Để hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn về kiểu cách tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp, nhiệm vụ kế toán thuế share đến các bạn đọc các dạng bài bác tập thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp bao gồm đáp án. Chúng ta cùng theo dõi và quan sát nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án

Bài Tập Thuế thu nhập cá nhân Doanh Nghiệp bao gồm Đáp Án

*

Bài tập thuế TNDN số 1:

Một doanh nghiệp sản xuất trong thời gian tính thuế TNDN năm N có tình hình sau: (đơn vị tính: triệu đồng)

1. Lợi nhuận tính các khoản thu nhập chịu thuế: 100.000

2. Tổng ngân sách chi tiêu doanh nghiệp kê khai phân bổ tương ứng với lệch giá tiêu thụ 78.000, trong đó:

– bỏ ra mua xe xe hơi đưa đón công nhân: 500

– giá thành tiền lương theo hợp đồng 20.000, trong số ấy tiền lương quá hạn nộp làm hồ sơ quyết toán thuế thực tế chưa chi: 5.000

– đưa ra ủng hộ địa phương tạo đường giao thông: 200

– đưa ra ủng hộ học bổng đến sinh viên một trường đại học: 100

– chi phạt vi phạm luật hợp đồng kinh tế: 300

– chi phí quảng cáo, hội họp, tiếp khác: 8.000

– các khoản chi còn sót lại được trừ theo chính sách của pháp luật

3. Lãi tiền nhờ cất hộ ngân hàng: 300

4. Thu phạt vi phạm luật hợp đồng ghê tế: 200

Yêu cầu: khẳng định thuế TNDN doanh nghiệp cần nộp những năm tính thuế.

Biết rằng: công ty đã tiến hành đầy đủ chính sách sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ; thuế suất thuế TNDN 20%, ko được ưu tiên miễn bớt thuế TNDN. Doanh nghiệp trích lập dự trữ tiền lương mức về tối đa theo luật và ko phát sinh giá cả lãi vay chế tạo kinh doanh

Bài giải gợi ý:

Doanh thu tính thuế: 100.000

Chi giá thành không được trừ:

Chi sở hữu xe: 500

Tiền lương còn nợ chưa chi: 20.000 – (15.000 + 15.000 × 17%) = 2450

Chi cỗ vũ địa phương: 200

Chi phạt phạm luật hợp đồng kinh tế: 300

=> Tổng ngân sách không được trừ: 500+ 2450 + 200 + 300=3450

=> chi phí được trừ: 78.000 – 3450= 74.550

Thu nhập khác

Lãi tiền gửi ngân hàng: 300

CL thu phạt – chi phạt = 200 – 300 = -100

=> Tổng TN khác: 300 + (-100) = 200

=> Tổng TNCT: (100.000 – 74.550) + 200 = 25.650

TN miễn thuế 0

Lỗ kết gửi 0

=> TNTT = TNCT= 25.650

Công ty ko trích lập quỹ KHCN

=> Thuế TNDN đề xuất nộp: 25.650 × 20%= 5130

Bài tập thuế TNDN số 2:

Công ty cổ phần ABC được thành lập và hoạt động theo điều khoản Việt Nam đã làm được 5 năm hoạt động sản xuất bánh kẹo. Số liệu report của năm tính thuế N như sau: (đơn vị tính: triệu đồng)

1. Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT là 30.000

2. Tổng ngân sách phân bửa cho số thành phầm tiêu thụ vào kỳ doanh nghiệp khẳng định là 25.000, vào đó:

– Trích khấu hao nhà nhằm xe mang đến công nhân: 140.

– đưa ra trả lãi vay vốn ship hàng sản xuất kinh doanh vay của nhân viên cấp dưới trong doanh nghiệp lớn với lãi vay 12%/năm: 900.

– chi phí lương của người đứng đầu điều hành: 100

– Thù lao trả cho những sáng lập viên doanh nghiệp không tham gia điều hành sản xuất kinh doanh có bệnh từ đúng theo pháp 150

– đưa ra nộp phạt vi phạm luật hợp đồng gớm tế: 40

– đưa ra khoán phương tiện đi lại theo đối chọi giá lao lý trong quy định tài thiết yếu công ty: 400

– Chi bộ đồ lao rượu cồn cho nhân viên bằng tiền: 700

– đưa ra mua bảo đảm hưu trí từ bỏ nguyện cho nhân viên là 1.400 (đã ghi ví dụ mức hưởng với điện kiện hưởng trong vừa lòng đồng lao động, mức bỏ ra cho từng bạn bằng nhau).

– Thuế TNCN (hợp đồng lao động phép tắc lương đã bao hàm thuế thu nhập cá nhân): 360

– chi mua thẻ hội viên sảnh golf cho các thành viên ban chủ tịch công ty: 50

– bỏ ra ủng hộ vây cánh quét qua ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh: 50

3. Các khoản các khoản thu nhập khác

– Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 80

– thu nhập từ góp vốn liên kết trong nước đang nộp thuế tại nơi góp vốn: 400

Yêu cầu: xác minh thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp mà công ty này bắt buộc nộp trong năm tính thuế N.

Biết rằng:

+ Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN: 20%; các khoản chi đều sở hữu hóa đơn, hội chứng từ thích hợp pháp; các khoản chi còn lại không đề cập trên mọi được trừ;

+ những cổ đông đang góp đầy đủ vốn điều lệ; doanh nghiệp có 100 nhân viên; lãi suất vay cơ phiên bản do NHNN vn công bố: 6,4%/năm; doanh nghiệp không nằm trong diện được áp dụng thuế suất khuyến mãi và miễn, bớt thuế gồm thời hạn.

+ Doanh nghiệp vẫn đang còn nợ BHBB; trích quỹ khoa học công nghệ theo xác suất tối đa.

Bài giải gợi ý: 

Doanh thu 30.000

Tổng chi phí kê khai 25.000

Các khoản chi phí không được trừ:

– Phần lãi vay nhân viên cấp dưới không được trừ: (900 – 900 x 150% x 6.4/12) = 180

– Thù lao trả cho các sáng lập viên công ty không tham gia quản lý sản xuất marketing có bệnh từ vừa lòng pháp: 150

– Phần chi xiêm y lao động cho nhân viên cấp dưới bằng tiền vượt mức quy định: 700 – 5 x 100 = 200

– bỏ ra mua bảo đảm hưu trí trường đoản cú nguyện cho nhân viên (do dn còn nợ BHBB). 1400

– Thuế TNCN (hợp đồng lao động phép tắc lương đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân cá nhân): 360

– chi mua thẻ hội viên sảnh golf cho những thành viên ban chủ tịch công ty: 50

– bỏ ra ủng hộ đàn quét qua ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh: 50

Tổng các khoản chi không được trừ: 180 + 150 + 200 + 1400 + 360 + 50 = 2340

Tổng những khoản bỏ ra được trừ: 25.000 – 2340 = 22.660

Thu nhập khác:

– Bù trừ thu phạt/chi phạt thích hợp đồng gớm tế: 80 – 40 = 40

– thu nhập cá nhân từ góp vốn links trong nước đang nộp thuế tại địa điểm góp vốn: 400

Tổng các khoản thu nhập khác: 40 + 400 = 440

Thu nhập được miễn thuế:

– các khoản thu nhập từ góp vốn links trong nước đã nộp thuế tại địa điểm góp vốn: 400

Tính các khoản thu nhập chịu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (TNCT)

TNCT = doanh thu – các khoản đưa ra được trừ + các khoản thu nhập khác

= 30.000 – 22.660 + 440 = 7780

Tính thu nhập cá nhân tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (TNTT)

TNTT = TNCT – (TN được miễn thuế + Lỗ kết chuyển) = 7780 – 400 = 7380

Thuế TNDN = (TNTT – Trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất = (7380 – 7380 x 10%) x 20% = 1328.4

Bài tập thuế TNDN số 3:

Một công ty lớn sản xuất kinh doanh trong năm tính thuế có số liệu sau (Đơn vị tính: triệu đồng)

Doanh thu tính thuế: 20.000.

Chi phí tổn doanh nghiệp kê khai tương ứng với lệch giá (hóa đơn, triệu chứng từ đầy đủ, giao dịch thanh toán qua ngân hàng): 16.000, trong đó:

– Lãi vay vốn sản xuất sale (vay của cán bộ công nhân viên): 1.200 với lãi suất vay vay thực tế là: 12%/năm;

– Trích trước chỉ phí sửa chữa lớn TSCĐ: 200;

– bỏ ra thưởng năng suất cho những người lao động: 500;

– chi thuê thiết bị cung cấp trả trước 2 năm: 400;

– Chi hỗ trợ giáo dục quốc chống trong doanh nghiệp: 100;

– Chỉ cung cấp hội cựu binh lực của địa phương: 30;

– Các chi phí còn lại được được trừ theo quy định.

Xem thêm: Bài 28 Trang 53 Sgk Toán 9 Tập 2 8, 29, 30 Trang 53, 54 Sgk Toán 9 Tập 2

Yêu cầu: xác minh thuế TNDN bắt buộc nộp,

Biết rằng: Thuế suất thuế TNDN 20%; giá thành sửa chữa trị phát sinh vào năm: 150. Lãi suất cơ bạn dạng do ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm vay là: 7%/năm.

Bài giải gợi ý: 

Doanh thu tính thuế: 20.000 Tổng chỉ mức giá kê khai: 16.000 Các ngân sách chi tiêu không được trừ: