Bài 1: Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)a) What's your name? các bạn tên là gì? My name's Linda. Bản thân tên là Linda. B) How bởi you spell your name? Tên bạn đánh vần rứa nào?


Lesson 2 (Bài học 2)

Bài 1: Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe với lặp lại)

Click tại phía trên để nghe:

a) What"s your name? các bạn tên là gì?

My name"s Linda. Mình tên là Linda.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 14

b) How vì you spell your name?

Tên các bạn đánh vần gắng nào?

L-l-N-D-A.

Bài 2: Point & say. (Chỉ và nói).

Click tại trên đây để nghe:

a) How vì chưng you spell your name?

Tên bạn đánh vần nỗ lực nào?

L-l-N-D-A.

b) How do you spell your name?

Tên chúng ta đánh vần nỗ lực nào? P-E-T-E-R.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta thuộc nói).

What"s your name? chúng ta tên là gì?

My name"s Hoa. Bản thân tên là Hoa.

How vày you spell your name?

Tên bạn đánh vần nạm nào?

H-0-A

What"s your name? các bạn tên là gì?

My name"s Quan. Bản thân tên là Quân.

How vị you spell your name?

Tên các bạn đánh vần cầm cố nào? Q-U-A-N.

Bài 4: Listen & number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

a 4 b 2 c 1 d

Audio script

1. Peter. My name"s Peter.

Mai: Hello, Peter. My name"s Mai.


2. Linda: My name"s Linda. What"s your name?

Quan: Hi, Linda. My name"s Quan.

3. Mai: How do you spell your name?

Linda: L-I-N-D-A.

4. Quan: How bởi you spell your name?

Peter: P-E-T-E-R.

Bài 5: Read and match. (Đọc và nối).

— c 2-b 3 - a

1. A: Hi. My name"s Linda. Xin chào. Mình tên là Linda.

B: Hi, Linda. I"m Hoa. Xin chào, Linda. Mình tên là Hoa.

A: What"s your name? chúng ta tên là gì?

B: My name"s Peter. Bản thân tên là Peter.

A: How do you spell your name?

Tên các bạn đánh vần vậy nào?

B: N-A-M.

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

What"s your name? các bạn tên là gì?

My name"s Hoa. Mình tên là Hoa.

Xem thêm: Viết Bài Tập Làm Văn Số 5 Lớp 7, Văn Lập Luận Chứng Minh, Bài Viết Số 5 Lớp 7: Đề 1 Đến Đề 5 (42 Mẫu)

How vì you spell your name?

Tên bạn đánh vần ráng nào?

H-O-A.

hijadobravoda.com


comment
Bài tiếp theo
Gửi bài bác tập bắt buộc giải - Nhận trả lời trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật

Bài giải new nhất


Bài giải tiên tiến nhất các môn khác


*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: hijadobravoda.com
gmail.com