(1) Đọc bài thơ : Đồng hồ báo thứcBác kim giò thận trọngNhích từng li, tùng liAnh kim phút làm lìĐi từng bước, từng bước.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng việt lớp 3 tập 2 trang 22


Câu 1

 Đọc bài thơ :

Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước.

 

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

 Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang.

a) Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi trong bảng sau :

Những vật nào được nhân hoá ?

Những vật ấy được nhân hoá bằng cách nào ?

Những vật ấy được gọi bằng gì?

Những vật ấy được tả bằng

những từ ngữ nào ?

M : Kim giờ

bác

thận trọng nhích từng li, từng li

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

b) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

…………………………………………………………………………

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ, chú ý các sự vật được nhân hóa trong bài. Từ đó chỉ ra được hình ảnh mà em thích nhất và giải thích.

Lời giải chi tiết:

 

Những vật nào được nhân hoá ?

Những vật ấy được nhân hoá bằng cách nào ?

Những vật ấy được gọi bằng gì?

Những vật ấy được tả bằng

những từ ngữ nào ?

M : Kim giờ

bác

thận trọng nhích từng li, từng li

Kim phút

anh

lầm lì, đi từng bước, từng bước.

Kim giây

tinh nghịch chạy vút lên trước hàng.

Ba kim

 

cùng tới đích, rung một hồi chuông vang.

 b) Em thích hình ảnh ba chiếc kim cùng tới đích một lúc, bởi vì tuy mỗi chiếc kim có mỗi tính cách khác nhau nhưng cả ba đều có trách nhiệm hoàn thành công việc chung.


Câu 2

Dựa vào bài thơ trên, viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau :

a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào ?

Bác kim giờ …………………

 b) Anh kim phút đi như thế nào ?

Anh kim phút ………

c) Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào ?

Bé kim giây ……………………

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em chú ý tới hoạt động của mỗi chiếc kim trong bài thơ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Bác kim giờ nhích về phía trước một cách thận trọng.

b) Anh kim phút đi từng bước, từng bước lầm lì.

c) Bé kim giây tinh nghịch chạy vút lên trước hàng thật nhanh.


Câu 3

Viết câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

Câu

Câu hỏi

a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng.

M : Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào ?

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

……………………

……………………

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

……………………

……………………

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

Xem thêm: Hằng Đẳng Thức Nâng Cao - Các Hằng Đẳng Thức Mở Rộng Thường Gặp

……………………

……………………

Phương pháp giải:

Gợi ý: Bộ phận in đậm chỉ đặc điểm của sự vật trong câu, vỉ vậy em hãy dùng mẫu câu Như thế nào? để hỏi cho bộ phận đó.