Bạn vẫn xem 20 trang mẫu của tư liệu "Từ vựng và bài tập giờ Anh Lớp 12: Unit 1: Life stories - Key", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên


Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 12 unit 1: life stories

Tài liệu gắn kèm:

*
tu_vung_va_bai_tap_tieng_anh_lop_12_unit_1_life_stories_key.docx

Nội dung text: tự vựng và bài tập giờ Anh Lớp 12: Unit 1: Life stories - Key

MÌNH BÁN file WORD RẤT NHIỀU SÁCH TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM MỌI đưa ra TIẾT XIN LIÊN HỆ ZALO O937-351-107 SAU ĐÂY XIN TẶNG BẠN tệp tin KEY UNIT1 Bùi Văn Vinh 12 Unit 1. LIFE STORIES - KEY PART 1: VOCABULARY & GRAMMAR đánh giá A. VOCABULARY • talented /"tỉlənɪd/ (adj.): cĩ tài năng, cĩ khiếu. Ex: The kids at this school are all exceptionally talented in some way. • accomplished /ə"kɒmplɪʃt/ (adj.) (+ at/in): cĩ không hề thiếu tài năng, hồn hảo, được giáo dục. Ex: He came to new york in 1976, already accomplished in English. • pioneer /ˌpaɪə"nɪə(r)/ (n.): người tiên phong, người tiên phong • be widely/ internationally recognized: được cơng dấn rộng rãi, được thế giới cơng nhận. • dedication /ˌdɛdɪ"keɪʃən/ (n.) (+ to): sự cống hiến Ex: There was no doubting Luke"s dedication khổng lồ the campaign. • be dedicated khổng lồ V-ing/ noun phrase: tận tụy, tận tâm • respectable /rɪs"pɛktəbl/ (adj.): đáng tôn trọng trọng, đúng đắn • respectful /ris"pektful/ (adj): lễ phép, đãi đằng sự kính trọng, tơn kính (mơ tả hành động, sự việc) • distinguished /dɪs"tɪŋgwɪʃt/ (adj.): ưu tú, xuất sắc, lỗi lạc • generosity /ˌdʒɛnə"rɒsɪti/ (n.): sự hào phĩng • inspiration /ˌɪnspə"reɪʃən/ (n.): sự truyền cảm hứng, cảm giác • strategist /"strỉtɪdʒɪst/ (n): nhà kế hoạch • popularity /ˌpɒpjʊ"lỉrɪti/ (n.): sự nổi tiếng, tính phổ biến • influential /ˌɪnflʊ"ɛnʃəl/ (adj.): cĩ ảnh hưởng, cĩ quyền năng • recognition /ˌrɛkəg"nɪʃən/ (n.): sự cơng nhận, sự được cơng nhận, xác định • to lớn win/ receive/ meet with recognition from the public: được mọi người thừa thừa nhận • achievement /ə"tʃi:vmənt/ (n.): thành tựu, sự giành được, sự hồn thành • controversial /ˌkɒntrə"vɜ:ʃəl/ (adj.): gây tranh cãi xung đột • racial segregation /"reɪʃəl ˌsɛgrɪ" geɪʃən/: sự rõ ràng chủng tộc • reach one"s full potential: đã có được tiềm năng buổi tối đa • a stroke of luck: một lúc may bất ngờ • reputation /ˌrɛpju(:)"teɪʃən/ (n.): danh tiếng, nhiều người biết đến • figure /"fɪgə/ (n.): nhân vật, biểu tượng • resort to lớn (v.): dùng đến • take something/ somebody for granted: coi ai/ cái gì là hiển nhiên, sẵn cĩ • at the expense of: bắt buộc trả giá bởi • be committed to: tận tụy, bị nhốt • be devoted to: tận tâm, hiến đâng cho • distinctive /dɪs"tɪŋktɪv/ (adj.): quánh biệt, xuất sắc • epitome /ɪ"pɪtəmi/ (n.): tấm gương hồn hảo, hình mẫu hồn hảo • representative /ˌrɛprɪ"zɛntətɪv/ (n.): đại diện, hình mẫu • celebrated /"sɛlɪbreɪtɪd/ (adj.): nổi tiếng, trứ danh, khét tiếng • exceptional /ɪk"sɛpʃənl/ (adj): không giống thường, sệt biệt, nước ngoài lệ, thảng hoặc cĩ • extraordinary /ɪks"trɔ:dnri/ (adj): kỳ lạ thường, quan trọng • remarkable /rɪ"mɑ:kəb1/ (adj.): xuất sắc, quánh biệt, đáng chăm chú • spectacular /spɛk"tỉkjʊlə/ (adj.): đẹp mắt, ngoạn mục, đam mê sự chú ý • profound /prə"faʊnd/ (adj.): phức tạp, thâm thúy B. GRAMMAR REVIEWI. A/AN/THE • A/an/the là mọi từ hết sức rất gần gũi trong giờ đồng hồ Anh, bọn chúng được hotline là mạo từ. Cĩ 2 loại mạo từ: mạo tự khơng khẳng định và mạo tự xác định. 1. Biện pháp dùng mạo từ khơng xác minh “a” với “an”. • dùng “a” hoặc “an” trước một danh tự số không nhiều đếm được. Chúng cĩ tức thị một. Chúng được dùng trong câu cĩ tính bao quát hoặc đề cập cho một công ty thể chưa được đề cập từ trước. Ex: - A ball is round (nghĩa chung, khái quát, chỉ toàn bộ các trái bĩng): quả bĩng hình trịn. - He has seen a girl (chúng ta khơng biết cơ gái nào, không được đề cập trước đĩ): Anh ấy vừa mới chạm mặt một cơ gái. A. Dùng "an” trước: - quán từ "an" được sử dụng trước các từ bước đầu bằng nguyên âm (trong phương pháp phát âm, chứ khơng bắt buộc trong cách viết). Gồm những: - các từ bước đầu bằng những nguyên âm “a, e, i, o”. Ví dụ: an apple (một quả táo), an orange (một quả cam). - một số từ ban đầu bằng “u”: Ví dụ: an umbrella (một mẫu ơ) - một vài từ ban đầu bằng “h” câm: Ví dụ: an hour (một tiếng) - các từ bắt đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P b. Cần sử dụng "a" trước: - cần sử dụng “a” trước những từ bắt đầu bằng một phụ âm. Chúng bao hàm các chữ cái cịn lại và một vài trường hợp bắt đầu bằng "u, y, h". Ex: A house (một ngơi nhà), a year (một năm), a uniform (một bộ đồng phục) - Đứng trước một danh từ mở màn bằng "uni " và "eu" đề xuất dùng "a": Ví dụ: a university (trường đại học), a union (tổ chức), a culogy (lời ca ngợi). - Dùng trong những thành ngữ chỉ con số nhất định như: a lot of/ a great deal of/ a couple/ a dozen. Ex: I want to buy a dozen eggs. (Tơi ao ước mua 1 tả trứng.) - dùng trước hồ hết số đếm nhất mực thường là mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn như: a/ one hundred - a/ one thousand. Ex: My school has a thousand students. (Trường của tơi cĩ một nghìn học tập sinh.) - sử dụng trước “half” (một nửa) lúc nĩ theo sau một đơn vị chức năng nguyên vẹn: a kilo giỏi a half, giỏi khi nĩ đi ghép với một danh từ khác nhằm chỉ nửa phần (khi viết cĩ vết gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày). Ex: My mother bought a half kilo of apples. (Mẹ tơi download nửa cân táo.) - dùng với những đơn vị phân số như : 1/3 ( a/ one third), 01/05 (a/ one fifth), 1/4 (a quarter) Ex: I get up at a quarter past six. (Tơi thức dậy dịp 6 tiếng 15 phút.) - Dùng trong số thành ngữ chỉ giá chỉ cả, tốc độ, tỉ lệ: a dollar, a kilometer, an hour, 4 times a day Ex: John goes to work four times a week. (John đi làm 4 lần 1 tuần.) 2. Giải pháp dùng mạo từ xác minh “the” • cần sử dụng “the” trước một danh từ đã làm được xác định ví dụ về phương diện tính chất, quánh điểm, địa chỉ hoặc đã có đề cập cho trước đĩ, hoặc phần đông khái niệm phổ thơng, ai cũng biết. Ex: - The man next lớn Lin is my friend. (Trong câu này từ đầu đến chân nĩi và tín đồ nghe phần lớn biết đĩ là người đàn ơng nào). Người bọn ơng bên cạnh Lin là bạn của tơi. - The sun is big. (Mặt trời chỉ cĩ một). Phương diện trời cực kỳ lớn. • với danh trường đoản cú khơng đếm được, sử dụng “the” nếu nĩi đến một vật nắm thể, khơng dùng “the” giả dụ nĩi chung. Ex: - Chili is very hot. (Chỉ những loại ớt nĩi chung). Ớt hết sức cay. - The chili on the table has been bought. (Cụ thể là ớt sinh sống trên bàn) Ớt sinh hoạt trên bàn vừa mới được mua. • với danh tự đếm được số nhiều, khi bọn chúng cĩ nghĩa thay mặt chung cho 1 lớp những vật cùng nhiều loại thì cũng khơng dùng "the". Ex: Students should vị homework before going khổng lồ school. (Học sinh nĩi chung) học sinh nên làm bài xích tập về đơn vị trước lúc đến trường. II. Review THE SIMPLE PAST & PAST CONTINUOUS.1. Simple past (Quá khứ đơn) a. Với rượu cồn từ "to be": (+) S + was/ were + O (-) S + wasn"t/ weren"t + O (?) Was/ were (not) + S + O? b. Với cồn từ “to do”: (+) S + Ved + O (-) S + didn"t + V + O (?) Did (not) + S + V + O? Uses (Cách sử dụng) • Điều tra hành vi đã xảy ra và hoàn thành hồn tồn trong thừa khứ. Ex: - I saw a movie yesterday. - Last year, I traveled to Japan. • Diễn tà một chuỗi các hành vi liên tiếp xảy ra trong thừa khứ. Ex: - I finished work, walked to the beach and found a nice place khổng lồ swim. - Did you địa chỉ cửa hàng flour, pour the milk & then add the eggs? c. Adverds (Trạng ngữ dấn biết) • Yesterday, ago, upon a time, in 1945 (in a specific year in the past ), last d. Một số xem xét đối cùng với thi vượt khứ đơn: • quy tắc thêm “ed” với cồn từ thường: phần lớn động từ đạt thêm "ed" để trở thành động từ dạng vượt khứ. Ex: work - worked, visit - visited • Một vài cồn từ kết thúc bằng phụ âm "y" thì biến hóa "y" thành "i" rồi thêm "ed" để trở thành dạng hễ từ thừa khứ. Ex: study - studied, carry - carried • Một vài hễ từ cĩ dạng 1:1:1 (1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm) thì ta vội vàng đơi phụ âm cuối rồi thêm "ed". Ex: plan - planned, fit - fitted * biện pháp phát âm đối với động tự cĩ đuơi “ed”: Đúng nhất: Theo phiên âm quốc tế, khi -ED đứng sau những âm sau sẽ tiến hành phát âm như sau: phát âm của -ED các âm trước -ED /ɪd/ /t/ /d/ /t/ /k/ /f/ /p/ /ʃ/ /tʃ/ /s/ /t/ /θ/ /d/ những nguyên âm với phụ âm cịn lại Mẹo vặt: (Khơng đúng 100%): theo như hình vị tự: vạc âm của -ED những âm trước -ED /ɪd/ t d /t/ p x ce f ch sh *gh s *th ph k /d/ những nguyên âm cùng phụ âm cịn lại Ex: /ɪd/ wanted, needed, demanded, suggested, mended, hated, visited, /t/ walked, liked, stopped, raped, washed, watched, laughed, sentenced, rated, breathed, stated, looked, cooked, sniffed, missed, mixed /d/ played, studied, changed, matched, decreed, Note: • khi *th phát âm là /θ/ thì -ed mới phát âm là /t/ như breathed,• khi *th phạt âm là /ð/ thì -ed cĩ phạt âm là /d/ như bathed, • lúc *gh phát âm là /f/ thi -ed phân phát âm là /t/ như laughed, coughed, • khi *gh là âm câm thi -ed vạc âm là /d/ như ploughed, • Nguyên âm + S + ED thì -ed thường xuyên được phạt âm là /d/ như praised, chased, raised ngoại lệ: - một số trong những tỉnh từ bỏ sau cĩ giải pháp phát âm của -ed là /ɪd/: naked /"neɪkɪd/, learned /"lə:nɪd/, aged /eɪdʒɪd/, beloved /bɪ"lʌvɪd/, blessed /"blesɪd/, crooked /"krʊkɪd/, ragged /"rỉɡɪd/, sacred /"seɪkrɪd/, wretched /"retʃɪd/, - Phần nước ngoài lệ: Cĩ một chữ cĩ -ed tận thuộc được vạc âm là /əd/. Chữ đĩ là hundred /"hʌndrəd/ 2. Past continuous (Quá khứ tiếp diễn) a. Khung (+) S + was/ were + V-ing +O (-) S + wasn"t/ weren"t + V-ing + O (?) Was/ were (not) + S + V-ing + O? b. Uses (Cách sử dụng) • diễn tả hành đụng đang xảy ra tại một thời điểm xác minh trong thừa khứ. Ex: I was sleeping at 12 o"clock last night. • biểu đạt một hành vi đang xảy ra thì một hành động khác xen vào hành động đang xẩy ra dùng QKTD; hành vi xen vào cần sử dụng QKĐ. Ex: I was studying when he came in. • mô tả nhiều hành vi xảy ra bên cạnh đó trong vượt khứ (đi cùng với while). Ex: Yesterday evening, my mother was cooking while my father was reading books. C. Advs (Trạng ngữ nhấn biết) At (specific time) From lớn last night yesterday, one year ago At this/ that time At the moment Past simple While/ When Past continuous Past continuous d. Phần lớn động tự khơng phân chia ở các thì tiếp diễn: một số động tự chỉ cảm giác (like, love ) tốt (know, believe, want) khơng được chia những thì tiếp tục (kể cả hiện tại tại tiếp nối hay vượt khứ tiếp diễn). Verbs of thinking believe, doubt, guess, imagine, know, realize, suppose, understand. Verbs of the senses hear, smell, sound, taste. Verbs of possession belong to have (meaning possess), own, possess. Verbs of emotion dislike, hate, like, love, prefer, regret, want, wish. Verbs of appearance appear, seem. Others contain, depend on, include, involve, mean, measure, weigh, require. Ex: Jane was being at my house when you arrived. Jane was at my house when you arrived. PART 2: PRACTICE A. PHONETICS I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 1. A. Accident B. Jazz C. Stamps D. Watch 2. A. This B. Thick C. Maths D. Thin 3. A gas B. Gain C. Germ D. Goods 4. A. Bought B. Nought C. Plough D. Thought 5. A. Spear B. Gear C. Fear D. PearII. Choose the word which has a different căng thẳng pattern from the others. 1. A. Remember B. Influence C. Expression D. Convenient 2. A. Medium B. Computer C. Formation D. Connection 3. A. National B. Cultural C. Popular D. Musician 4. A. Successful B. Humorous C. Arrangement D. Attractive 5. A. Construction B. Typical C. Glorious D. Purposeful B. VOCABULARY và GRAMMAR I. Choose the correct words in the box to lớn complete the sentences. Widely related master inequality movement accomplished pioneer increasingly 1. Hughes is one of the most ___ accomplished ___ writers in American đôi mươi literary history? 2. Albert Einstein was essentially all ___ related __ to science meanwhile Leonardo da Vinci was a __ master __ at art, architecture, invention, và several other areas. 3. Han Mac Tu was part of the new poetic ___ movement ___ in Vietnam at the beginning of the 20th century. 4. Han Mac Tu is considered a ___ pioneer ___ of lãng mạn poetry in Vietnam. 5. During his time at University, Nelson Mandela became ___ increasingly ___ aware of the racial ___ inequality ___ và injustice faced by non-white people. 6. Steve Jobs is ___ widely ___ recognized as a pioneer in the field of microcomputer revolution. II. Give the correct form of the words in the following sentences. 1. He was the most ___talented___ football player that our school had produced in years His talent for football was great. TALENT 2. Vì chưng you know Professor Phan Huy Le whose great ___achievement___ was his books on the history of Vietnam in the 19th century? ACHIEVE 3. He wishes to lớn straighten up & lead a ___respectable___ life. RESPECT 4. His career as a journalist was full of ___distinguished___ achievements. He was a respected và admired journalist. DISTINGUISH 5. To be successful takes hard work & ___dedication___. DEDICATE 6. Doing things with ___generosity___ will give us true happiness. The more we give away, the happier we are. GENEROUS 7. Tran Hung Dao was a great ___strategist___ lớn lure the enemy khổng lồ enter deeply into his land, then attacked to destroy them. STRATEGY 8. Mother Teresa was a living saint who offered a great example và ___inspiration___ to the world. INSPIRE 9. Zuckerberg was forced to shut his website down, but its immense ___popularity___ và controversy had made him consider its future potential. POPULAR 10. As the principal founder of Microsoft, Bill Gates is one of the most ___influential___ và richest people on the planet. INFLUENCE 11. If Presley was considered a ___controversial___ and a rebellious figure, it just made him more popular with young listeners. CONTROVERSY 12. Stephen William Hawking got more ___recognition___ for his research và discoveries through his print & TV interviews. RECOGNINZE III. Indicate the correct answer to complete each of the following questions. 1. At his first school, Mark Zuckerberg ___ in all subjects and worked hard throughout his classes. A. Interested B. Excelled C. Engrossed D. Involved 2. His incredible performance during high school ___ him admission khổng lồ Harvard University. A. Earned B. Attained C. Resorted D. Applied3. Mother Teresa suffered various health problems, but nothing could ___ her from fulfilling her mission of serving the poor and needy. A. Persuade B. Warn C. Appoint D. Dissuade 4. In 1979, Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize for work undertaken in the ___ lớn overcome poverty and distress. A. Battle B. Struggle C. Movement D. Proposal 5. At the age of 18, Mother Teresa was ___ permission to lớn join a group of nuns in Ireland. A. Required B. Sought C. Obtained D. Given 6. Nelson Mandela was awarded the Nobel Peace Prize in 1993 for his work in helping to kết thúc racial ___ in South Africa A. Integration B. Segregation C. Achievement D. Exploitation 7. Princess Diana fought for her children on any cấp độ so they could reach their full ___ as human beings and in their public duties. A. Requirement B. Condition C. Capacity D. Potential 8. Meeting my favorite celebrity at the airport was certainly a ___ of luck that wouldn"t have happened if I"d arrived five minutes later. A. Number B. Piece C. Stroke D. Name 9. Steve Jobs might hardly imagine that only a year later the company ___ impressive victory with táo bị cắn dở II, one of the first highly successful ___ personal computer. A. Attain / massly-produced B. See / mass-produced C. Taste / massive produced D. Achieve / mass-producing 10. Ms. May, 59 years old, is the country"s longest-serving trang chủ secretary in half a century, with a ___ for seriousness, hard work & above all, determination. A. Fame B. Reputation C. Achievement D. Maintenance 11. Theresa May is one of a growing number of women in traditionally ___ British politics rising lớn the upper position of leadership. A. Male-dominated B. Man-domination C. Male-dominating D. Man-dominatedly 12. Marilyn Monroe is widely ___ as one of most influential figures in American culture. A. Classified B. Depicted C. Admired D. Regarded 13. May"s sports nhân vật was Geoffrey Boycott, a solid, stubborn cricketer who ___ in playing the long game. A. Qualified B. Specialized C. Engrossed D. Indulged 14. Like many other Britain"s prime ministers, May ___ a place at Oxford. A. Admitted B. Permitted C. Won D. Constituted 15. She has been quite critical ___ the media focusing on her fashion instead of her achievement as a politician. A. With B. For C. Of D. In 16. Marilyn Monroe was ___ for Golden Globe Best Actress Award for Bus Stop (1956). A. Offered B. Nominated C. Awarded D. Rewarded 17. Marilyn Monroe ___ to lớn a heavy drug use, which had a damaging impact ___ both her mental and physical health. A. Resorted - on B. Abused - in C. Overexploited - khổng lồ D. Related - for 18. Their family were wealthy but they encouraged their children to work hard & take nothing ___. A. For sure B. For good C. For granted D. For charge 19. When Bill Gates saw an opportunity khổng lồ found his own company, he dropped ___ Harvard without finishing his course. A. Into B. By C. Around D. Out of 20. Despite the pervasive press intrusions into her private life, Princess Diana remained very popular because people could identify ___ her.A. In B. For C. With D. As 21. Elvis was ___ shy & as a youngster was not keen on performing in public. A. Relatively B. Respectively C. Virtually D. Almost 22. As a teenager, he was uninterested in school - but became ___ in music, listening lớn a huge ___ of contemporary American music. A. Bored - amount B. Reluctant - diversity C. Reckless - type D. Absorbed - range 23. Elvis Presley was ___ for the idea that rock "n" roll music was having a negative effect on American teenagers. A. Accused B. Convicted C. Criticized D. Charged 24. If Presley was considered a controversial and a rebellious ___, it just made him more popular with young listeners. A. Creator B. Figure C. Character D. Celebration 25. Darwin was ___ a place on the HMS Beagle lớn act as a natural scientist on a voyage to the coast of South America. A. Won B. Gained C. Offered D. Admitted 26. Influenced by the work of Malthus, Darwin came ___ a theory of natural selection & gradual evolution over time. A. Off B. Into C. Out D. Up with 27. In the struggle for survival, the fittest win out at the ___ of their rivals because they succeed in adapting themselves best ___ their environment A. Expense - khổng lồ B. Cost - for C. Expenditure - of D. Stake - lớn 28. Van Gogh played a ___ role in the development of modern art. A. Worthless B. Valueless C. Key D. Minor 29. Van Gogh was ___ to a lunatic asylum where he would spend time on and off until his death in 1890. A. Related B. Referred C. Adapted D. Committed 30. Oprah Winfrey has played a key role in modern American life, shaping cultural ___ & promoting various liberal causes. A. Values B. Trends C. Potentials D. Prosperity IV. Indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions. 1. His early death only cemented his legendary status, and Elvis Presley has become deeply ingrained in popular culture. A. Engrossed B. Indulged C. Deep-rooted D. Supreme 2. A distinctive feature of Trump"s business & real estate ventures has been the prominent use of his own name. A. Characteristic B. General C. Common D. Superficial 3. Mother Teresa was a Roman Catholic nun who devoted her life to serving the poor & destitute around the world. A. Committed B. Dedicated C. Committed D. Attended 4. Marilyn Monroe has become an iconic representative of fame and female beauty. A. Figure B. Image C. Typical D. Idol 5. Marilyn Monroe was an epitome of sensuality, beauty & effervescence and was naturally photogenic. A. Frame B. Indicator C. Instructor D. Figure 6. Despite the truyền thông often being dismissive of Monroe"s potential, her efforts to lớn improve acting paid off. A. Failed B. Broke down C. Managed D. Met with success 7. Margaret Thatcher was known for her tough uncompromising conservative political views, and became dubbed as ‘The Iron Lady’. A. Reserved B. Inflexible C. Narrow-minded D. Compatible8. He is commonly referred khổng lồ as the "The King of Rock "n" Roll" and epitomizes the post-war pop generation A. Be representative of B. Leads C. Elaborates D. Expands on 9. Leonardo da Vinci created rare masterpieces of art such as The Mona Lisa" and ‘The Last Supper’. A. Worthless works of art B. Invaluable property C. Excellent qualifications D. Excellent works of art 10. Domain authority Vinci studied all aspects of life and his far-reaching investigations and discoveries sought khổng lồ show an underlying unity of the universe. A. Insignificant B. Finite C. Extensive D. Excessive V. Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions. 1. Domain authority Vinci from an early age began lớn display his remarkable academic & artistic talents. A. Striking B. Extraordinary C. Run-of-the-mill D. Exceptional 2. Joachim Lafosse confirms his exceptional talent with "Free Student", a film that is more conventional in its form. A. Out of the ordinary B. Abnormal C. Usual D. Odd 3. Van Gogh became one of the most celebrated artists of the twentieth century. A. Admired B. Honored C. Acclaimed D. Obscure 4. Michael stood out for his exceptional enthusiasm và soft, infectious musical voice. A. Attract attention B. Be inconspicuous C. Be conspicuous D. Stick out a mile 5. In recent years, Madonna has continued to tour, release albums and engage in humanitarian work. A. Throw oneself into B. Become uninvolved in C. Have a hand in D. Take part in 6. Henry VIII was equally notorious for his six marriages & several scandalous love affairs. A. Anonymous B. Infamous C. Celebrated D. Ill-famed 7. The works domain authority Vinci did finish were often spectacular masterpieces, such as his paintings The Last Supper & The Mona Lisa. A. Magnificent B. Out of this world C. Unimpressive D. Remarkable 8. The death of Diana princess had a profound impact on the British public and those in other countries. A. Far-reaching B. Superficial C. Deep-seated D. Heartfelt VI. Put the verb in the past simple tense or the past continuous. 1. When I (arrive) ___arrived___ at this house, he still (sleep) ___was still sleeping___. 2. The light (go) ___went___ out while we (have) ___were having___ dinner. 3. Bill (have) ___was having___ breakfast when I (stop) ___stopped___ at this house this morning. 4. She (wash) ___was washing___ up when Tam (arrive) ___arrived___ at this house. 5. As we (cross) ___were crossing___ the Street, we (see) ___saw___ an accident. 6. Tom (see) ___saw___ a serious accident while he (stand) ___was standing___ at the bus stop. 7. The children (play) ___were playing___ football when their mother (come) ___came___ back home. 8. The bell (ring) ___rang___ while Tom (take) ___was taking___ a bath. 9. He (sit) ___was sitting___ in a oto when I (see) ___saw___ him. 10. We (clean) ___were cleaning___ the house when she (come) ___came___ yesterday. VII. Add "A/ AN/ THE/ X" to each of the following sentences. 1. He made his first attempt to lớn engage in sporting activities four years ago with __the__ tư vấn of his family. 2. He was __the__ most talented football player that our school had produced in years. His talent for ___x___ football was great. 3. He did __the__ đen Mountain hike with his friends, but had to check his blood glucose levels every four hours. 4. Bởi vì you know Professor Phan Huy Le whose great achievement was his books on ___ the ___ history of Viet nam in ___ the ___ 19th century?5. ___ the ___ following year, he took part in ___ the __ Melbourne Sunset run khổng lồ raise funds for __ an ___ orphanage. 6. He wishes lớn straighten up và lead ___a___ respectable life. He would lượt thích to be socially acceptable due khổng lồ his good behavior. 7. He had khổng lồ brake hard khổng lồ avoid hitting ___ the ___ truck in front. 8. Doing things with generosity will give us ___x___ true happiness. ___ the ___ more we give away, ___ the ___ happier we are. 9. His career as ___a___ journalist was full of distinguished achievements. He was __a_ respected và admired journalist. 10. Five years ago, when Edward was 35 years old, he was diagnosed with ___x___ diabetes. VIII. Choose the best answer A, B, C or D lớn complete the sentences. 1. She has read ___ interesting book. A. A B. An C. The D. X 2. You"ll get ___ shock if you touch ___ live wire with that screwdriver. A. An/ the B. X/ the C. A/ a D. An/ the 3. Mr. Smith is ___ old customer and ___ honest man. A. An/ the B. The/ an C. An/ an D. The/ the 4. I first met her four years ago when we ___ at a middle school. A. Had been studying B. Are studying C. Have been studying D. Were studying 5. This school has an excellent ___ in the community. A. Image B. Reputation C. Name D. Opinion 6. ___ youngest boy has just started going to lớn ___ school. A. A/ x B. X/ the C. An/ x D. The/ x 7. Vày you go lớn ___ prison to lớn visit him? A. The B. A C. X D. An 8. The boys broke a window when they ___ football. A. Played B. Were playing C. Half played D. Are playing 9. In spite of having a peasant ___, Nguyen Hue had proved that he was really an excellent general, only gained victories. A. Situation B. Experience C. Condition D. Background 10. As well as being a successful actor, Clint Eastwood is a ___ film director. A. Talent B. Talented C. Distinguish D. Respectful 11. I ___ about him when suddenly he came in. A. Talk B. Talked C. Am talking D. Was talking 12. At first, Microsoft had ___ hyphen in the name "Micro-soft", ___ combination of microcomputer và ___ software. A. A - the - a B. A - a - X C. The - the - X D. X - a - the 13. Le Loi used the ___ war, moving from little lớn large scale. A. Mid-term B. Short-term C. Long-term D. Half term 14. Last night at this time, they ___ the same thing. She ___ and he ___ the newspaper. A. Are doing/ is cooking/ is reading B. Were doing/ was cooking/ was reading C. Was doing/ has cooked/ is reading D. Had done/ was cooking/ read 15. When Carol ___ last night, I ___ my favorite show on television. A. Was calling/ watched C. Called/ was watching B. Called/ have watched D. Had called/ watched IX. Choose the word or phrase among A, B, C or D that needs correction. 1. The shortage of cooking gas in North Korea raised prices: an example of how the law of supply & demand also apply to planned economies.A. The shortage of B. Raised C. An example of D. Apply 2. In the latter half of the nineteenth century, physical techniques making it possible to determine the chemical constitution of stars. A. Latter half B. Making it C. To lớn determine D. Of stars 3. In 1997, molecular biologist L. Mark Lagrimini of Ohio State University cloned the ren in that codes for a type of peroxidase found in tobacco plants. A. In B. In that C. A type of D. Found 4. Alpine Sainte nards are too good at following the scent of humans, even in snow, that they are used by ski patrols as rescue dogs. A. Too B. Following C. Used D. As 5. Booker T. Washington, head of the first industrial school for African Americans, was as popular with Southerners than he was with Northerners. A. First industrial B. Was C. Popular with D. Than he X. Indicate the correct response to lớn each of the following exchanges. 1. "How vì chưng you like your steak done?" – “___.” A. I don"t lượt thích it B. Very little C. Well done D. Very much 2. "Oops! I"m sorry for stepping on your foot" – “___.” A. Never mind B. You don"t mind C. You"re welcome D. That"s fine 3. Anne: "Fancy a bite to eat?" - Barbara: “___” A. No thanks, I"ve just had some. B. No thanks, I"ve just had something. C. No thanks, I"m not neatly very thirsty. D. No thanks, I"m trying to give up. 4. Receptionist: "Good morning." - Chris: "Good morning. I"ve come khổng lồ ___ Mrs. Dabria." A. See B. Visit C. Bởi vì business with D. Hold a talk with 5. Arm và Mary are studying in their classroom. Ann: "Can I borrow your dictionary?" – Mary: “___” A. I"m afraid I can"t B. Here you are! C. I think so. D. It doesn"t matter. 6. Jack and Joe are discussing how khổng lồ make salad for dinner. Jack: “___” - Joe: “How about putting some grapes in it, instead?” A. We could fry some onions with it too. B. I"d rather just have some bread, thanks. C. Let"s put some pieces of hãng apple in the salad. D. Good idea! I"ll go & make one. 7. - Would you mind lending me you bike?" – “___.” A. Yes. Here it is B. Not at all C. Great D. Yes, let"s 8. Havy: "Thanks for your help, Judy." - Judy: “___.” A. With all my heart B. Never remind me C. It"s my pleasure D. Wish you C. READING I. Choose the word or phrase from the box that best fits the blank space in the following passage. Milestones prolific like won funded breakthroughs making revolutionary Elon Musk is one of the greatest và most (1) ___ prolific ___ modern inventors and is responsible for monumental advancements in futuristic giải pháp công nghệ (2) ___ like ___ renewable energy and space travel. Many of his innovations seem to be right out of a science-fiction movie, but throughout his career he has brought about huge scientific (3) ___ breakthroughs ___. After (4) ___ making ___ his first fortune from the internet payment service "PayPal", he invested $100 million in his space travel company, "SpaceX" và began building satellites, launch vehicles và other spacecraft both for NASA & for his own company, creating new (5) ___ milestones ___ with his privately (6) ___ funded ___ spacecraft. Many of his (7) ___ revolutionary ___ ideas và inventions focus on space travel, renewable energy, commercial electric cars và other technologies, that look lớn a future where fossil fuels and other resources may be in shorter supply.His futuristic & visionary ideas have (8) ___ won ___ him both scientific and philanthropic recognition and awards. II. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage. Gia Long was the first emperor of the Nguyen dynasty as well as the (1) ___ father of the modern nation of Vietnam. Born as Nguyen Phuc Anh, he was the nephew of the last Nguyen lord who ruled over southern Vietnam. (2) ___ being born into a royal family, he had to lớn (3) ___ many difficulties in his early life as he became the (4) ___ of rival groups who attempted lớn (5) ___ the Nguyen clan completely. After the deaths of his father và uncle at the hands of the rival leaders, Nguyen Phuc Anh fled lớn the southern coastal tip of Vietnam where (6) ___ he met a French priest, Pigneau de Behaine, who would (7) ___ become his trusted adviser and play a major role in his (8) ___ to lớn power. He escaped with the help of the priest and later on sought aid from the French in his struggle (9) ___ his rivals. (10) ___ the help of the French, và equipped with (11) ___ European armaments, he was (12) ___ in securing victories over his rivals. 1. A. Found B. Founded C. Founding D. Founder 2. A. Because of B. In view of C. Despite of D. In spite of 3. A. Encounter B. Face up C. Manage D. Get by 4. A. Shield B. Target C. Purpose D. Destination 5. A. Wipe off B. Wipe out C. Kill up D. Destroy 6. A. By chance B. On occasion C. On purpose D. At stake 7. A. At last B. Especially C. Specially D. Eventually 8. A. Raise B. Arise C. Rise D. Rising 9. A. For B. Against C. Off D. At 10. A. With B. Without C. But for D. Thanks 11. A. Advance B. Advances C. Advanced D. Advancing 12. A. Engaged B. Involved C. Successful D. Attended III. Read the passage, & choose the correct answer A, B, C or D for each question. William Sydney Porter (1862-1910), who wrote under the pseudonym of O. Henry, was born in North Carolina. His only formal education was khổng lồ attend his Aunt Lina"s school until the age of fifteen, where he developed his lifelong love of books. By 1881 he was a licensed pharmacist. However, within a year, on the recommendation of a medical colleague of his Father"s, Porter moved lớn La Salle County in Texas for two years herding sheep. During this time, Webster"s Unabridged Dictionary was his constant companion, & Porter gained a knowledge of ranch life that he later incorporated into many of his short stories. He then moved khổng lồ Austin for three years, và during this time the first recorded use of his pseudonym appeared, allegedly derived from his habit of calling "Oh, Henry" khổng lồ a family cat. In 1887, Porter man Athol Estes. He worked as a draftsman, then as a bank teller for the First National Bank. In 1894 Porter founded his own humor weekly, the "Rolling Stone", a venture that failed within a year, and later wrote a column for the Houston Daily Post. In the meantime, the First National ngân hàng was examined, and the subsequent indictment of 1886 stated that Porter had embezzled funds. Porter then fled khổng lồ New Orleans, và later to Honduras, leaving his wife & child in Austin. He returned in 1897 because of his wife"s continued ill-health, however she died six months later. Then, in 1898 Porter was found guilty và sentenced to lớn five years imprisonment in Ohio. At the age of thirty five, he entered prison as a defeated man; he had lost his job, his home, his wife, và finally his freedom. He emerged from prison three years later, reborn as O. Henry, the pseudonym he now used lớn hide his true identity. He wrote at least twelve stories in jail, & after re-gaining his freedom, went to thành phố new york City, where he published more than 300 stories & gained fame as America"s favorite short Story writer. Porter married again in 1907, but after months of poor health, he died in thủ đô new york City at the age of forty-eight in 1910. O. Henry"s stories have been translated all over the world. 1. According to lớn the passage, Porter"s Father was ___. A. The person who gave him a life-long love of books B. A medical doctorC. A licensed pharmacist D. Responsible for his move khổng lồ La Salle County in Texas 2. Why did the tác giả write the passage? A. To lớn outline the career of a famous American B. Because of his fame as America"s favorite short story writer C. Because it is a tragic story of a gifted writer D. Lớn outline the influences on O. Henry"s writing 3. The word "imprisonment" in paragraph 2 is closet in meaning lớn ___. A. Captivity B. Escape C. Insult D. Punishment 4. What is the passage primarily about? A. The life and career of William Sydney Porter B. The way to adopt a nickname. C. O. Henry"s influence on American literature. D. The adventures of O. Henry. 5. The author implies which of the following is true? A. Porter"s wife might have lived longer if he had not left her in Austin when he fled. B. Porter was in poor health throughout his life. C. O. Henry is as popular in many other countries as he is in America D. Porter would probably have written less stories if he had not been in prison for three years. 6. Which of the following is true, according to the passage? A. Porter left school at 15 to become a pharmacist B. Porter wrote a column for the Houston Daily Post called "Rolling Stone". C. The first recorded use of his pseudonym was in Austin D. Both of Porter"s wives died before he died 7. The word "pseudonym" in the passage refers lớn ___. A. William Sydney Porter B. O. Henry C. Athol Estes D. The Aunt Lina IV. Read the passage, & choose the correct answer A, B, C or D for each question. A large number of inventions require years of arduous research and development before they are perfected. For instance, Thomas Edison had khổng lồ make more than 1,000 attempts to lớn invent the incandescent light bulb before he finally succeeded. History is replete with numerous other examples of people trying, yet failing khổng lồ make inventions before they eventually succeeded. Yet some inventions have come about not through hard work but simply by accident in most cases, when someone unintentionally invented something, the inventor was attempting lớn create something else. For example, in the 1930s, chemist Roy Plunkett was attempting to make a new substance that could be used to lớn refrigerate items. He mixed some chemicals together. Then, he put them into a pressurized container & cooled the mixture. By the time his experiment was complete, he had a new invention. It was not a new substance that could be used for refrigeration though. Instead, he had invented Teflon, which is today most commonly used lớn make nonstick pots và pans. Similarly, decades earlier, John Pemberton was a pharmacist in Atlanta, Georgia. He was attempting to create a tonic that people could use whenever they had headaches. While he was not successful in that endeavor, he managed lớn invent Coca-Cola, the world - famous carbonated soft drink. Scientists have also made crucial discoveries by accident when they were conducting experiments. In 1928, Alexander Fleming discovered penicillin, an antibiotic in this manner. He discovered some mold growing in a dish with some bacteria. He noticed that the bacteria seemed lớn be avoiding the mold. When he investigated further, he determined some of the many useful properties of penicillin, which has saved millions of lives over the past few decades. Likewise, in 1946, scientist Percy Spencer was conducting an experiment with microwaves. He had a candy bar in his pocket, and he noticed that it suddenly melted. He investigated và learned the reason why that had happened. Soon afterward, he built a device that could utilize microwaves khổng lồ heat food, the microwave oven. 1: Which title best summarizes the main idea of the passage ___. A. History"s Most Important Inventions B. Accidental Inventions & DiscoveriesC. How khổng lồ Become a Great Inventor D. You Don"t Always Get What You Want 2: In paragraph 1, the word "arduous" is closest in meaning khổng lồ ___. A. Detailed B. Tough C. Specific D. Constant 3: In paragraph 2, the word "endeavor" is closest in meaning to lớn ___. A. Research B. Dream C. Request D. Attempt 4: What does the author say about Teflon? A. People first used it as a refrigeration device. B. It was created many years before Coca-Cola. C. The man who made it was a pharmacist. D. It is used for kitchenware nowadays. 5: Who was John Pemberton? A. The person who made Teflon B. The creator of Coca-Cola C. The man who discovered penicillin D. The inventor of the microwave 6: The author uses Alexander Fleming as an example of ___. A. One of the most famous inventors in history B. A person who made an accidental scientific discovery C. Someone who became a millionaire from his invention D. A man who dedicated his life khổng lồ medical science 7: What does the tác giả imply about penicillin? A. Doctors seldom use it nowadays. B. Some people are not affected by it. C. It is an invaluable medical supply. D. Mold combines with bacteria to make it. D. WRITING I. Indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions. 1. Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live. A. Careful environmental planning protects the world we live in. B. Planning the environment carefully, we can protect the world in which we live. C. Protecting the world we live in, we plan the environment carefully. D. We can protect the world we live in only with careful environmental planning. 2. You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day. A. Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day. B. Sitting in front of the television all day helps you take regular exercises. C. Sitting in front of the television all day & taking exercises are advisable. D. Don"t take regular exercises, just sit in front of the television all day. 3. Wouldn"t it be better lớn let them know about the alternations to lớn the plan? A. Why haven"t they have been informed about the new development? B. Shouldn"t they have been consulted before the scheme was changed? C. Don"t they think they should be informed about the changes in the plan? D. We"d better ask them khổng lồ change the plan, hadn"t we? 4. Don"t take any notice of all his complaints about his health; there"s nothing wrong with him. A. You can ignore all his talk of being ill; he"s actually perfectly healthy. B. Try to lớn avoid the subject of his health as I am tired of hearing all about his complaints. C. Don"t listen lớn him talking about his health; it"s his favorite subject. D. If you let him, he would talk only about his ill-health though actually he is quite healthy. 5. We had planned to lớn walk right round the lake, but the heavy rain made this impossible. A. In spite of the heavy rain we managed lớn walk half way round the lake as planned. B. The heavy rain nearly prevented us from walking right round the lake. C. We would have walked right round the lake even if it had rained heavily. D. If it hadn"t rained so heavily, we would have walked right round the lake.6. There won"t be peace in the conflict if both sides do not really desire it. A. It is only if both sides actually want the conflict to kết thúc peacefully that it will happen. B. As both sides in the conflict apparently desire peace, it is likely that there will be peace soon. C. The main problem in the conflict seems to lớn be that neither side really desires peace. D. There has been a lot of fighting in the conflict because both sides seem to want it that way. 7. The accident happened as a result of the driver"s not paying attention to the road. A. If the driver would have paid attention lớn the road, the accident hadn"t happened. B. Had the driver been paid attention lớn the road, the accident wouldn"t have happened. C. If the driver had been paying attention to the road, the accident wouldn"t have happened. D. Had the accident not happened, the driver would not have had khổng lồ pay attention to lớn the road. 8. "Shall I help you bởi vì the dishes, Carlo?" said Robert. A. Robert suggested helping Carlo with the dishes. B. Robert suggested to help Carlo do the dishes. C. Robert offered Carlo to help vị the dishes. D. Robert offered lớn help Carlo bởi the dishes. 9. If I hadn"t had so much work to vị I would have gone khổng lồ the movies. A. Because I had to vị so much work I couldn"t go to the movies. B. I would go to the movies when I had done so much work. C. A lot of work couldn"t prevent me from going khổng lồ the movies. D. I never go to lớn the movies if I have work to do. 10. "Why don"t you get your hair cut, Gavin?" said Adam. A. Adam advised Gavin khổng lồ cut his hair. B. Gavin was suggested to have a hair cut. C. It was suggested that Adam get Gavin"s haircut. D. Adam suggested that Gavin should have his hair cut. II. Indicate the sentence that best combines each pair of the following sentences. 1. He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then. A. Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends. B. Not to lớn remember the meeting, he went out for a coffee with his friends. C. Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends. D. Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends. 2. They left their trang chủ early. They didn"t want lớn miss the first train. A. They left their trang chủ early so as khổng lồ not miss the first train. B. They left their home early for fear that they wouldn"t miss the first train. C. They left their home early so as not khổng lồ miss the first train. D. They left their home early in order that not lớn miss the first train. 3. The traffic is so heavy. It will take us at least an hour lớn get there. A. Unless the traffic is heavy, it will take us at least an hour khổng lồ get there. B. As the traffic is so heavy, it will take us at least an hour to lớn get there. C. The traffic was so heavy that it took us an hour to get there. D. We will spend more than an hour to lớn get there to avoid heavy traffic. 4. There was no poor performance. Moreover, that of the Russian dancers was certainly the best. A. The best performance was the one of the Russians while some of the others were poor. B. The Russian dancers were well-worth watching but the others weren"t. C. All the dancers but the Russian performed poorly. D. They all danced well, but the Russian did the best. 5. I started training lớn be an accountant six months ago. I"ve got more months lớn go & then I have lớn take exams.A. By the time I"ve taken my exam, I will have started training lớn be an accountant for a year. B. By the time I take my exam, I will have been in training to be an accountant for a year. C. By the time I took my exam, I would have trained khổng lồ be an accountant for a year. D. By the time I"ve taken my exam, I will be training for a year. 6. Why did Danny decide khổng lồ enter the marathon? Danny"s totally unfit. A. Why did Danny decide lớn enter the marathon who"s totally unfit? B. Why did Danny, whose totally unfit, decide lớn enter the marathon? C. Why did Danny decide to enter the marathon, who"s totally unfit? D. Why did Danny, who"s totally unfit, decide lớn enter the marathon? PART 3: test YOURSELF I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 1. A. Candy B. Sandy C. Many D. Handy 2. A. Earning B. Learning C. Searching D. Clearing 3. A. Waited B. Mended C. Naked D. Faced 4. A. Given B. Risen C. Ridden D. Whiten 5. A. Cough B. Tough C. Rough D. Enough II. Choose the word which has a different căng thẳng pattern from the others. 1. A. Designer B. Origin C. History D. Chất lượng 2. A. Capital B. Construction C. Announcement D. Eventful 3. A. Apartment B. Tradition C. Different D. Expensive 4. A. Monitor B. Organize C. Following D. Inviting 5. A. Accurate B. Discussion C. Sentiment D. Industry III. Choose the correct words in the box khổng lồ complete the sentences. Gained patriotism favourable talented celebrated leadership 1. Her mother is always the first reader of her books, và she creates the most ___ favourable ___ conditions for her daughter lớn work. 2. Nguyen Dinh Chieu was a Vietnamese poet who was known for his ___ patriotism ___ và anti-colonial writings against the French 3. The work, Luc Van Tien, remains one of the most ___ celebrated ___ works in Vietnamese literature. 4. He was the most ___ talented ___ football player that our school had produced in years. His talent for football was great. 5. Nguyen Hue, with his genius ___ leadership ___, created a people"s army, no matter small or large. 6. Nguyen Binh Khiem ___ gained ___ a reputation as someone who could foretell the future. IV. Indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions. 1. The impact of the assembly line helped Ford become the dominant firm in the motorcar industry. A. Most influential B. Subservient C. Best-selling D. Depressive 2. They all encouraged my creativity & inspired me in many ways. A. Overlooked B. Motivated C. Rejected D. Disappointed 3. She idolizes her artist mother, Ingrid, who is as strong & dangerous as she is beautiful. A. Impresses B. Detests C. Worships D. Hates 4. Clara did not care how low the Phineas fortune had fallen; no proper respectable girl would allow herself lớn be a maid. A. Disreputable B. Unworthy C. Paltry D. Reputable 5. He was by nature a reserved man but not a cold one. A. Shy B. Easygoing C. Sociable D. Lavish 6. She was brought up in a well-off family. She can"t understand the problems we are facing.A. Poor B. Broke C. Wealthy D. Kind V. Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions. 1. P.G. Wodehouse"s broadcasts attracted the strongest criticism from countrymen who felt it appeared he was indifferent lớn the war. A. Attentive B. Regardless C. Unresponsive D. Apathetic 2. Although many criticized his seemingly over-generous pay. Henry Ford also pointed out that the high wage helped the workers khổng lồ be able to afford the cars. A. Lavish B. Open-handed C. Big-hearted D. Mean 3. Annie ran Tobin"s Café on the con quay for some 30 years where she was known to lớn be a very generous và charitable lady. A. Free-handed B. Generous C. Non-profit-making D. Penny-pinching 4. Rich, worldly and sophisticated, he could have been the ideal husband for Gwendolyn but feels compelled lớn crush her independent spirit & mold her into his perfect wife. A. Elegant B. Naive C. Knowledgeable D. Worldly-wise 5. There has been insufficient rainfall over the past two years, and fanners are having trouble. A. Abundant B. Adequate C. Unsatisfactory D. Dominant 6. We strongly believe that he"s innocent of the crime. We vày not think that he did it A. Crimeless B. Skillful C. Clean D. Guilty 7. The situation seems khổng lồ be changing minute by minute. A. From time to lớn time B. Time after time C. Again và again D. Very slowly 8. Jose had a hard time comparing the iPhone to the Samsung phone because to him they were apples and oranges. A. Containing too many technical details B. Very similar C. Completely different D. Very complicated VI. Indicate the correct answer khổng lồ complete each of the following questions. 1. Hawking was honored with many ___ awards lượt thích the Gold Medal of the Royal Astronomical Society. A. Exceptional B. Imperative C. Indispensible D. Prestigious 2. Her range of truyền thông enterprises has made Oprah one of the richest ___ women. A. Ready-made B. Self-made C. Tailor-made D. Independent-made 3. When I ___ home last night, I ___ that Jane ___ a beautiful candle light dinner. A. Had arrived/discovered/preparing B. Was arriving/has discovered/was preparing C. Have arrived/was discovering/had prepared D. Arrived/discovered/was preparing 4. Tran Hung Dao was a great ___ to lớn lure the enemy lớn enter deeply into his land, then attacked to destroy them. A. Strategy B. Strategist C. Soldier D. King 5. ___ Emperor quang đãng Trung was ___ second emperor of ___ Tay Son Dynasty, reigning from 1788 khổng lồ 1792. A. The - a - the B. X - a - the C. X - the - the D. X – the - X 6. While I ___ TV last night, a mouse ran across the floor. A. Watch B. Watched C. Was watching D. Am watching 7. When it began to rain, they ___ in the yard. A. Played B. Had played C. Were playing D. Have played 8. Liz & Laura is going shopping together. Liz: "Look! This sweater is beautiful." - Laura:"___?" A. Why not trying it on B. Why not trying on it C. Why not try it on D. Why not try on it 9. Anna is seeing Bill off at the airport.Anna: “___” - Bill: "I will." A. I"ll miss you much. B. Give my best wishes to lớn your parents. C. Have a nice trip! D. Wish you a happy journey. 10. When I woke up this morning, it ___. A. Rained B. Was raining C. Has rained D. Is raining 11. Her ___ to medicine was so great that she had little time for anything else. A. Importance B. Dedication C. Emphasis D. Reputation 12. Bill Gates was ___ middle child of William H. Gates II, ___ prominent Seattle Lawyer, và Mary Gates, who worked as teacher before she had children. A. The / a / a B. A / a / a C. The / the / a D. The / the / the 13. While Tom ___ tennis, Ann ___ a shower. A. Played / took B. Playing / taking C. Was playing / was taking D. Was play / was take 14. When they ___ in the garden, the phone ___. A. Worked / was ringing B. Were working / rang C. Worked / rang D. Work / rings 15. Oprah Winfrey has been an important role mã sản phẩm for black American women, breaking down many invisible ___. A. Trends B. Gaps C. Obstacles D. Barriers 16. It was on Oprah that Armstrong finally made a dramatic ___ that he had used performance-enhancing drugs during his cycling career. A. Encouragement B. Confession C. Receipt D. Acceptance 17. In 2004, Barack Obama was elected to lớn the US Senate where he ___ a reputation as one of rising stars in the Democrat Party. A. Acquired B. Refrained C. Gained D. Highlighted 18. Michael Porter has ___ as the strategic adviser lớn many successful U.S. Companies & other international companies. A. Served B. Employed C. Described D. Appointed 19. Gia Long had lớn ___ many difficulties in his early life, as he became the target of rival groups attempting lớn wipe out the Nguyen clan completely A. Deal B. Cope C. Encounter D. Surpass 20. A year into his presidency, Barack Obama was awarded the Nobel Peace Prize (2009) ___ his promise to promote world peace. A. About B. For C. With D. On 21. George VI ___ royal duties such as representing his father at coalmines, factories, và rail yards. A. Paid off B. Got over C. Gave in D. Took up 22. Nelson Mandela is one of the most ___ political leaders of the Twentieth và Twenty-First Century. A. Admired B. Perfect C. Talent D. Skilled 23. Emergency crews are ___ progress in fixing the broken levees, but they are in a desperate race khổng lồ stop the flooding. A. Making B. Doing C. Getting D. Becoming 24. The dream of a successful Scotland is capable of ___. A. Effort B. Achievement C. Performance D. Realization 25. If necessary, part of the responsibility is ___ by the internal security troops. A. Taken on B. Taken over C. Taken in D. Taken up 26. She is a ___ example of what people with disabilities can achieve. A. Shining B. Brightening C. Glamorous D. Gloomy 27. He is a captain who leads ___. A. By instance B. By mirror C. By example D. By sample 28. Japan is often quoted as the prime ___ of a modern industrial nation.A. Example B. Performer C. Instructor D. Pioneer 29. Some argue that the intellectual life of Bulgarians in the nineteenth century was ___ influenced by Russian culture. A. Superficially B. Mightily C. Terribly D. Strongly 30. Peter is an artist himself & has some of his own very interesting ___ on sale in the shop. A. Create B. Creators C. Creations D. Creativity 31. We must continually evaluate the ___ of each change on the hàng hóa as a whole. A. Performing B. Possibility C. Impact D. Affect 32. A couple who gave their 50th blood ___ were presented with awards to mark their achievement. A. Deficiency B. Adequacy C. Plenty D. Donation VII. Choose the word or phrase among A, B, C or D that needs correction. 1. Only after Theodore Roosevelt became president did conservation developed into a major environmental issue in the United States A. Only after B. Developed C. Into D. Environmental 2. Contemporary poet James Merrill writes autobiographical verse that building on remembrances of his childhood. A. Contemporary B. Writes C. Building on D. His 3. Together Rogers và Hammerstein wrote nine musicals, the first of whose was Oklahoma (1943). A. Together B. Musicals C. First D. Whose 4. Benjamin Franklin was the editor of the largest newspaper in the colonies, a diplomatic representative lớn France và later khổng lồ England, & he invented many useful devices A. Was B. The largest C. He invented D. Many 5. Albert Einstein was such brilliant a scientist that many of his colleagues had to study for several years in order to form opinions about his theories. A. Such brilliant a scientist B. Many of his colleagues C. Study D. About VIII. Choose the word or phrase from the box that best fits the blank space in the following passage. Earned took based regard examples saw rest by Jack Ma is one of the world"s greatest living (1) ___ examples ___ of entrepreneurship today. Once a poor lad who survived (2) ___by___ guiding tourists, Ma left no stone unturned to lớn rise above his humble condition & achieve success. One of the first steps he (3) ___took___ in this (4) ___ regard ___ was to lớn improve his communication skills by learning English. Jack was one of the first few individuals who (5) ___saw___ mạng internet as a business opportunity even at a time when the (6) ___rest__ of the world didn"t believe in his thoughts. After starting his first venture using a mere $20000, the entrepreneur (7) __ earned ___ around $800,000 in a matter of just three years. However, it is the e-commerce (8) ___ based ___ venture, "Alibaba", which he founded in the early 2000s that catapulted this entrepreneur to global fame. IX. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank Spare the following passage. Donald John Trump is the 45th President of the United States, in office since January 20, 2017. (1) ___ to being a politician, he is a successful business magnate và television personality as well. The son of a wealthy real estate developer, Trump attended the Wharton School of the University of Pennsylvania before taking (2) ___ of his family"s business. He owned several beauty (3) ___ and ventured into (4) ___ television as well. Expanding the (5) ___ of his ambitions, he entered national politics in the early 2000s & (6) ___ his eyes on the presidential office. As a politician, his career was marred by allegations of sexual (7) ___ và he also earned much (8) ___ for his extravagant lifestyle and (9) ___ comments on immigrants from Islamic nations. (10) ___ the controversies surrounding him, Trump (11) ___ for the năm 2016 presidential election as a Republican và (12) ___ Democratic candidate Hillary Clinton in a surprise victory. Donald Trump is the first person to lớn assume presidency without prior military or government service & at 70, he is also the oldest one to assume the office.1. A. In addition B. In contrast C. Apart D. Other 2. A. Steps B. Charge C. Measures D. Advantages 3. A. Pageants B. Competitions C. Tests D. Examinations 4. A. Realistic B. True C. Actual D. Reality 5. A. Scale B. Scope C. Horizons D. Amount 6. A. Put B. Mix C. Lay D. Lain 7. A. Abuse B. Prejudices C. Misconduct D. Mistakes 8. A. Criticism B. Accusation C. Blame D. Conviction 9. A. Burning B. Confusing C. Respectful D. Controversial 10. A. Thanks lớn B. Other than C. Despite D. With 11. A. Went B. Applied C. Ran D. Struggled 12. A. Won B. Defeated C. Suggested D. Appointed X. Read the passage & choose the correct answer A, B, C or D for each question. Joyce Carol Oates published her first collection of short stories, By The North Gate, in 1963, two years after she had received her master"s degree from the University of Wisconsin and become an instructor of English at the University of Detroit. Her productivity since then has been prodigious, accumulating in less than two decades khổng lồ nearly thirty titles, including novels, collections of short stories và verse, play & literary criticism. In the meantime, she has continued lớn teach, moving in 1967 from the University of Detroit khổng lồ the University of Windsor, in Ontario, and, in 1978, to lớn Princeton University Reviewers have admired her enormous energy, but find a productivity of such magnitude difficult khổng lồ assess. In a period characterized by the abandonment of so much of the realistic tradition by authors such as John Barth, Donald Barthelme, and Thomas Pynchon, Joyce Carol Oates has seemed at times determinedly old- fashioned in her insistence on the essentially mimetic quality other fiction. Hers is a world of violence, insanity, Fractured love, and hopeless loneliness. Although some of it appears lớn come from her own direct observations, her dreams, và her fears, much more is clearly from the experiences of others. Her first novel With Shuddering Fall (1964), dealt with stock oto racing, though she had never seen a race. In Them (1969) she focused on Detroit from the Depression through the riots of 1967, drawing much of her material from the deep impression made on her by the problems of one of her students. Whatever the source and however shocking the events or the motivations, however, her fictive world remains strikingly akin to lớn that real one reflected in the daily newspapers, the television news and talk shows, and popular magazines of our day. 1. What is the main purpose of the passage? A. To reviews Oates" By the North Gate B. Lớn compare some modern writers C. Lớn outline Oates career D. To describe Oates" childhood 2. Which of the following does the passage indicate about Joyce Carol Oates" first publication? A. It was not successful B. It was a volume of short fiction C. It was part of her master"s thesis. D. It was about an English instructor in Detroit 3. Which of the following does the passage suggest about Joyce Carol Oates in terms of her writing career? A. Most of her work is based on personal experience. B. Her style is imitative of other contemporary authors. C. She has produced a surprising amount of fictions in a relative short time. D. She has experienced long nonproductive periods in her writing. 4. The word "fictive" in the passage is closest in meaning khổng lồ ___. A. Imaginary B. Attractive C. Helpful D. Impressive 5. What was the subject of Joyce Carol Oates" first novel? A. Loneliness B. Racing C. Teaching D. Insanity 6. Why does the author mention Oates" book Them? A. It is her best piece of nonfiction B. It is an autobiographyC. It is a typical novel of the 1960"s. D. It is a fictional work based on another person"s experiences. 7. Which of the following would Joyce Carol Oates be most likely to write? A. A romance novel mix in the nineteenth century B. A story with an unhappy ending C. A dialogue for a talk show D. A science fiction novel XI. Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question. Any list of the greatest thinkers in history contains the name of the brilliant physicist Albert Einstein. His theories of relativity led to entirely new ways of thinking about time, space, matter, energy & gravity. Einstein"s work led lớn such scientific advances as the control of atomic energy, even television as a practical application of Einstein"s work. In 1902 Einstein became an examiner in the Swiss patent office at Bern. In 1905, at age 26, he published the first of five major research papers. The first one provided a theory explaining Brownian movement, the zig- zag motion of microscopic particles in suspension. The second paper laid the foundation for the photon, or quantum, theory of light.

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 6 Bài Ôn Tập Văn Miêu Tả (Chi Tiết), Soạn Bài Ôn Tập Văn Miêu Tả

In it he proposed that light is composed of separate packets of energy, called quanta or photons, that have some of the properties of particles and some of the properties of waves. A third paper contained the "special theory of relativity" which showed that time và motion are relative