a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Mình tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Bản thân tên là Nam.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 13


bài xích 1

Bài 1: Look, listen và repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại).

*

a) Hi. My name"s Peter.

Hello, Peter. My name"s Nam.

b) I"m Linda. What"s your name?

My name"s Mai.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin chào. Bản thân tên là Peter.

Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.

b) bản thân tên là Linda. Bạn tên là gì?

Tên của chính bản thân mình là Mai.


bài bác 2

Bài 2: Point and say

(Chỉ cùng nói).

*

Lời giải bỏ ra tiết:

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Linda.

 What"s your name?

My name"s Quan.

Tạm dịch:

Tên của người sử dụng là gì?

Tên của bản thân mình là Phong.

Tên của khách hàng là gì?

Tên của mình là Linda.

Tên của người tiêu dùng là gì?

Tên của mình là Quân.


bài 3

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What"s your name?

My name"s Quan.

What"s your name?

My name"s Peter.

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Mai.

What"s your name?

My name"s Linda.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Quân.

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Peter.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Phong.

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Mai.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Linda.


bài 4

Bài 4: Listen & tick.

(Nghe và đánh dấu chọn).

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linh: I"m Linh. What"s your name?

Peter: Hello, Linh. My name"s Peter. Nice to lớn meet you.

2. Nam: Hi. My name"s Nam. What"s your name?

Linda: Hello, Nam. I"m Linda. Nice lớn meet you.

Tạm dịch:

1. Linh: Tôi là Linh. Tên bạn là gì?Peter: Xin chào, Linh. Tên tôi là Peter. Rất vui được gặp gỡ bạn.2. Nam: Xin chào. Tên tôi là Nam. Tên chúng ta là gì?Linda: Xin chào, Nam. Tôi là Linda. Rất vui được gặp gỡ bạn.

Lời giải đưa ra tiết:

1.a 2. B


bài xích 5

Bài 5: Look & write.

(Nhìn và viết).

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. A: What"s your name?

B: My name"s Peter.

2. A: I"m Mai. What"s your name?

B: My name"s Linda.

Tạm dịch:

1. Các bạn tên là gì? bản thân tên là Peter.

2. Bản thân là Mai. Tên của khách hàng là gì?

Tên của bản thân là Linda.


bài 6

Bài 6: Let’s sing

(Chúng ta cùng hát).

The alphabet song

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Now I know my ABCs.

Next time will you sing with me?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bài hát bảng chữ cái

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Bây giờ đồng hồ tôi đang biết bảng vần âm ABC rồi.

Xem thêm: Bài Văn Tả Em Bé 4-5 Tuổi Ngắn, Tả Một Em Bé Chừng 4

Bạn sẽ cùng hát tiếp với tôi chứ?

hijadobravoda.com 


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 180 phiếu
Bài tiếp sau
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.