more.

A. Couldn"t be improved

B. Hadn"t been improving

C. Haven"t been improving

D. Wouldn"t have improved

19. Joan"s grandpa was upset. He ... For an hour.

A. Had been waiting

B. Had waited

C. Had been waited

D. Had been wait

20. I just heard about the accident. ... Been working all night?

A. The driver had

B. Had the driver

C. Had the driving

D. Had the driven

21. When we had been doing the tour of the city we .......... To lớn go & eat in a local restaurant.

A. Was deciding

B. Had decided

C. Decided

D. Had been deciding

22. We had been driving for nearly 100 kilometres before we finally .......... A service station we could stop at.

A. Had being found

B. Had found

C. Found

D. Had been finding

23. Mandy was exhausted by the time she went on holiday because she ... Over 55 hours a week.

A. Works

B. Worked

C. Had been working

D. Had worked

24. The flat was lovely & tidy because my flatmate ....

A. Had cleaned

B. Was cleaning

C. Had been cleaning

D. Had been cleaned

25. Paul and Debbie fought over a serious problem. They ... On well for some time.

A. Had been getting

B. Had gotten

C. Had not been getting

D. Had not gotten

26. When you got sick, ... Enough?

A. You had eaten

B. You had been eating

C. Had you eaten

D. Had you been eating

27. The line is busy. Mandy ___________________________ on the phone for hours.

A. Talked

B. Has talked

C. Has been talking

D. Had been talking

28. The house was perfect for him - it was exactly what he ....for.

A. Had been looking

B. Is looking

C. Looks

D. Have been looking

29. James ....medicine for years when he realized he didn"t wan khổng lồ be a doctor.

A. Was studying

B. Studied

C. Has studied

D. Had been studying

30. Once Sally saw me , I .......for 3 hours.

Xem thêm: Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

A. Had gardened

B. Had been gardening

31. Martha ................. Three miles a day before she broke her leg.

A. Walked

B. Is walking

C. Has been walking

D. Had been walking

ĐÁP ÁN

1. C; 2. A; 3. A; 4. B; 5. C;

6. B; 7. A; 8. A; 9. C; 10. A;

11. D; 12. D; 13. D; 14. B; 15. D

16. C; 17. B; 18. B; 19. A; 20. B

21. D; 22. D; 23. C; 24. C; 25. A

26. D; 27. C; 28. A; 29. D; 30. B; 31. D

Trên trên đây là toàn cục kiến thức thì vượt khứ xong tiếp diễn được hijadobravoda.com tham vấn bởi các giáo viên tiếng Anh siêng môn. Bạn học hãy đọc và thực hành bài tập tất nhiên để nâng cấp trình độ của bản thân nhé!