Bài tập vào cuối tuần tiếng anh 4 tuần 6 unit 3: Phần nâng cao. Câu chữ của phiếu bài bác tập nằm gọn gàng trong công tác học của tuần 6. Nhằm mục đích giúp những em củng ráng lại con kiến thức, ôn tập và rèn luyện môn giờ đồng hồ anh lớp 4. Chúc những em học tốt!


Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 3

Exercise 5: Quick answer. See the example. ( trả lời nhanh. Coi ví dụ.)

 Question ( Q)Answer ( A )
0What is the day after Monday?Tuesday
1

What is the day before Friday?

 
2What is the last day of the week? 
3What is the first day of the week? 
4Monday is between Sunday & ..... 
5What is the day after Tursday? 

Exercise 6: Find the words ( kiếm tìm từ.)

dayfirstmonthyearvisit
zooplaymusichomeevery

*

Exercise 7: Read the passage about a Paul"s week và fill in the blank. ( Đọc đoạn văn về 1 tuần của Paul với điền thông tin vào nơi trống.)

Hello. My name is Paul. I go khổng lồ school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursday và Fridays. On Monday và Thursday, I play football. I go lớn the library on Tuesday & watch TV on Fridays. At weekends, I do not go to lớn school. On Saturdays, I go swimming. I also ride my xe đạp on Saturdays. On Sundays, I draw a picture và play chess. This is my week.

 
DaysWhat does Paul do?
1. Mondays 
2. Tuesdays 
3. Wednesdays 
4. Thursday 
5. Fridays 
6. Saturdays 
7. Sundays 
What about you?
 
DaysWhat vì you do?
1. Mondays 
2. Tuesdays 
3. Wednesdays 
4. Thursday 
5. Fridays 
6. Saturdays 
7.

Xem thêm: Bài Tập Về Các Biện Pháp Tu Từ Có Đáp Án, Luyện Tập Về Các Biện Pháp Tu Từ

Sundays
 

Exercise 8: Write the words in order. ( Viết từ theo đúng trật tự câu.)