Giải bài bác tập Unit 16. Vì you have any pets? (Bạn có thú nuôi không?) trang 64 Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 3 mới


A. PHONICS và VOCABULARY (Phát âm với Từ vựng)

1. Complete và say aloud (Hoàn thành với đọc to)

*

Hướng dẫn giải:

1. Parrot

2. Dog

Tạm dịch:

1. Bé vẹt

2. Nhỏ chó

2. Find và circle the words.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 16

(Tìm với khoanh tròn các từ.)

*

Hướng dẫn giải:

*

3. Look & write. (Nhìn và viết.)

*

Hướng dẫn giải:

2. Two rabbits

3. Four dogs

4. Three parrots

Tạm dịch:

1. 3 nhỏ mèo

2. 2 con thỏ

3. 4 bé chó

4. 3 bé vẹt

B. SENTENCE PATTERNS (Cấu trúc câu)

1. Read và match. (Đọc với nối)


*

Hướng dẫn giải:

1. C

2. E

3. B

4. A

5. D

Tạm dịch:

1. Các bạn có loài vật nuôi làm sao không?

2. Có, tôi có.

3. Tôi gồm 2 con thỏ.

4. Thỏ của chúng ta ở đâu?

5. Chúng ở trong vườn.

2. Look and write. (Nhìn và viết.)

*

Hướng dẫn giải:

1. No, I don"t.

2. Yes, I do.

3. They"re on the table.

4. They"re in the fish tank.

Tạm dịch:

1. Nam: chúng ta có bé thỏ làm sao không, Linda?

Linda: Không, tớ không có.

2. Mai: chúng ta có nhỏ vẹt nào không, Nam?

Nam: Có, tớ có.

3. Nam: bé mefu của bạn ở đâu?

Mai: bọn chúng ở bên trên bàn.

4. Linda: Cá vàng của chúng ta ở đâu?

Tony: bọn chúng ở vào bể cá.

3. Put the words in order. (Sắp xếp các từ.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Vì you have any cats?

2. I have two cats.

3. Where are your parrots?

4. They are in the cage.

Tạm dịch:

1. Các bạn có bé mèo nào không?

2. Tôi có 2 nhỏ mèo.

3. Những bé vẹt của chúng ta ở đâu?

4. Bọn chúng ở vào lồng.

C. SPEAKING (Nói)

Read và ask the questions (Đọc với đặt câu hỏi)

*

Hướng dẫn giải:

a. Vị you have any parrots?

b. How many tortoises vày you have?

c. Where are your cats?

d. Where"s your rabbit?

Tạm dịch:

1. Chúng ta có bé vẹt làm sao không? - Có. Tôi gồm 2 con vẹt.

2. Chúng ta có từng nào con rùa cạn? - Tớ tất cả 2 bé rùa cạn.

3. Những con mèo của người sử dụng ở đâu? - bọn chúng ở bên dưới bàn.

4. Bé thỏ của công ty ở đâu? - nhỏ thỏ của tôi ở đây.

D. READING  (Đọc)

1. Read và tick. (Đọc cùng chọn)

*

Hướng dẫn giải:

*

Tạm dịch:

Tên của tớ là Mai. Những người bạn của tớ và tôi có một số trong những vật nuôi. Peter có một con mèo. Anh ấy nuôi nó vào nhà. Phong có 1 con chó. Anh ấy cũng nuôi nó vào nhà. Nam có 3 con cá vàng. Anh ấy nuôi nó vào bể cá. Mary gồm 2 con thỏ. Cô ất nuôi nó vào vườn. Linda có 1 con vẹt. Cô ấy nuôi nó trong lồng. Với tôi có một con vẹt. Tôi cũng nuôi nó vào lồng.

1. Peter có một con chó.

2. Phong có một con chó.

3. Nam có 3 con rùa cạn.

4. Mary có một con thỏ.

5. Linda có 1 con vẹt.

6. Mai có 1 con cá vàng.

2. Read the text và write.  (Đọc chữ cùng viết.)

My name is Mai. My friends & I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in the house. Phong has a dog. He keeps it in the house too. Nam has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits. She keeps them in the garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. And I have a parrot. I keep it in a cage too. Where do they keep their pets?

1. Peter: in the house

2. Mary: ___________

3. Phong: ___________

4. Linda: ___________

5. Nam: ___________

6. Mai: ___________

 Hướng dẫn giải:

1. Peter: in the house

2. Mary: in the garden

3. Phong: in the house

4. Linda: in a cage

5. Nam: in the fish tank

6. Mai: in a cage

Tạm dịch:

Họ nuôi thú nuôi sinh hoạt đâu?

1. Peter: vào nhà

2. Mary: trong vườn

3. Phong: trong nhà

4. Linda: vào lồng

5. Nam: vào bể cá

6. Mai: trong lồng

E. WRITING (Viết)

1. Look & write.

Xem thêm: Mẫu Giấy Mời Dự Lễ Kỷ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Mẫu Giấy Mời Cực Đẹp

 (Nhìn và viết)

*

Hướng dẫn giải:

1. Parrot

2. Cat

3. Goldfish

4. Rabbits

Tạm dịch:

Xin chào! Tên của tớ là Linda. Tớ gồm một vài ba thú nuôi. Đây là con vẹt của tớ. Nó ở trong nhà của tớ. Cùng đó là con mèo của tớ. Nó sinh sống cạnh bể cá. Tớ cũng có 2 bé cá vàng. Bọn chúng ở vào bể cá. Tớ tất cả 3 nhỏ thỏ. Bọn chúng ở trong vườn.