Tổng hợp những bài tập phần: E. Writing - Unit 7. Television -SBT tiếng Anh 6 - Global Success (Kết nối tri thức)


bài bác 1

1. Use the conjunction at the over of the sentence to lớn connect two simple sentences. 

(Sử dụng liên từ nghỉ ngơi cuối câu nhằm nối nhì câu đơn.)

1. We wanted to watch Pinocchio. We turned lớn the Movie channel. (so) 

(Chúng tôi mong mỏi xem Pinocchio. Chúng tôi đã đưa sang kênh Phim.) 

=>____________________________________________________

2. You can watch The Pig Race. You can watch Who"s Faster after that. (and) 

(Bạn rất có thể xem The Pig Race. Bạn cũng có thể xem Who’s Faster sau đó.)

=>____________________________________________________

3. I"m interested in the history of television. I lượt thích reading books about it. (so)

(Tôi suy xét lịch sử của truyền hình. Tôi mê say đọc sách về nó.)

=>____________________________________________________

4. I love films. I don"t lượt thích watching them on television. (but)

(Tôi yêu thích phim. Tôi không ham mê xem bọn chúng trên truyền hình.)

=>____________________________________________________

5. The Haunted Theatre is frightening. Children love it. (but) 

(The Haunted Theatre thật xứng đáng sợ. Trẻ em thích nó.)

=>____________________________________________________

Phương pháp giải:

- so: vì vậy

- and:

- but: nhưng

Lời giải đưa ra tiết:

1. We wanted lớn watch Pinocchio, so we turned lớn the Movie channel. 

(Chúng tôi ý muốn xem Pinocchio cần đã gửi sang kênh Phim.)

2. You can watch The Pig Race, and Who"s Faster after that. 

(Bạn hoàn toàn có thể xem The Pig Race và Who"s Faster sau đó.)

3. I"m interested in the history of television, so I lượt thích reading books about it. 

(Tôi suy xét lịch sử của truyền hình do vậy tôi thích đọc sách về nó.)

4.I love films, but I don"t lượt thích watching them on television. 

(Tôi mê say phim dẫu vậy tôi không thích xem bọn chúng trên TV.)

5. The Haunted Theatre is frightening, but children love it. 

(The Haunted Theatre rất đáng để sợ nhưng trẻ em rất đam mê nó.)


bài bác 2

2. Read the passage and write questions for the answers. 

(Đọc đoạn văn với viết thắc mắc cho câu trả lời.)

Hollywood, in Los Angeles, is full of movie studios & movie stars. Hollywood, which started in 1909, is now known as the centre of the American film industry. If you come lớn the đô thị of Hollywood, you can visit the Walk of Fame, where there are stars for famous actors and actresses lượt thích Marilyn Monroe. You can also visit Universal Studios, where they make films. 

1. - _____________?

- In Los Angeles. (Ở Los Angeles.)

2. ______________?

- In 1909. (Năm 1909.)

3. _______________?

- The centre of the American film industry. 

(Trung trung khu của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 7 television

)

4. _______________?

- The Walk of Fame. (Đại lộ Danh vọng.)

5. _______________?

- It"s a place where they make films. (Đó là chỗ họ có tác dụng phim.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Hollywood, nghỉ ngơi Los Angeles, có rất đầy đủ các xưởng phim với các ngôi sao sáng điện ảnh. Hollywood, ra đời vào năm 1909, hiện được biết đến như là trung trọng tâm của ngành công nghiệp điện hình ảnh Hoa Kỳ. Nếu đến tp Hollywood, chúng ta cũng có thể ghé thăm Đại lộ Danh vọng, nơi bao gồm những ngôi sao 5 cánh của các diễn viên, nàng diễn viên danh tiếng như Marilyn Monroe. Chúng ta có thể ghé thăm Universal Studios, vị trí họ có tác dụng phim.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Where is Hollywood?

(Hollywood nghỉ ngơi đâu?)

2. When did Hollywood start?

(Hollywood đã bước đầu từ lúc nào?)

3. What is Hollywood known as?

(Hollywood được điện thoại tư vấn là gì?) 

4. Where can you visit if you come lớn Hollywood?

(Nơi chúng ta cũng có thể đến thăm khi tới Hollywood.)

5. What is Universal Studios?

(Universal Studios là gì?)


*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. I lượt thích the Country Fair: Pig Race programme on the Around the World channel. It"s on at 19.00 on Saturday. This programme is about a competition of pigs racing. I like it because the pigs are so cute & their race is really funny and exciting.

(Tôi thích chương trình Country Fair: Pig Race trên kênh Around the World. Vào mức 19 giờ sản phẩm Bảy. Chương trình này nói tới cuộc thi đua lợn. Tôi ham mê nó vì những bé lợn rất dễ thương và đáng yêu và cuộc đua của bọn chúng thực sự vui nhộn với thú vị.)

2.

Xem thêm: Anh Có Biết Vì Sao Lá Cây Lại Màu Xanh Lyric, Lý Do Anh Xuất Hiện

I like the Junk Workshop programme on VTV3 channel. It"s on at 20.00 on Sunday. In this programme, I learn to lớn save & make different things from the items we usually throw away after using things like cans, bottles,or papers. I also learn khổng lồ be more creative. I lượt thích this programme because it’s very interesting và useful.

(Tôi thích chương trình Junk Workshop trên kênh VTV3. Đó là lúc 20 giờ ngày nhà nhật. Trong công tác này, tôi học tập cách tiết kiệm ngân sách và chi phí và làm các thứ không giống với phần lớn thứ họ thường quăng quật đi sau khoản thời gian sử dụng như lon, chai hoặc giấy tờ. Tôi cũng học cách sáng tạo hơn. Tôi thích công tác này vày nó hết sức thú vị cùng hữu ích.)