Bạn đang xem: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 – Tuần 21 Trang 13, Luyện Từ Và Câu Tại hijadobravoda.com

Luyện từ và câu – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – 1. Đọc bài thơ và ghi vào chỗ trống… hijadobravoda.com hijadobravoda.com

1.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng việt lớp 3 tập 2 trang 13

Đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 3 tập 2 – tuần 21 trang 13

Đọc bài thơ và ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây :

Ông trời bật lửa

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi !

 

Mưa ! Mưa xuống thật rồi !

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

Làm bé bừng tỉnh giấc.

 

Chớp bỗng loè chói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông trời bật lửa

Xem lúa vừa trổ bông.

 

 

Tên sự vật được nhân hoá

Cách nhân hoá

Các sự vật được gọi bằng

gì?

Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào ?

Tác giả nói với sự vật (mưa) thân mật như thế nào?

……….

………..

 

 

……….

 

 

……….

 

 

2. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ở đâu ?”:

a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

3.

Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi :

Câu hỏi

Trả lời

 

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu ?

 

 

……………………………………

 

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống ở đẩu?

 

 

……………………………………

 

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ điều gì ?

 

 

………………………………….

TRẢ LỜI:

1. a) Đọc bài thơ và ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây :

Ông trời bật lửa

 Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi !

 

Mưa ! Mưa xuống thật rồi!

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

Làm bé bừng tỉnh giấc.

 

Chớp bỗng lòe chói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ ! Ông trời bật lửa

Xem lúa vừa trổ bông. 

Tên sự vật được nhân hoá

Cách nhân hoá

Các sự vật được gọi bằng

gì?

Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào ?

Tác giả nói với sự vật (mưa) thân mật như thế nào?

– Chị

– mây

– trăng sao

– sấm

– đất

 

 

– Mưa

– Mặt trời

 Chị

 

 

 

 ông

 

 

 

 

 

 Ông

 

 

 kéo đến

 trốn

 vỗ tay cười

 nóng lòng

 chờ đợi,

 hả hê

 uống nước

 

 xuống

 

 bật lửa

 

 

 Tác giả thủ thỉ với mưa như nói với một người bạn thân thiết, trong lời nói còn chứa đựng sự dỗ dành, năn nỉ. Xuống đi nào, mưa ơi !

2. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”

a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

3. Đọc lại bài tập đọc ơ lại với chiến khu và trả lời câu hỏi : 

Câu hỏi

Trả lời

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu ?

Câu chuyện kể trong bài diễn ra vào thời kì đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, ở trên một chiến khu.

 

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sổng ở đâu ?

Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống trong một cái lán.

 

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưỏng khuyên họ điều gì ?

Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về sống với gia đình.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 11 Sgk Trang 17 Sgk Đại Số 11, Bài 2 Trang 17 Sgk Đại Số 11

 

Học Tốt – Giải Bài Tập Offline

Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

*
*

Các bài học liên quan

Luyện từ và câu – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Từ khóa Sách giáo khoa Sách bài tập Môn tự nhiên Môn xã hội Giải bài tập Tài liệu Môn học Lời giải chi tiết Để học tốt Môn học Toán Tiếng việt Lịch sử Ngữ văn Hóa học Vật lý Công nghệ Tin học Sinh học Để học tốt, hướng dẫn giải bài tập, tổng hợp lời giải hay soạn văn, văn mẫu các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, GDCD, Công nghệ, Tin học… từ lớp 1 – 12