- cách 3.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành 4 tin học 12

chọn bảng/mẫu hỏi (Tables/Queries), chọn trường.Trong hành lang cửa số Form Wizard chọn nguồn dữ liệu và các trường đang hiển thị vào biểu mẫu, tiếp đến chọn Next.

*

Hình 3. Cửa sổForm Wizard

- cách 4. chọn cách trình bày của biểu mẫu.

Trong cửa sổ Form Wizard tiếp theo, chọn lựa cách trình bày của biểu chủng loại sẽ hiển thị, tiếp sau chọn Next.

*

Hình 4.Chọn cách trình diễn của biểu mẫu

- cách 5. chọn kiểu biểu mẫu sẽ hiển thị

Trong hành lang cửa số Form Wizard tiếp theo, lựa chọn kiểu biểu chủng loại sẽ hiển thị, tiếp đến chọn Next.

*

Hình 5.Chọn mẫu mã biểu mẫu sẽ hiển thị

- cách 6. Đặt tên, chọn cơ chế biểu chủng loại sẽ hiển thị, kết thúc.

Ở bước này, đặt tên new cho biểu mẫu, chọn chính sách sẽ hiển thị, kế tiếp nhấn Finish để kết thúc.

*

Hình 6. Đặt tên bắt đầu cho biểu mẫu

Các cơ chế biểu mẫu:

Chế độ biểu mẫu:

*

Hình 7.Chế độ biểu mẫu

Chế độ kiến tạo của biểu mẫu:

*

Hình 8.Chế độ xây dựng của biểu mẫu

- Đặt tên nhãn bởi tiếng Việt như hình 9.

- dịch rời các trường để biểu mẫu bao gồm giao diện gần gũi hơn.

- chuyển đổi kích thước các trường.

*

Hình 9.Đặt tên nhãn bằng tiếng Việt

Bài 2

Sử dụng biểu chủng loại vừa tạo thành để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo chủng loại sau:

*

Bảng 1. Tin tức học sinh

Gợi ý có tác dụng bài:

Nhập dữ liệu bằng biểu mẫu:

*

Hình 10.Nhập tài liệu bằng biểu mẫu

Bảng dữ liệu sau khoản thời gian nhập tài liệu bằng biểu mẫu:

*

Hình 11.Bảng dữ liệu sau khi nhập tài liệu bằng biểu mẫu

Bài 3

- chuyển sang chính sách trang dữ liệu bằng cách chọn View ( ightarrow)Datasheet View (hình 12).

- thay đổi kích thước các trường để hiển thị được tất cả các trường của bảng HOC_SINH trên màn hình.

*

Hình 12.Chuyển biểu mẫu sang cơ chế trang dữ liệu

- tìm hiểu và sử dụng những lệnh tương ứng trên bảng lựa chọn Record (hình 13) để:

+ thu xếp tên theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần.

+ thanh lọc ra các học sinh nam là đoàn viên.

+ Hiển thị tất cả các điểm trung bình của công ty Mai.

*

Hình 13. Các lệnh tương xứng trên bảng chọnRecord


- tạo thành biểu mẫu; chỉnh sửa biểu mẫu mã trong cơ chế thiết kế;

- Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu;

- cập nhật và tìm kiếm kiếm thông tin trong chính sách trang tài liệu của biểu mẫu.


Tiếp tục sử dụng CSDL vào Bài thực hành 3.

Bài 1

Tạo biểu mẫu mã để nhập tài liệu cho bảng HOC_SINH theomẫu:

Hình 1. BảngHOC_SINH

Gợi ý có tác dụng bài:

Các cách tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ (Wizard):

- cách 1. Chọn đối tượng người tiêu dùng biểu mẫu (Forms);

- Bước2. sản xuất biểu mẫu bởi thuật sĩ (wizard);

*

Hình 2.Tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ

- bước 3. chọn bảng/mẫu hỏi (Tables/Queries), lựa chọn trường.Trong cửa sổ Form Wizard lựa chọn nguồn dữ liệu và các trường đang hiển thị trong biểu mẫu, tiếp đến chọn Next.

*

Hình 3. Cửa ngõ sổForm Wizard

- cách 4. chọn cách trình bày của biểu mẫu.

Trong cửa sổ Form Wizard tiếp theo, chọn lựa cách trình bày của biểu mẫu sẽ hiển thị, tiếp theo chọn Next.

*

Hình 4.Chọn cách trình bày của biểu mẫu

- cách 5. chọn kiểu biểu mẫu mã sẽ hiển thị

Trong hành lang cửa số Form Wizard tiếp theo, chọn kiểu biểu mẫu mã sẽ hiển thị, sau đó chọn Next.

*

Hình 5.Chọn phong cách biểu chủng loại sẽ hiển thị

- bước 6. Đặt tên, chọn cơ chế biểu chủng loại sẽ hiển thị, kết thúc.

Ở bước này, để tên bắt đầu cho biểu mẫu, chọn chế độ sẽ hiển thị, sau đó nhấn Finish để kết thúc.

*

Hình 6. Đặt tên mới cho biểu mẫu

Các chính sách biểu mẫu:

Chế độ biểu mẫu:

*

Hình 7.Chế độ biểu mẫu

Chế độ thi công của biểu mẫu:

*

Hình 8.Chế độ thiết kế của biểu mẫu

- Đặt thương hiệu nhãn bằng tiếng Việt như hình 9.

- dịch chuyển các trường nhằm biểu mẫu tất cả giao diện thân thiện hơn.

- đổi khác kích thước các trường.

*

Hình 9.Đặt tên nhãn bởi tiếng Việt

Bài 2

Sử dụng biểu mẫu mã vừa tạo nên để nhập thêm các bạn dạng ghi mang đến bảng theo chủng loại sau:

*

Bảng 1. Tin tức học sinh

Gợi ý có tác dụng bài:

Nhập dữ liệu bằng biểu mẫu:

*

Hình 10.Nhập dữ liệu bằng biểu mẫu

Bảng dữ liệu sau khi nhập tài liệu bằng biểu mẫu:

*

Hình 11.Bảng dữ liệu sau khoản thời gian nhập dữ liệu bằng biểu mẫu

Bài 3

- đưa sang chính sách trang dữ liệu bằng cách chọn View ( ightarrow)Datasheet View (hình 12).

Xem thêm: Đề Thi Olympic Tiếng Anh 30, Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 12

- biến đổi kích thước những trường để hiển thị được toàn bộ các ngôi trường của bảng HOC_SINH bên trên màn hình.