Để làm nước mơ, bạn ta thường ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ ngâm với 2,5 kilogam đường. Hỏi cần từng nào kilôgam đường để ngâm 5kg mơ?

Bài 11:

Biết rằng 17l dầu hỏa nặng nề 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa có chứa được không còn vào mẫu can 16l không?

Bài 12:

Chu vi của một hình chữ nhật là 64cm. Tính độ dài mỗi cạnh hiểu được chúng tỉ trọng với 3 với 5.

Bạn đang xem: Bài tập tỉ lệ thuận lớp 7 có đáp an

Bài 13:

Ba solo vị sale góp vốn theo tỉ trọng 3 ;5 ;7. Hỏi mỗi đơn vị chức năng được chia bao nhiêu tiền lãi giả dụ tổng số chi phí lãi là 450 triệu vnd và tiền lãi được phân chia tỉ lệ thuận với số vốn đã đóng?

Bài 14:

Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, hiểu được cạnh khủng nhất dài thêm hơn nữa cạnh nhỏ dại nhất là 6m.

Bài 15:

Tam giác ABC tất cả số đo những góc A, B, C tỉ trọng với 3; 5; 7. Tính số đo các góc của tam giác ABC (biết rằng tổng cộng đo tía góc vào một tam giác 180°)

Bài 16:

Gọi x, y, z theo lắp thêm tự là số vòng xoay của kim giờ, kim phút, kim giây trong cùng một thời gian.

a) Điền số thích hợp vào những ô trống trong hai bảng sau:b) Viết công thức trình diễn y theo x cùng z theo y

c) Số vòng xoay x của kim giờ cùng số vòng xoay z của kim giây bao gồm tỉ lệ thuận với nhau không? nếu như có, hãy tìm hệ số tỉ lệ của z so với x.

d) lúc kim giờ quay được 5 vòng thì kim giây con quay được từng nào vòng?


Bài 17:

Đố vui: Một hiệu quả bất ngờ. Biết rằng nửa đường kính Trái Đất RTĐ ≈ 6370km

(hình dưới). đưa sử một cái vệ tinh bay vòng quanh Trái Đất và giải pháp mặt đất 100km.

a) Em hãy dự kiến xem quãng con đường vệ tinh một vòng dài ra hơn chu vi Trái Đất khoảng bao nhiêu ki-lô-mét: trên 1000km hay dưới 1000km?

b) Em hãy tính ví dụ và cho biết thêm kết quả.

  LỜI GIẢI, CHỈ DẪN HOẶC ĐÁP SỐ:

Bài 8:

a) Có.

b) Không.

Bài 9:

Vì trọng lượng x(g) của dây đồng tỉ lệ thành phần thuận với chiều lâu năm y(m) của nó, buộc phải ta có: y = kx. Theo đk đề bài khi x = 43 (g) thì y = 5 (m). Vắt vào công thức ta tính được k :

5 = k.43 => k = 5/43.

Khi đó: y = 5/43x

Ta có, 10km = 10000m nên những lúc y = 10000(m) thì :

x = 1000 : 5/43 = 86000 (g).

Trả lời : 10km dây đồng nặng 86000g hay 86kg.

Bài 10:

Đáp số: 6,25 kilogam đường.

Bài 11:

Giả sử x (l) dầu hoả nặng nề 12kg. Vày thể tích dầu và cân nặng dầu hoả là hai đại lượng tỉ lệ thuận, yêu cầu ta tất cả :

Như vậy, 12kg dầu hoả rất có thể tích là 15 l nên hoàn toàn chứa được trong can 16l.

Bài 12:

Đáp số: 12cm với 20cm.

Bài 13:

Nếu số tiền lãi chia cho mỗi đơn vị theo sản phẩm công nghệ tự là x, y, z (triệu đồng), thì theo

điều kiện bài ra ta có :

Do đó, theo tính chất của hàng tỉ số cân nhau thì :

Như vậy : x/30 = 30 phải x = 3 . 30 = 90

Tương tự:

y = 5 . 30 = 150.

z = 7 . 30 = 210.

Trả lời : Số chi phí lãi được chia cho từng đơn vị theo sản phẩm công nghệ tự là :

90 triệu đồng, 150 triệu đồng, 210 triệu đồng.

Bài 14:

Nếu độ dài các cạnh của tam giác là x, y, z (m).

Khi đó:

Vậy : x = 3 . 3 = 9 ; y = 4 . 3 = 12 ; z = 5.3 = 15.

Trả lời : Độ dài những cạnh của tam giác theo máy tự là : 9m, 12m, 15m.

Bài 15:

Nếu số đo (độ) các góc của tam giác ABC là A, B, C (độ) thì theo đk bài ra và đặc điểm của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

Vậy :

A = 3 . 12 = 36 ;

B = 5 . 12 = 60 ;

C = 7 . 12 = 84.

Trả lời : góc A = 36°, góc B = 60°, góc C = 84°.

Bài 16:

a) Xem hai bảng sau :

b) y = 12x ; z = 60y.

c) Từ các câu trên, ta bao gồm : z = 60y = 60 . 12x = 720x.

Vậy số vòng xoay x của kim giờ cùng sốvòng quay z của ki giây là hai đại lượng tỉ lệ thành phần thuận với nhau. Thông số tỉ lệ của z đối với x là 720.

d) x = 5 => z = 720 . 5 = 3600 (vòng).

Xem thêm: Ngữ Pháp, Bài Tập Câu Điều Kiện Loại 1 Lớp 6, Ngữ Pháp, Có Đáp Án

Bài 17:

b) Goi RĐ va CTĐ la bán kính và chu vi của Trái Đất;

Rxvà Cx la nửa đường kính va chu vi của qũy đạo vệ tinh ( mặt đường tròn mà lại vệ tinh cất cánh một vòng).

Vì chu vi và bán kính của mặt đường tròn là hai đại lượng tỉ trọng thuận, nên:

Hay:

*

Trả lời : Quãng con đường vệ tính bay một vòng dài hơn chu vi Trái Đất khoảng 628km ( bên dưới 1000 km)