Tìm và viết vào vị trí trống những tiếng hoàn toàn có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng sau đây :

a)

*

b)

*

Phương pháp giải:

Gợi ý: Từ từng tiếng mang đến sẵn, em hãy điền thêm giờ vào trước hoặc sau để chế tạo ra thành từ bao gồm nghĩa.

Lời giải chi tiết:

a)

*

b) 

*

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Bài tập tiếng việt lớp 3 trang 77

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Giải Vở Bài 70 Trang 80 Vở Bài Tập Toán Lớp 3, Bài 70 Trang 80 Vở Bài Tập Toán Lớp 3

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.