Bài tập tiếng Anh lớp 2

hijadobravoda.com xin gửi tới quý thầy thầy giáo và những em học sinh bộ đề ôn tập môn giờ đồng hồ Anh lớp 2. Tài liệu gồm các dạng bài bác tập khác biệt với nhiều thắc mắc được tế bào tả bởi hình ảnh giúp cải thiện khả năng tứ duy và củng cố kiến thức và kỹ năng ngữ pháp với từ vựng giờ Anh cho những em học sinh. Dưới đây mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 2 có đáp an

Bộ bài tập giờ Anh lớp 2 theo nhà đề

Name: ................................................ Test 1

Class: ...........

Look at the pictures & matching: (Nhìn hình và nối hình với từ sau mang đến thích hợp) (2d)

1. Pencil + 2. Notebook + 3. Classroom + 4. Lion +

5. Climb + 6. Kick + 7. Happy + 8. Sad +


Fill in the blank: (Điền vào khu vực trống) (1.5d)

1. H__ll__ 2. Goo__ a__te__no__n

3. __welv__ 4. M__n__ay

5. Fa__h__r 6. __eac__er

Complete the dialogue: (Hoàn thành bài đôi thoại sau) (5d)

1. Mai: Hello, I________ Mai. What ____ your _______? Nam: Hello, _________. I __________Nam. _________ to ________ meet _________ Mai: Nice to _______ you, ___________


2. Miss Hien: __________ morning, My _________ is Miss Hien. Bao: Good _________ ________ Hien. I ________ Bao Nice _______ _________you. Miss Hien: _________ lớn _________ ____________, too.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 115 Sgk Toán 8 Tập 1 15 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 1 Trang 115 Sgk Toán 8 Tập 1

Translate into English: (Dịch lịch sự tiếng Anh) (1.5d)

1. Bé cá

2. Cục tẩy, gôm

3. Máy Bảy

4. Đói bụng

5. Ném, vứt

6. Nhảy

Đáp án bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2

I. Look at the pictures & matching:

1. C 2. G 3. F 4. A

5. E 6. B 7. D 8. H

II. Fill in the blank

1. Hello2. Goodafternoon3. Twelve4. Monday5. Father6. Teacher

III. Complete the dialogue:

Hello, I am Mai. What is your name?Hello, Mai. I am Nam. Nice lớn meet you!Nice lớn meet you, too.Good morning, my name is Hien.Good morning miss Hien. I am Bao. Nice lớn meet you.Nice khổng lồ meet you, too.

IV. Translate into English:

1. Fish2. Eraser3. Saturday4. Hungry5. Throw6. Jump


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
hijadobravoda.com
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 9.855 Lượt xem: 40.189 Dung lượng: 324,5 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

bài tập tiếng Anh lớp 2 (Có đáp án) tải về Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA