Bài tập và thực hành thực tế 5 :Liên kết giữa những bảng

1. Mục đích, yêu thương cầu

- sinh sản CSDL có nhiều bảng.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành 5 tin học 12

- Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng.

2. Nội dung

Câu 1 trang 61 sgk Tin học 12

Tạo database KINH_DOANH gồm cha bảng có kết cấu như bài xích 7.

Lời giải

- nhấp vào Create tiếp nối chọn Table để chế tạo ra bảng.

*

- dấn chuột đề xuất vào bảng mới được tạo ra rồi lựa chọn Design View rồi tùy chỉnh các trực thuộc tính như hình:

*

- Làm tương tự như để chế tác bảng MAT_HANG:

*

- sản xuất bảng HOA_DON:

*

- Để nhập liệu cho 1 bảng ta click lưu ban vào bảng đó rồi tiến hành nhập dữ liệu như đề bài xích yêu cầu. Lấy ví dụ trên bảng KINH_DOANH:

*

- tương tự ta nhập tài liệu cho bảng HOA_DON cùng bảng MAT_HANG.

*

Câu 2 trang 62 sgk Tin học tập 12

Tạo liên kết cho các bảng trong database KINH_DOANH vừa tạo thành ở bài bác 1 để chế tạo ra sơ đồ liên kết như hình 49.

Lời giải

- lựa chọn Database Tools rồi lựa chọn Relationship.

*

- Chọn hầu như bảng ta ý muốn đưa vào quan liêu hệ. Ở trên đây ta phải chọn 3 bảng KHACH_HANG, HOA_DON, MAT_HANG:

*

Kết quả như hình:

*

- nhấp vào Edit Relationships.

Xem thêm: Soạn Sinh 9 Theo Sgk Sinh Học 9 Và Sbt Sinh Lớp 9 Ngắn Gọn Nhất

*

- Chọn các thuộc tính để links với nhau. Bằng phương pháp nhấn Create New.

*

- Bảng phía trái ta chọn bảng KHACH_HANG bảng bên cần ta chọn bảng HOA_DON. Rồi chọn các thuộc tính như hình: