... 3. Chất hữu Y có công thức phân tử là C9H8O2. Y không tác dụng với Na và không có phản ứng tráng gơng nhng Y lại phản ứng vớiNaOH khi đun nóng theo tỷ lệ mol là 1 : 2. Vậy công thức ... axetatCâu 13. Chất hữu X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H6Cl2. Đun nóng X với dung dịch NaOH đợc chất hữu Y. Ycó khả năng tham gia phản ứng tráng gơng. Công thức cấu ... H-COO-C6H4-CH=CH2. Câu 4. Chất hữu đơn chức X có công thức phân tử là C6H10O2. Khi cho X tác dụng với NaOH đun nóng cho muối có công thức phân tửC3H3O2Na và chất hữu Z. Z tác dụng với...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh theo chuyên đề có đáp án


*

*

... week is a doctor .TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10CHUYÊN ĐỀ 5 -Relative Clause ( Defining & Non-defining ) -Word form + Reading Unit 6&7 ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 44. A policeman who rescued ... LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 340. People ……….outlook on life is optimistic are usually happy people .A. whose B. whom C. that D. which ANSWER KEY 1.A 2.B 3.B 4.A 5. B 6.A ... .3. A file which has all the information is on the top shelf .TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 5 IV. SENTENCES TRANSFORMATION1. The woman is reading books. She is my friend’s...
*

... OrTÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10CHUYÊN ĐỀ 7 -Connectives ( And, or, but, so, because, as, since, however, therefore, moreover, when, if ) -Word form + Reading Unit 9 ÔN TẬP TIẾNG ANHY 9 ... because……………………………………………………7. She couldn’t come to class because of her sicknessTÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10 ÔN TẬP TIẾNG ANHY 9 1I. MULTIPLE CHOICE :1. The students in grade 9 worked extremely hard ... knocked down. Fires may start and do more damage than the quake itself.TÀI LIỆU ÔN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10 ÔN TẬP TIẾNG ANHY 9 3  As……….…………………………………………………….8. Because she studied hard, she passed...
*

... ADBbadD. BdAabD5 Đoàn Đình Doanh – QN TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP DI TRUYỀN HAY& KHÓLUYỆN THI ĐẠI HỌCGồm các chuyên đề: 1. CSVC & CCDT (21 câu) 2. CÁC QUI LUẬT DT - PHẢ HỆ (24 ... 28,91% D. Số khácCâu 17: Xét sự di truyền một căn bệnh hiếm gặp ở người tại một gia đình theo phả hệ bên đây, hãycho biết khả năng lớn nhất của quy luật di truyền chi phối căn bệnh là gì:A. ... người con thứ 3 là gái đều bình thườngc. Sinh 2 người con đều bình thườngd. Sinh 2 người con khác giới tính và đều bình thườnge. Sinh 2 người con cùng giới tính và đều bình thườngg. Sinh...
*

... Mệnh đề khẳng định = UNLESS + Mệnh đề phủ định2) IF + Mệnh đề phủ định = UNLESS + Mệnh đề khẳng địnhCách dịch đối với câu dùng UNLESS / OR:1) Nếu UNLESS ( hoặc OR) đặt đầu câu thì dịch mệnh đề ... OR) đặt đầu câu thì dịch mệnh đề chính ( mệnh đề bên phải dấu phẩy) trước.2) Nếu UNLESS ( hoặc OR) đặt giữa câu thì dịch từ trái qua phải.BÀI TẬP ÁP DỤNGHãy chọn một câu trả lời đúng nhất ... gathered………….the piano.A) round B) in C) to D) on Giáo viên: Le Thi Minh Hue Trang 31BÀI TẬP VỀ SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ TỪ VÀ ĐỘNG TỪHãy chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu dưới đây:1. Jane a new...
... BÀ I TẬ P TẬP 1 TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUYÊN ĐỀ CHỌN CÂU ĐỒNG NGHĨA TIẾNG ANH 1Choose the sentence – A, B, C or D – which is closest meaning to the printed ... next December. A. Bill went to Paris in December. ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUYÊN ĐỀ CHỌN CÂU ĐỒNG NGHĨA TIẾNG ANH 2B. Bill shouldn’t go to Paris next December. C. Bill will open a business ... didn’t cheat in the exam, you wouldn’t be punished. ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUYÊN ĐỀ CHỌN CÂU ĐỒNG NGHĨA TIẾNG ANH 3A. You were not punished as you didn’t cheat in the exam. B. You didn’t...
... school. Bài dịchTrong tất cả các môn tôi học ở trường, tôi nghĩ rằng tiếng Anh là quan trọng nhất. Chủ yếu nhờthông qua tiếng Anh mà chúng ta có thể tiếp cận nhiều nguồn kiến thức đa dạng. Tiếng Anh ... BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU THEO CHỦ ĐỀPHẦN 1Life in the city Bài mẫuLife in the city is full of activity. Early in the morning ... đến tiếng Anh. Tất cả những công trình nghiên cứu nguyên bản của các nhà khoa học, kinh tế học,triết học, tâm lý học vĩ đại đều đã được dịch sang tiếng Anh. Vì thế những ai hiểu biết về tiếng Anh...
... 15: WOMEN IN SOCIETY Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.1. A. women B. movie C. lose D. prove2. A. intellectual B. international C. interview ... men and women that co-operation and mutual aid are far more productive than the divider camp ofmen and women. Society is changing and with it the role of men and women. In many fields women havecome ... time, the Industrial Revolution in Europe and North America further divided the roles ofmen and women. Before the Industrial Revolution most people worked in farming or crafts-making, both ofwhich...
Copyleft ... Ketchup : Sốt cà chua 'ketʃəp Lemon Tea : Trà chanh 'lemən tɪː Lemon Wine : Rƣợu chanh 'lemən waɪn Lemonade : Nƣớc chanh lemə'neɪd Macaroon : B. hạnh nhân mækə'ruːn ... viên 'tɪːtʃə Technician : N. kĩ thuật tek'nɪʃn Theologian : N. thần học θɪə'ləʊdʒɪən Theoretician : N. lý thuyết Theorist : N. lý luận học 'θɪərɪst Thinker : Nhà tƣ tƣởng...
... BÀI TẬP TIẾNG ANH THEO CHUYÊN ĐỀUNIT 1. SUBJECT, OBJECT, POSSESSIVE PRONOUN,QUESTIONI. Cirle the best option ... school? ___________________________________________________35. Were you taught how to apply this theory by your teachers? _________________________________IV. Rewrite the second sentence in such...
... __________________________________________Part 2: Bài 1: Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:1. bro… r 4. Fa her 2. mo her 5. a nt3. n…me 6. s n Bài 2: Hoàn thành các câu sau và dịch sang tiếng Việt1. ... mình.…………………………………………………………………………………………CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, CON VẬTPart 1: Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau._ pple _ at o_topus tw_ c_ock_ ook f_ sh d_or p_ ncil t_ble t_n Bài 2: Em hãy nhìn vào tranh và viết ... their Của họ, của chúng nó Bài tập 1: Điền " am, is, are" vào các câu sau1. It a pen. 2. Nam and Ba fine.3. They nine.4. I Thu.5. We engineers. Bài tập 2: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm...
... TỪ (CÓ ĐÁP ÁN) Chuyên đề 4: BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG –CÓ ĐÁP ÁN Chuyên đề 5: BÀI TẬP CÂU GIÁN TIẾP CÓ ĐÁP ÁN Chuyên đề 6: LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TỪ LOẠI CÓ ĐÁP ÁN Chuyên đề 7: LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ... BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Cuốn sách bao gồm: Chuyên đề 1: BÀI TẬP PHÁT ÂM VÀ TRỌNG ÂM CÓ ĐÁP ÁN Chuyên đề 2: TỔNG HỢP BÀI TẬP VỀ THÌ CÓ ĐÁP ÁN Chuyên đề 3: LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CỤM ĐỘNG ... ÁN Chuyên đề 7: LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐẢO NGỮ (CÓ ĐÁP ÁN) Chuyên đề 8: 50 BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU CÓ ĐÁP ÁN (TỰ LUẬN)Với cuốn sách này chắc chắn sẽ giúp các bạn học tiếng Anh lượng kiến thức tham khảo và...

Xem thêm: Mâm Cơm Cúng Ngoài Trời Đêm Giao Thừa, Cách Bày Mâm Cúng Giao Thừa Ngoài Trời Chuẩn Nhất


... Bài tập chuyển đổi câu ADVANCED CPE KEY WORDS TRANSFORMTION : 1.Louise should have been given more time...
Từ khóa: bai tap tieng anh theo chuyen debài tập tiếng anh theo chuyên đề thi đại họcbài tập tiếng anh theo chuyên đề có đáp ándownload bai tap tieng anh theo chuyen deon tap tieng anh theo chuyen debài tập trắc nghiệm tiếng anh theo chuyên đềbài tập ngữ pháp tiếng anh theo chuyên đềtrắc nghiệm tổng hợp tiếng anh theo chuyên đềluyện thi đại học tiếng anh theo chuyên đềnhững bài luận tiếng anh theo chủ đềôn thi đại học tiếng anh theo chuyên đềcách viết bài luận tiếng anh theo chủ đềbài tập tiếng anh về mệnh đề danh từnhững bài nói tiếng anh theo chủ đềcác bài nói tiếng anh theo chủ đềGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8