Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 thí điểm theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 11 hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 11 theo từng bài học có đáp án và lời giải

Mục lục bài bác tập giờ Anh 11

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 11 học kì 1 có đáp án

Unit 1: The Generation Gap

Unit 2: Relationships

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 11 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Becoming Independent

Đề đánh giá 1 tiết Tiếng Anh 11 học tập kì 1 có đáp án

Unit 4: Caring for those in need

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 11 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Being part of Asean

Đề thi tiếng Anh lớp 11 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 học kì 2 gồm đáp án

Unit 6: Global Warming

Unit 7: Further Education

Unit 8: Our world heritage sites

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Tiếng Anh 11 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 9: Cities of the future

Unit 10: Healthy lifestyle & longevity

Đề thi tiếng Anh lớp 11 học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 11 Unit 1

I. Phonetics & Speaking

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word that differs from the other three in the position of the primary căng thẳng in each of the following questions.

Question 1. A. AccessB. AffordC. BrochureD. Casual

Question 2. A. BehaviourB. DeterminedC. CounselorD. Decisive

Question 3. A. DonateB. CompareC. CampaignD. Flashy

Question 4. A. ExperienceB. MobilityC. IndependentD. Prioritise

Question 5. A. RomanticB. SolutionC. ProtectiveD. Elegant

Question 6. A. LegalB. ObeyC. ForbidD. Impose

Question 7. A. ConstitutionB. DisrespectfulC. SympatheticD. Elongated

Question 8. A. GenerationalB. InterpersonalC. DiscriminationD. Nationality

Question 9. A. StudiousB. UniteC. MatureD. Involve

Question 10. A. FrustratingB. CharityC. ImpairmentD. Infectious

Question 11. A. OpponentB. HorizonC. SynchronizedD. Canoe

Question 12. A. ApplicantB. AcaciaC. EternalD. Outstanding

Question 13. A. AdventureB. FinancialC. ApartmentD. Operate

Question 14. A. AutomaticB. AppreciationC. InformationD. Independent

Question 15. A. Mechanism B. MinorityC. EradicateD. Alternative

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 4. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 5. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 6. Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 7. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 3. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 8. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 3. Đáp án C trọng âm số 4.

Question 9. Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 10. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 11. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 13. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1

Question 14. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 4.

Question 15. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.


II. Vocabulary & Grammar

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Question 1. This plan can"t be carried out because of the widespread public _________.

A. Relaxation B. DisapprovalC. Perception

Question 2. It is not ________ khổng lồ wear these trousers at the moment.

A. ExperiencedB. FashionableC. Conservative

Question 3. You should weigh up the pros and cons of the ________ living.

A. ObjectionB. ResponsibleC. Multi-generational

Question 4. It is important for parents to lớn respect children"s ________.

A. PrivacyB. RelaxationC. Rudeness

Question 5. The advantages of this plan ________ its disadvantages.

A. Disrespect B. OutweighC. Work out

Question 6. All students ____ wear uniforms at school because it is a rule.

A. ShouldB. Have to

C. Ought khổng lồ D. Must

Question 7. You ____ finish your homework before you go to bed.

A. Must B. Have khổng lồ

C. ShouldD. Ought to

Question 8. This drink isn"t beneficial for health. You ____ drink it too much.

A. Should B. Ought to not

C. Ought not to lớn D. Mustn"t

Question 9. This warning sign indicates that you ____ step on the grass.

A. Shouldn"t B. Mustn"t

C. Don"t have khổng lồ D. Ought not to

Question 10. I think you ____ vày exercise regularly in order lớn keep your body toàn thân in good shape.

A. MustB. Should

C. Ought to lớn D. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Dịch: Kế hoạch này không thể được thực hiện vì sự trường đoản cú chối công khai rộng rãi.

Question 2. Đáp án B

Dịch: hiện nay tại chưa phải là thích hợp thời trang để mặc quần này.

Question 3. Đáp án C

Dịch: chúng ta nên suy nghĩ những ưu cùng nhược điểm của cuộc sống thường ngày nhiều vắt hệ.

Question 4. Đáp án A

Dịch: Điều quan trọng là phụ huynh phải tôn kính quyền riêng tư của trẻ em em.

Question 5. Đáp án B

Dịch: Những lợi thế của chiến lược này lớn hơn những điểm yếu của nó.

Question 6. Đáp án B

Dịch: vớ cả học sinh phải mang đồng phục làm việc trường vày đó là quy định.

Question 7. Đáp án A

Dịch: bạn phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi ngủ.

Question 8. Đáp án C

Dịch: thức uống này không bổ ích cho mức độ khỏe. Bạn không nên uống nó quá nhiều.

Question 9. Đáp án B

Dịch: vệt hiệu chú ý này cho thấy rằng chúng ta không được bước đi cỏ.

Question 10. Đáp án D

Dịch: Tôi nghĩ bạn nên tập thể dục liên tiếp để giữ cho khung người của bạn trong chứng trạng tốt.


Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1. Despite being a kid, Tuan always helps his mother vì chưng the chores every day.

A. Homework B. Works

C. Housework D. House duties

Question 2. When I was a child, my mother used khổng lồ teach me table manners.

A. Etiquette B. Rule

C. ProblemD. Norm

Question 3. Many parents find it hard khổng lồ understand their children when they are teenagers.

A. Adults B. Elders

C. Adolescents D. Kids

Question 4. There"re many problems which are unavoidable when living in an extended family.

A. Profits B. Issues

C. ViewsD. Merits

Question 5. Mary has a strong desire to lớn make independent decisions.A. Dependent

B. Self-confident

C. Self-confessed

D. Self-determining

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Chores = housework (việc nhà)

Question 2. Đáp án A

Table manners = etiquette (cách cư xử)

Question 3. Đáp án C

Teenagers = adolescents (tuổi thiếu thốn niên)

Question 4. Đáp án B

Problems = Issues (vấn đề)

Question 5. Đáp án D

Independent = Self – determining (tự lập)


III. Reading

Bài 1. Choose the best anwers for the following questions.

The generation gap, which refers khổng lồ a broad difference between one generation & another, especially between young people và their parents, usually leads to lớn numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents & children at times.

It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids & keep in mind that their offspring are too young to lớn protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend to make a great attempt to lớn help their children to discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want lớn be more independent và develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles và values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try lớn catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules & the norms of the society. It becomes worse when the expensive tên thương hiệu clothes teens choose seem khổng lồ be beyond the financial capacity of parents.

Another reason contributing to lớn conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feet & that dazzling future opportunities are just waiting for them to lớn seize. However, their parents try lớn impose their choices of university or career on them regardless of their children"s preference.

Indeed, conflicts between parents & children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way lớn solve the matter is open communication lớn create mutual trust and understanding.

Question 1. Why bởi vì most parents still treat their teenage children lượt thích small kids?

A. Because children usually make mistakes

B. Because they think that children are too young lớn live independently.

C. Because they think that children can"t protect themselves well.

Question 2. The word “offspring” in the second paragraph refers to________.

A. ParentsB. ChildrenC. Mind

Question 3. What bởi parents usually vị to help their children as they are young?

A. They prepare everything for their children.

B. They take care of their children carefully.

C. They encourage their children lớn explore the outside world.

Question 4. Which kinds of clothes bởi vì teenagers want to lớn wear?

A. Latest fashionable clothes

B. Casual clothes

C. Shiny trousers & tight tops

Question 5. According to the passage, what are parents" viewpoints about the teenagers" clothes?

A. Teenagers" clothes get the latest teen fashion trends.

B. Teenagers" clothes are too short and ripped.

C. Teenagers" clothes are contrary to lớn the accepted standards và values of the society.

Question 6. Why do teenagers want to lớn choose their university or career?

A. They want to explore the world on their own.

B. They want to decide their future by themselves.

C. Both A và B are correct.

Question 7. The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning to________.

A. CatchB. ChooseC. Find

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Thông tin: ……. Parents still regard them as small kids và keep in mind that their offspring are too young lớn protect themselves cautiously or have wise choices.

Dịch: ….cha bà bầu vẫn coi chúng tựa như những đứa trẻ bé dại và hãy ghi nhớ rằng con cái của bọn chúng còn quá nhỏ để tự bảo vệ mình một cách an ninh hoặc bao hàm lựa chọn sáng suốt.

Question 2. Đáp án B

Offspring = children (con cái)

Question 3. Đáp án C

Thông tin: Therefore, they tend khổng lồ make a great attempt khổng lồ help their children lớn discover the outside world.

Dịch: bởi vì đó, họ tất cả xu hướng tiến hành một cố gắng lớn để giúp đỡ con loại họ tò mò thế giới bên ngoài.

Question 4. Đáp án A

Thông tin: While teens are keen on wearing fashionable clothes which try to catch up with the youth trends …..

Dịch: trong những lúc thanh thiếu hụt niên thích mặc quần áo thời trang, cố gắng bắt kịp xu hướng của người trẻ tuổi ……

Question 5. Đáp án C

Thông tin: …. Parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society.

Dịch: …. Phụ thân mẹ, bạn coi trọng trang phục truyền thống tin rằng mọi loại bộ đồ đó vi phạm các quy tắc và chuẩn chỉnh mực của thôn hội.

Question 6. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí 2.

Question 7. Đáp án A

Aeize = catch (nắm bắt)


Bài 2. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the questions.

In American, although most men still vày less housework than their wives, that gap has been halved since the 1960s. Today, 41 per cent of couples say they nội dung childcare equally, compared with 25 percent in 1985. Men"s greater involvement at trang chủ is good for their relationships with their spouses, và also good for their children. Hands-on fathers make better parents than men who let their wives bởi all the nurturing and childcare. They raise sons who are more expressive & daughters who are more likely to vị well in school - especially in math và science.

In 1900, life expectancy in the United States was 47 years, & only four per cent of the population was 65 or older. Today, life expectancy is 76 years, & by 2025, it is estimated about đôi mươi per cent of the U.S. Population will be 65 or older. For the first time, a generation of adults must plan for the needs of both their parents and their children. Most Americans are responding with remarkable grace. One in four households gives the equivalent of a full day a week or more in unpaid care lớn an aging relative, and more than half say they expect to vì so in the next 10 years. Older people are less likely khổng lồ be impoverished or incapacitated by illness than in the past, và have more opportunity lớn develop a relationship with their grandchildren.

Even some of the choices that worry people the most are turning out to lớn be manageable. Divorce rates are likely khổng lồ remain high, and in many cases marital breakdown causes serious problems for both adults and kids. Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. & many families are doing this. More non-custodial parents are staying in cảm biến with their children. Child-support receipts are rising. A lower proportion of children from divorced families are exhibiting problems than in earlier decades. Và stepfamilies are learning to maximize children"s access to lớn supportive adults rather than cutting them off from one side of the family.

Question 1. Which of the following can be the most suitable heading for paragraph 1?

A. Men"s involvement at home

B. Benefits of men"s involvement at home

C. Drawbacks of men"s involvement at home

D. Children studying math và science

Question 2. Nowadays, ____ of men help take care of children.

A. Một nửa B. 41%

C. 25%D. 20%

Question 3. According to the writer, old people in the USA ____.

A. Are experiencing a shorter life expectancy

B. Receive less care from their children than they used lớn

C. Have better relationships with their children và grandchildren

D. May live in worst living conditions

Question 4. Which of the following is NOT true about divorce rates in the USA?

A. They will still be high.

B. They can cause problems for both parents và children.

C. More problems are caused by children from divorced families.

D. Children are encouraged to lớn meet their separate parents.

Question 5. The word "equivalent” in paragraph 2 is closest in meaning khổng lồ ____.

A. Comparable B. Opposed

C. DissimilarD . Constrasting

Question 6. The word "manageable” in paragraph 3 is closest in meaning khổng lồ ____.

A. Difficult B. Challenging

C. Demanding D. Easy

Question 7. The word “this” in the paragraph 3 refers khổng lồ ____.

A. Getting divorced

B. Minimizing conflict

C. Causing problems to kids

D. Maintaining bonds

Question 8. According lớn the writer, the future of American family life can be ____.

A. Positive B. Negative

C. Unchanged D. Unpredictable

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Đoạn 1 nói về những ích lợi của sự thâm nhập của phái mạnh tại nhà.

Question 2. Đáp án B

Thông tin: Today, 41 per cent of couples say they giới thiệu childcare equally, compared with 25 percent in 1985.

Dịch: Ngày nay, 41% các cặp vợ ck nói rằng họ share việc chăm sóc con như nhau, đối với 25% vào thời điểm năm 1985.

Question 3. Đáp án C

Thông tin: Men"s greater involvement at trang chủ is good for their relationships with their spouses, and also good for their children.

Dịch: Sự thâm nhập của nam giới nhiều hơn trong nhà là xuất sắc cho mối quan hệ của mình với vợ hoặc ông chồng và cũng tốt cho con cái của mình

Question 4. Đáp án C

Thông tin không nói trong bài.

Question 5. Đáp án A

Equivalent = comparable (tương đương)

Question 6. Đáp án D

Manageable (có thể quản ngại lý) = easy (dễ dàng)

Question 7. Đáp án B

Thông tin: Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this.

Dịch: mặc dù nhiên, khi cha mẹ giảm thiểu xung đột, trái phiếu gia đình có thể được duy trì. Với nhiều mái ấm gia đình đang có tác dụng điều này.

Như vậy, “this’ sửa chữa cho “minimizing conflict”

Question 8. Đáp án A

Tác giả tất cả thái độ khả quan, tích cực về tương lai cuộc sống thường ngày ở Mỹ.


IV. Writing

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

Question 1. Nobody in the class is as tall as Mike.

A. Everybody in the class is taller than Mike.

B. Somebody in the class may be shorter than Mike.

C. Mike is the tallest student in the class.

D. Mike may be taller than most students in the class.

Question 2. I haven"t got enough money to lớn buy a new car.

A. I need more money lớn buy a new car.

B. I don"t want to spend more money on a new car.

C. A new oto is not something I really need.

D. Money is not the most essential issue to lớn buy a new car.

Question 3. I am really keen on playing sports.

A. I am a big fan of sports.

B. Playing sports makes me sick.

C. I am not really into sports.

D. I can"t stand sports.

Question 4. “I will come back home soon,” he said.

A. He advised lớn come back trang chủ soon.

B. He offered lớn come back trang chủ soon.

C. He promised to come back home soon.

D. He suggested that he should come back trang chủ soon.

Question 5. He prevented his close friend from telling the truth.

A. He forbade his close friend to tell the truth.

B. He allowed his close friend to lớn tell the truth.

C. He ordered his close friend lớn tell the truth.

D. He paid his close friend lớn tell the truth.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Dịch: không người nào trong lớp cao bởi Mike.

Question 2. Đáp án A

Dịch: Tôi chưa xuất hiện đủ tiền để sở hữ một cái xe mới.

Question 3. Đáp án A

Dịch: Tôi thực sự cân nhắc việc chơi thể thao.

Question 4. Đáp án C

Dịch: “Tôi sẽ về nhà sớm thôi” anh nói.

Question 5. Đáp án A

Dịch: Anh phòng người bạn bè của bản thân nói sự thật.


Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 6. My brother speaks too loud. It is really annoying.

A. My brother is speaking too loud.

B. My brother likes to speak too loud.

C. My brother feels annoyed when he can"t speak too loud.

D. My brother is always speaking too loud.

Question 7. There is always conflict between parents và children. However, they still should talk & share things with each other.

A. Although there is always conflict between parents & children, they still should talk và share things with each other.

B. There is always conflict between parents và children, so they still should talk & share things with each other.

C. Unless there is always conflict between parents and children, they still should talk & share things with each other.

D. Not only there is always conflict between parents và children, but they still should talk & share things with each other.

Question 8. Your parents will help you with the problem. You should tell them the story.

A. Because your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

B. Your parents will help you with the problem since you should tell them the story.

C. If your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

D. Your parents will help you with the problem because you should tell them the story.

Question 9. Unemployment rate is high. This makes many children move back lớn their parents" house.

A. Many children move back lớn their parents" house, which makes high unemployment rate.

B. High unemployment rate forces many children to lớn move back lớn their parents" house.

C. Moving back lớn their parents" house suggests that the unemployment rate is high.

D. It is necessary to move back lớn your parents" house if unemployment rate is high.

Question 10. She is an honest person. She is also a very friendly one.

A. She is an honest but friendly person.

B. She is not only an honest but also a very friendly person.

C. Though she is a honest person, she is friendly.

D. Being honest is necessary to lớn become friendly.

Question 11. "I have never been lớn Russia. I think I shall go there next year.” said Bill.

A. Bill said that he had never been to lớn Russia và he thought he would go there the next year.

B. Bill said that he would have never been to lớn Russia & he thinks he would go there the next year.

C. Bill said that he had never been khổng lồ Russia & he thinks he will go there the next year.

D. Bill said that he has never been to lớn Russia & he thinks he would go there the next year.

Question 12. People believed that Jane retired because of her poor health.

A. Jane is believed to have retired because of her poor health.

B. Jane was believed khổng lồ have retired because of her poor health.

C. It is believed that Jane retired because of her poor health.

D. Jane retired because of her poor health was believed.

Question 13. The government knows the extent of the problem. The government needs lớn take action soon.

A. The government knows the extent of the problem whereas it needs to take kích hoạt soon.

B. The government knows the extent of the problem so that it needs khổng lồ take kích hoạt soon.

C. Knowing the extent of the problem, the government needs to lớn take action soon.

D. The government knows the extent of the problem, or else it needs lớn take action soon.

Question 14. The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic to lớn wear protective clothing at all times.

Question 15. John is studying hard. He doesn’t want lớn fail the exam.

A. John is studying hard in Oder not khổng lồ fail the next exam

B. John is studying hard in Oder that he not fail the next exam

C. John is studying hard so as lớn fail the next exam

D. John is studying hard in Oder lớn not to fail the next exam

Hiển thị đáp án

Question 6. Đáp án D

Cấu trúc: S + tobe + always + Ving (phàn nàn ai đó luôn luôn luôn như vậy nào)

Dịch: Anh tôi nói vượt to. Nó thực thụ gây phiền nhiễu.

Question 7. Đáp án A

Dịch: mang dù luôn có xung bỗng nhiên giữa phụ huynh và con cái, chúng ta vẫn nên thì thầm và chia sẻ mọi vật dụng với nhau.

Question 8. Đáp án A

Dịch: vị vì cha mẹ của các bạn sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề, chúng ta nên kể cho họ nghe câu chuyện.

Question 9. Đáp án B

Dịch: tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều này khiến cho nhiều trẻ em về lại quê hương của phụ huynh chúng.

Question 10. Đáp án B

Not only …. But also …. (không hồ hết ….. Mà còn …)

Dịch: Cô ấy là 1 trong những người trung thực. Cô ấy cũng là 1 trong những người khôn cùng thân thiện.

Question 11. Đáp án A

Câu ban đầu. Bill nói “Tôi không đến nước Nga bao giờ. Tôi suy nghĩ tôi sẽ đến đó vào khoảng thời gian tới.”

Đáp án B, C, D đa số sai về mặt ngữ pháp bởi vì khong lùi thì động từ “think” khi gửi từ câu thẳng sang loại gián tiếp.

Question 12. Đáp án B

Câu ban đầu: Mọi fan đã tin rằng Jane nghỉ hưu bởi vì sức khỏe yếu của mình.

Câu này sẽ ở thì thừa khứ 1-1 nên ta loại luôn luôn đáp án A với C (sai thì).

Đáp án D sai ngữ pháp.

Ta chọn câu trả lời B theo đúng cấu tạo dạng bị động.

Question 13. Đáp án C

Câu ban đầu: cơ quan chỉ đạo của chính phủ biết cường độ của vấn đề. Chính phủ cần hành vi sớm.

Đáp án A với B không đúng ngữ pháp. Cấu trúc bị động với need ẩn dưới phải là Ving.

Đáp án D không đúng nghĩa đối với câu ban đầu.

Question 14. Đáp án B

Câu ban đầu: chất này cực kỳ độc. Quần áo bảo lãnh phải mặc bất cứ lúc nào.

Xem thêm: Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 1 : Những Cuộc Cách Mạng Tư Sản Đầu Tiên

Đáp án A vì chưng đầu câu bao gồm “since” rồi đề nghị ta không yêu cầu dùng “so” nữa với ngược lại. Nhìn chung câu này mắc lỗi ngữ pháp.

Đáp án C cần sử dụng sai cấu trúc “ ..... So ....... That ......” thành “such .... That.”