Bài viết sẽ tóm tắt triết lý trọng trọng điểm và đưa ra những bài xích tập thì lúc này đơn với hiện tại tiếp tục kèm theo giải đáp giải thích chi tiết để thí sinh hoàn toàn có thể nắm rõ cách áp dụng của từng một số loại thì trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn thường mở ra nhiều trong những bài thi. Đây cũng là hai thì trong tiếng Anh các thí sinh chưa sáng tỏ được hoặc tất cả sự nhầm lẫn. Bởi vậy, bài viết sẽ nắm tắt lý thuyết trọng trung tâm và chỉ dẫn những bài xích tập kèm theo lời giải giải thích cụ thể để thí sinh có thể nắm rõ cách sử dụng của từng các loại thì trong tiếng Anh.

Tóm tắt triết lý về thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn

Trước khi làm bài xích tập thì hiện tại đơn và bây giờ tiếp diễn, thí sinh cần xem lại kim chỉ nan của những thì sau:

Thì hiện tại đơn

1. Giải pháp dùng: mô tả những hành động, đặc điểm và kiến thức đang ra mắt trong hiện tại tại.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + V1

Câu che định: S + vị not /does not + V1

Câu nghi vấn:

Cấu trúc thắc mắc Yes/No: Do/does + S + V-inf?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: Am/ is/are + S + complement?

Tìm gọi thêm về thi tương lai tiếp diễn tại: Thì lúc này đơn (present simple)

Thì bây giờ tiếp diễn

1. Giải pháp dùng: mô tả hành hễ đang xảy ra tại thời gian nói.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

Câu che định: S + am/ is/ are not +V-ing

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Cấu trúc câu hỏi thông tin: tự hỏi + am/ is/ are + S + V-ing?

Tìm hiểu thêm về thi tương lai tiếp tục tại: Thì hiện nay tại tiếp diễn (Present continuous tense)

Bài tập thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn

1. It (rain) _____________, don’t forget your umbrella!

2. Asia (be) _____________ the name of a continent.

3. Right now, I (study) _______________ at a community college in Boston.

4. Scientists (look) _________________ for a cure for Covid 19.

5. My mother (work) ________________ as a teacher in an elementary school.

6. Every evening, the old man (take) ______________ his dog out for a walk.

7. The train (leave) _____________________ the station at 7 am.

8. Climate change (destroy) ______________ many coastal cities.

9. Math (be) _________________ a compulsory subject in most schools.

10. The sun (rise) _________________ in the East & (set) _____________ in the West.

11. He usually (ride) ________________ his bicycle around the lake near his house.

12. Hey! Answer me! I (talk) ____________ to you!

13. I (look) __________________ for a job at the moment.

14. We (recruit) _______________ some new staff, are you interested?

15. There (be) _________________ many great universities in big cities.

Đáp án và giải thích

Đáp án

Giải thích

1. Is raining

Vì vào câu có thông tin “don’t forget your umbrella” (đừng quên mặc dù của bạn), hoàn toàn có thể suy ra rằng hành động “mưa” đang ra mắt trong thời khắc nói, bắt buộc động từ sẽ tiến hành chia theo thì bây giờ tiếp diễn.

2. Is

Câu này nói tới một thực sự không đổi khác nên là “Châu Á là một lục địa” thì lúc này đơn sẽ tiến hành sử dụng.

3. Am studying

Trong câu này hành động học “study” là 1 trong việc kéo dãn một cách tạm thời trong thời điểm này tại phải động từ học sẽ được chia theo thì lúc này tiếp diễn.

4. Are looking for

Vì động từ tìm tìm “look for” một cách chữa trị là một hành vi đang diễn ra trong lúc này một cách trong thời điểm tạm thời nên thì hiện tại tiếp diễn sẽ được sử dụng.

5. Works

Do hành động làm việc “work” là một hành động diễn ra trong lúc này và không có dấu hiệu chuyển đổi trong tương lai nên thì lúc này đơn sẽ tiến hành sử dụng.

6. Takes

Việc người bầy ông dắt “take” chó đi bộ mỗi buổi tối là một trong thói quen yêu cầu thì hiện tại đơn sẽ được sử dụng cho hành vi dắt.

7. Leaves

Việc bé tàu bong khỏi “leave” bên ga thời gian 7 giờ mô tả một định kỳ trình thắt chặt và cố định nên thì bây giờ đơn sẽ được sử dụng mang đến động từ rời đi.

8. Is destroying

Vì vấn đề sự biến hóa khí hậu “climate change” đang diễn ra một cách tạm thời trong bây giờ nên cồn từ phá diệt “destroy” sẽ được chia theo thì hiện tại tiếp diễn.

9. Is

Vì câu hỏi môn toán là một trong môn học bắt buộc những trường trung học là một thực sự trong bây giờ và không tồn tại khả năng biến đổi nên cồn từ to-be sẽ tiến hành chia theo thì hiện tại đơn.

10. Rises; sets

Việc mặt trời mọc “rise” ở hướng Đông với lặn “set” ở hướng tây là một sự thật không biến đổi nên đụng từ mọc và lặn sẽ tiến hành chia theo thì bây giờ đơn

11. Rides

Việc đạp xe cộ “rides” xung quanh hồ được tiến hành một cách liên tục nên đây có thể được coi là một thói quen, vày vậy hành động đạp xe sẽ tiến hành chia theo thì bây giờ đơn.

12. Am talking

Dựa vào những dấu hiệu như “này” (hey) “hãy vấn đáp tôi” (answer me) chúng ta rất có thể thấy đấy là một câu nói diễn ra trong hiện tại tại, vì vậy hành vi nói sẽ được chia thì bây giờ tiếp diễn.

13. Am looking

Dựa vào dấu hiệu tại thời điểm này và thực chất của hành vi tìm việc “look for a job” là một hoạt động tạm thời cho khung người chưa hễ từ tìm kiếm dưới dạng bây giờ tiếp diễn.

14. Are recruiting

Câu này đang bộc lộ một lời nói, rất có thể xác định phụ thuộc dấu hiệu “bạn có thân mật không” - are you interested - trong khi động từ tuyển dụng “recruit” là một hành động kéo nhiều năm một cách trong thời điểm tạm thời nên chúng ta cũng có thể chia hễ từ theo thì hiện tại tiếp diễn.

15. Are

Vì bài toán có nhiều trường đh ở các thành phố phệ là một sự thật và không có dấu hiệu biến hóa trong tương lai cần động từ khổng lồ be sẽ được chia thì hiện tại đơn.

Xem thêm: 230 Câu Trắc Nghiệm Toán 9 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết, 1000 Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Lớp 8 Có Đáp Án

Trên đó là bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp nối có phân tích và lý giải đáp án chi tiết. Tín đồ đọc rất có thể để lại bình luận phía dưới bài viết nếu có thắc mắc để được giải đáp.

Làm thêm nhiều bài bác tập tại: bài bác tập thì quá khứ đơn, thừa khứ tiếp tục và hiện tại hoàn thành