Nội dung của bài thực hành số 7 về mẫu mã hỏi trên các bảng dưới dây, những em sẽ được thực hành tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ khá nhiều bảng nhằm giúp những em củng nắm và rèn luyện kỹ năng tạo mẫu mã hỏi. Mời các em thuộc theo dõi nội dung chi tiết của bài xích thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành 7 tin học 12


Sử dụng database KINH_DOANH từ các bài thực hành thực tế trước.

Bạn đã xem: Tin học 12 bài xích tập và thực hành thực tế 7: chủng loại hỏi trên nhiều bảng

Bài 1

Sử dụng nhị bảng HOA_DONMAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê những loại sản phẩm (theo tên mặt hàng) sẽ được đặt hàng cùng chu kỳ được đặt.


Bước 1: Mở cơ sở dữ liệu KINH_DOANH, chọn đối tượng người sử dụng mẫu hỏi Queries. Vào trang chủng loại hỏi, nháy đúp vào Create query in thiết kế view; Bước 2: cửa sổ mẫu hỏi ngầm định Query1: Select Query được lộ diện cùng hộp thoại Show Table: (hình 2) Nhấp đúp vào bảng HOA_DON với bảng MAT_HANG Nháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table.

Hình 1. Vỏ hộp thoại Show Table

 

Bước 3: kiến thiết mẫu hỏi (hình 2) Để gộp nhóm, nháy nút  hoặc vào View ( ightarrow) Totals. Trên cột thứ nhất trong cửa sổ mẫu hỏi: Field: chọn trường Ten_mat_hang; Total: chọn Group By để tạo nhóm theo ngôi trường Ten_mat_hang. trên cột trang bị hai: Field: sản xuất trường So_lan_dat_hang từ trường Ten_mat_hang; biểu thức: So_lan_dat_hang:Ten_mat_hang Total : lựa chọn hàm Count để đếm số lần đặt đơn hàng (đếm số bảng ghi được nhóm theo tên phương diện hàng).

Hình 2. Kiến tạo mẫu hỏi thống kê tần số đặt hàng

Bước 4: Lưu chủng loại hỏi với tên LAN_DAT_HANG

Vào File ( ightarrow) Save ( ightarrow) Đặt tên mang lại mẫu hỏi ( ightarrow) Nháy OK.

Bước 5: Nháy nút  hoặc lựa chọn lệnh Query ( ightarrow) Run để tiến hành mẫu hỏi. Tác dụng được kết xuất bên trên trang tài liệu của mẫu mã hỏi. (hình 3)

Hình 3. Tác dụng kết xuất chủng loại hỏi LAN_DAT_HANG

Bài 2

Sử dụng nhị bảng HOA_DON cùng MAT_HANG, dùng các hàm Avg, Max, Min nhằm thống kê con số trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt đơn hàng theo tên khía cạnh hàng.

Gợi ý làm cho bài:

Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở database KINH_DOANH, chọn đối tượng người dùng mẫu hỏi Queries.

Xem thêm: Quá Trình Phát Triển Của Văn Học Viết Việt Nam? Em Hãy Nêu

 Trong trang chủng loại hỏi, nháy đúp vào Create query in kiến thiết view; Bước 2: Cửa sổ chủng loại hỏi ngầm định Query1: Select Query được xuất hiện cùng hộp thoại Show Table: (hình 2) Nhấp đúp vào bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG Nháy nút Close để đóng hộp thoại Show Table. Bước 3: Thiết kế chủng loại hỏi (hình 2) Để gộp nhóm, nháy nút  hoặc vào View ( ightarrow) Totals. Trên cột đầu tiên trong hành lang cửa số mẫu hỏi: Field: lựa chọn trường Ten_mat_hang; Total: chọn Group By để chế tạo nhóm theo trường Ten_mat_hang. trên cột vật dụng hai: Field: sản xuất trường So_luong_TB từ trường So_luong; biểu thức: So_luong_TB:So_luong; trên cột thiết bị ba: Field: sinh sản trường So_luong_Max sóng ngắn So_luong; biểu thức: So_luong_Max:So_luong; trên cột sản phẩm công nghệ tư: Field: tạo nên trường So_luong_Min sóng ngắn So_luong; biểu thức: So_luong_Min:So_luong.

*

Hình 4. Kiến thiết mẫu hỏi thống kế số lượng những đơn đặt hàng theo tên khía cạnh hàng

Bước 4: Lưu mẫu hỏi với tên THONG_KE

Vào File ( ightarrow) Save ( ightarrow) Đặt tên mang lại mẫu hỏi ( ightarrow) Nháy OK.

Bước 5: Nháy nút  hoặc lựa chọn lệnh Query ( ightarrow) Run để thực hiện mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang tài liệu của chủng loại hỏi. (hình 5)

Hình 3. Kết quả kết xuất mẫu mã hỏi THONG_KE


Sau khi học xong Bài tập và thực hành 7: mẫu mã hỏi trên nhiều bảng, các em cần nắm vững những nội dung:

chủng loại hỏi kết xuất thông tin từ rất nhiều bảng; Tạo hầu hết biểu thức điều kiện; mẫu mã hỏi có áp dụng gộp nhóm.

2.1. Trắc nghiệm

Các em hoàn toàn có thể hệ thống lại nội dung kỹ năng đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác tập và thực hành 7 cực hay bao gồm đáp án và lời giải chi tiết. 


A. Phần bên trên (dữ liệu nguồn) với phần dưới (lưới QBE) B. Phần định nghĩa trường cùng phần khai báo các đặc thù của trường C. Phần chứa tài liệu và phần tế bào tả đk mẫu hỏi D. Phần tên cùng phần đặc thù

Câu 2:

Khi xây dựng những truy vấn vào Access, để sắp xếp các trường trong mẫu hỏi, ta nhập điều kiện vào dòng nào vào lưới QBE?


A. Criteria B. Show C. Sort D. Field

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp văn bản và thi demo Online nhằm củng cố kỹ năng về bài học kinh nghiệm này nhé!


3. Hỏi đáp bài bác tập và thực hành 7 Tin học 12

Trong quy trình học tập ví như có vướng mắc hay yêu cầu trợ góp gì thì các em hãy phản hồi ở mục Hỏi đáp, cộng đồng Tin học THPT Long Xuyên sẽ cung ứng cho những em một biện pháp nhanh chóng!