Giải VBT Tiếng Việt 3 Chính tả - Tuần 29 trang 51, 52 Tập 2, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách vở bài tập, cách làm chi tiết, dễ hiểu. Giúp học sinh nắm chắc kiến thức bài học.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng việt lớp 3 trang 51


Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2 Tuần 29 - Chính tả trang 51, 52, được chúng tôi biên soạn bám sát nội dung yêu cầu trong vở bài tập. Nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm và ôn tập hiệu quả.

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Tuần 29 trang 51: Chính tả

Câu 1. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục:

….……………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………..

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) hoặc x

- nhảy …a

- nhảy …ào

- ….ới vật

b) in hoặc inh

- điền k…..

- truyền t….

- thể dục thể h..ˋ…

TRẢ LỜI

Câu 1. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục: Đê-rốt-ti, -rét-ti, Xtác-đi, Nen-li, Ga-rô-nê

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) hoặc x

- nhảy xa

- nhảy sào

sới vật

b) in hoặc inh

- điền kinh

- truyền tin

- thể dục thể hình

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Tuần 29 trang 52: Chính tả

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1Điền vào chỗ trống s hoặc x:

Giảm 20 cân

Một người to béo kể với bạn :

- Tôi muốn gầy đi, bác …..ĩ khuyên là mỗi …..áng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng …..ung quanh thị ….ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra …..ao? Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi …..út mất 20 cân.

Câu 2. Điền vào chỗ trống in hoặc inh:

Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín:

- Bạn Vinh lớp m..ˋ… là một vận động viên điền k…. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Câu có t... không?

Tín hỏi:

- Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?

- À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học s…….. tham gia thôi.

TRẢ LỜI:

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2:

Câu 1. Điền vào chỗ trống hoặc x:

Giảm 20 cân

Một người to béo kể với bạn:

- Tôi muốn gầy bớt đi, bác sĩ khuyên là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

- Kết quả ra sao? Người bạn hỏi.

- Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

Câu 2.

Xem thêm: Bài 100 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1 00 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

 Điền vào chỗ trống in hoặc inh:

Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín:

- Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không?

- Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?

- À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học sinh tham gia thôi.

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2 Tuần 29 - Chính tả trang 51, 52 chi tiết file PDF hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi!